Nyheter

Larm om kapsejsad segelbåt

Publicerad: 2020-12-01, Text: RS Bua

Någon från land har observerat en segelbåt som kantrat. Vi bemannade Rescue Odd Fellow och begav oss till platsen. Närmare position sjösatte vi vår däcksbåt och körde fram sista biten. Det visade sig vara en tom segelbåt som låg ankrad. I kontakt med Sjö- och flygräddningscentralen förklarades uppdraget slutfört och vi vände åter till Bua.

Fiskare i fritidsbåt saknad i dimma, Öresund

Publicerad: 2020-11-27, Text: RS Höganäs

Larm inkom på kvällen om fiskare som var saknad i dimman i Öresund. Flyg- och sjöräddningscentralen hade kontakt, men han visste inte sin position. Telefonens batteri dog och vi, tillsammans med lotsen och dansk sjöräddning sökte vi från viken söderut med radar i mörker och tjock dimma. Efter ett par timmars sök hittades haveristen med Moa radar vid disken söder om Helsingborg. Han var välklädd, men varit ute sen kl 11 och

Starthälp i kylan

Publicerad: 2020-11-27, Text: RS Västerås

Medlem fick inte igång sin dieselmotor på grund av kyla. Vi hjälper till med starthjälp. De kan därefter ta sig hem själva.

Förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-11-25, Text: Meg Wigmo

En medlem och hans son hör av sig då deras båt gått sönder. Det blåser en del i området, det börjar bli mörkt

En händelserik vecka i november med sju stycken larm

Publicerad: 2020-11-25, Text: Elise Ekman

Under senaste veckan har vi lämnat Kaj sju gånger: 

Onsdag 14/11 kl 10:31 Sjuktransport

Torsdag

Ambulanstransport prio 2 från Ulvön

Publicerad: 2020-11-24, Text: RS Örnsköldsvik

På tisdagskvällen inkom larm från SOS Alarm om en ambulanstransport prio 2 från Ulvön.

Tillsammans med

Segelbåt tar in vatten sydväst Byxelkrok

Publicerad: 2020-11-24, Text: RS Simpevarp

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen gällande en segelbåt som har vatteninträngning pga ett läckage från backslaget

Segelbåt med haveri

Publicerad: 2020-11-22, Text: RS Gävle

Larm från medlem på väg mot Gävle med nyinköpt båt i grov sjö. Seglar med enbart storsegel efter trassel med förstag/försegel. Dessutom motorfel. Vi möter upp med Rescue Magnhild Ekman, följer efter och kopplar för bogsering sista etappen över Yttre fjärden. Överlämnar båten med tre lättade besättningsmän vid kaj i Fliskär.

Öppen båt driver mot land

Publicerad: 2020-11-20, Text: RS Dalarö

Fredag kväll och två hantverkare har fått maskinproblem och driver snabbt mot land där båten slår mot klipporna. Vi

Larm om saknad person, Örnsberg

Publicerad: 2020-11-18, Text: RS Munsö/Ekerö

Larm inkom under eftermiddagen. Person som observerades hoppa i vattnet vid några bryggor. Oklart om det var en multisportare eller någon som mådde dåligt. Brandkår var på plats med dykare när vi kom fram. Sjöfartsverkets helikopter anslöt också. Söket avbröts efter ungefär en timme. Varvid vi återgick stationen och våra vanliga jobb.

Sjöambulans

Publicerad: 2020-11-15, Text: RS Visingsö

Under den gångna helgen har sjöräddarna på Visingsö stationen blivit utlarmade tre gånger av SOS. Två av larmen gällde

Saknad person funnen avliden

Publicerad: 2020-11-15, Text: RS Kalmar

Fortsatt sök efter den saknade personen - nu den tredje dagen. En polis med hund påträffar den saknade livlös i vattnet i

Sök efter försvunnen person

Publicerad: 2020-11-15, Text: RS Bergkvara

Vi bistår vid sök efter försvunnen person. Rescuerunner Tanum Komponent lastad på trailer tillsammans med två 

Ambulanstransport från Ulvön i novembermörkret

Publicerad: 2020-11-14, Text: RS Örnsköldsvik

Vid 01-tiden under helgen larmade SOS Alarm om en ambulanstransport prio 1 från Ulvön.

