Nyheter och larm

Saknat barn i strandkanten

Publicerad: 2021-04-07, Text: RS Käringön

Larm inkommer 11.31 på onsdagen 7 april gällande ett saknat barn i 8-års ålder vid Slätterna på Orust. Anhörig har larmat efter att funnit cykeln i anslutning till vattnet men finner ej individen. Sjöräddningsbåtarna Rescue Mai Rassy och Rescue Thorsten Brunius befinner sig på Koljefjorden under transport, vänder och går direkt. Rescue Märtha avgår från Käringön. Rescue Mai Rassy är först framme efter 10 minuter och kan direkt vid ankomst

Tom båt?

Publicerad: 2021-03-02, Text: RS Käringön

Avgår 5 minuter efter larm från Sjö- & flygräddningscentralen gällande en tom, till synes drivande båt utanför Henån. Framme efter ca 20 minuter med Rescue Sten A Olsson, båten är då fastsatt vid ett kardinalmärke norr om Henån. Båten är tom. Vi bogserar in den till Henån. Räddningstjänsten från Orust deltog också i larmet och kom ut med sin gummibåt strax efter att vi ankommit platsen. Efter slutförd bogsering av båten återgick vi

Drivit upp på land

Publicerad: 2021-01-20, Text: RS Käringön

Inkommer larm 16.48 på onsdagskvällen om en motorbåt som fått maskinhaveri och drivit upp på land vid Oxskär norr om Käringön. Avgår med Rescue Sten A Olsson 16.52 mot platsen och kan snabbt få över en bogsertross och bogsera in i säkerhet i Käringöns hamn. Allt väl.

Personer i vattnet

Publicerad: 2020-11-07, Text: RS Käringön

Rescue Sten A Olsson befinner sig på Smögen för att lyftas och bottentvättas när larmet går. Två personer ligger i

Vatteninträngning, Islandsberg

Publicerad: 2020-10-29, Text: RS Käringön

Larm om båt som tar in vatten vid Islandsberg. Avgår skyndsamt mot platsen med Rescue Sten A Olsson.

Väl framme är det fortsatt inträngning men motorn har precis stoppat. Visar sig att det kommit in via kylvattensystemet och inträngningen upphörde när motorn slocknade. Länsar ur vatten och bogserar in båten till Ellös. 

Befarad båtbrand

Publicerad: 2020-10-19, Text: RS Käringön

Rescue Mai Rassy från Käringön avgick mot Islandsberg på måndagskvällen efter larm om observation gällande eventuell båtbrand. På plats i området söker vi efter en haverist tillsammans med Pilot 740 SE och räddningshelikopter Lifeguard 004. Ingen haverist finnes, dock facklas det i Brofjorden och en bogserbåt med pråm som har starka gula strålkastare som var på utgående från Brofjorden kan ha varit det som observerats. Vi söker av alla öar

Skadade vid grundstötning

Publicerad: 2020-10-15, Text: RS Käringön

Larm om grundstött båt väster om Åstol med skadade personer som följd. Ligger i Skärhamn med Rescue Mai Rassy, avgår direkt mot platsen. Kommer fram som första ytenhet, räddningshelikoptern hovrar över då de övat i närheten. Bordar båten som kommit loss och sätter över en räddningsperson. De två ombordvarande har skador i ansikte och hals. Beslutar att köra in dem med egen båt till Rönnängs brygga där ambulans väntar. Eskorteras av Rescue Mai

Utsatt läge, Stigfjorden

Publicerad: 2020-10-03, Text: RS Käringön

Rescue Hans Kjellberg ryckte ut till en position norr om Björholmen i Stigfjorden efter att en styrpulpetsbåt med 2 personer ombord fått motorhaveri i ett utsatt läge. Frisk vind från nordost. Vid räddningsbåtens framkomst låg fritidsbåten och högg mot berget. Frivilliga sjöräddare ombord kopplar skyndsamt men kontrollerat för bogsering mot trygg och säker hamn i Lyrösund. Allt gick väl. Åter mot Käringön där räddningsbåten var väl förtöjd

Motorbåt i utsatt läge

Publicerad: 2020-08-24, Text: RS Käringön

Larm 21:10 om en motorbåt i ett utsatt läge vid Koppholmen på sydostsidan av Käringöfjorden. Rescue Sten A Olsson bemannas.

Avgår från Käringön efter 6 minuter mot positionen och kan efter 8 minuters körning påbörja assistansen mot säkerhet. Vi börjar med att skära av ankarlinan och kopplar sedan båten för bogsering mot Käringön. Allt gick väl. 

Problem i Gullmaren

Publicerad: 2020-08-22, Text: RS Käringön

Rescue Hans Kjellberg avgår till Bornöarna inne i Gullmaren efter larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en båt med problem. Väl framme kopplar vi för bogsering in till hamn i närheten. Allt ok.

Sjunken båt vid Måseskär

Publicerad: 2020-08-15, Text: RS Käringön

Går ut till Måseskär där en båt sjunkit, plockar upp 5 personer som tagit sig upp på ett skär. Blöta och kalla får de

Motorstopp

Publicerad: 2020-08-14, Text: RS Käringön

Rescue Sten A Olsson rycker ut efter larm om båt med motorstopp på sydvästra delen av Koljöfjorden. Väl på plats assisteras båten till säker hamn på Skaftölandet.

Vatteninträngning, Munkedal

Publicerad: 2020-08-09, Text: RS Käringön

Larm från Sjö- & flygräddningscentralen om båt som grundstött och ej kan hålla undan vattnet inne i Gullmaren nästan vid Munkedal. Avgår med Rescue Mai Rassy mot platsen i tät dimma. När vi är i höjd med Grundsund får vi motbud, båten har tagit sig i hamn. Alla är i säkerhet. Återgår till Käringön.

Båtbrand

Publicerad: 2020-08-01, Text: RS Käringön

Rescue Mai Rassy och Rescue Sten A Olsson samverkar med KBV 316 och kommunal räddningstjänst från Grundsund vid en båtbrand strax innanför Islandsberg. Allt gick väl, endast värmespridning i däcket och bränd fläkt samt rökutveckling inne i båten. Efter kontroll med värmekamera kan läget konstateras lugnt. Sjöräddningssällskapet bistår de tre personerna ombord med transport och lugnande samtal. Allt väl, alla enheter går vidare mot nya uppdrag

Islandsberg

Publicerad: 2020-07-13, Text: RS Käringön

Båt med motorstopp vid Islandsberg. Avgår mot platsen med Rescue Sten A Olsson efter larm från Sjö- & flygräddningscentralen. Väl framme har en annan båt kopplat och håller båten