Larmet kom från SOS Alarm till RS

Brand på ö

Publicerad: 2020-11-12, Text: RS Arkösund

Under onsdagen fick vi larm om en brand på en ö strax söder Arkösund. Rescue Vitstjärna med besättning lämnade kaj och

Observation av drivande fritidsbåt

Publicerad: 2020-11-11, Text: RS Nynäshamn

Observation av drivande båt Norr om Svedviksholmen, Nynäshamn. Rescue Marc Wallenberg avgår med fyra personer ombord, på uppdrag av Sjö- och flygräddningscentralen, att lokalisera båten för vidare bedömning av situationen. På platsen återfinns ingen drivande båt, men efter lite sökande påträffas en fiskande fritidsbåt vilken visar sig stämma väl överens med inringarens foto taget vid observationen. Ingen fara för liv denna gång. Rescue

Bensinstopp söder om Rögrund

Publicerad: 2020-11-10, Text: RS Dalarö

På kvällen inkom uppdrag om att hjälpa en medlem som fått bensinstopp med utkörning av en dunk med bensin till södra

Sjöambulans

Publicerad: 2020-11-09, Text: RS Visingsö

Larm från SOS gällande en prio 2 transport till fastlandet, bemannar och inväntar patient och räddningstjänst på Visingsö

Personer i vattnet

Publicerad: 2020-11-07, Text: RS Käringön

Rescue Sten A Olsson befinner sig på Smögen för att lyftas och bottentvättas när larmet går. Två personer ligger i

Medlem med batteriproblem

Publicerad: 2020-11-07, Text: RS Åmål

En medlem hade efter en dags fiske stannat vid Fogdens fyr för fika. När de skulle åka hem så fanns ingen ström kvar i batteriet och motorn gick därmed inte att starta. De fick starthjälp av oss så att de kunde gå för egen maskin till hemmahamn i Åmål.

När övning blir verklighet

Publicerad: 2020-11-07, Text: RS Hasslö

Skolfartyg Älva ropar ut på Kanal 16 att dom har motorhaveri och begär assistans. Rescue Cecilia Bratt och Rescue Michano avbryter övning och går till haveristen utanför Marinmuseum. Vi skickar ombord en person på Älva för att sköta samband och Rescue Michano kopplar - Rescue Cecilia Bratt agerar bogpropeller. I sakta fart tog vi Älva in mellan prickarna i handelshamnen snurrade runt henne och la henne till Kaj. En föredömlig insats av

Motorbekymmer

Publicerad: 2020-11-06, Text: RS Västerås

Motorbåt som tappat strömmen och motorstannat. Går ej med starthjälp. Vi bogserar haverist till hamn.

Saknad dykare, Östergötland

Publicerad: 2020-11-03, Text: RS Vadstena/Motala

SOS Alarm Norrköping larmar ut oss för att bistå kommunala räddningstjänsten vid ett larm gällande saknad dykare i sjön

Fast ute på en ö

Publicerad: 2020-11-01, Text: RS Trosa

Flera vuxna och barn är inblåsta på en ö vid Stendörren. Roddbåten de skulle använda för att ta sig tillbaka till fastlandet bedöms ej sjöduglig för rådande väder. Vi tar ombord dem och kör tillbaka dem till fastlandet.

Segelbåt i sjönöd

Publicerad: 2020-11-01, Text: RS Trosa

Allmänhet ringer in om segelbåt som ligger och driver inne i Hållsviken Trosa. Akterlanterna lyser och flagga är hissad i

Haveri i kraftig dimma

Publicerad: 2020-10-31, Text: RS Råå

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en motorbåt med haveri och något oklar position mellan Ven och

Desorinterad i tät dimma

Publicerad: 2020-10-30, Text: RS Värmdö

Vi blev larmade av Sjö- och flygräddningscentralen gällande en snurrebåt som överraskats av den mycket täta dimman. Vi

Bogsering av haverist med motorproblem

Publicerad: 2020-10-30, Text: RS Smögen

Vi går ut och bogserar en haverist med motorproblem.

Vatteninträngning, Islandsberg

Publicerad: 2020-10-29, Text: RS Käringön

Larm om båt som tar in vatten vid Islandsberg. Avgår skyndsamt mot platsen med Rescue Sten A Olsson.

Väl framme är det fortsatt inträngning men motorn har precis stoppat. Visar sig att det kommit in via kylvattensystemet och inträngningen upphörde när motorn slocknade. Länsar ur vatten och bogserar in båten till Ellös. 

Förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-10-28, Text: Meg Wigmo

En av våra medlemmar hör av sig då man behöver hjälp på grund av att deras maskin går varm. Besättningen har försökt att

Ditt namn/era namn skrivs ut här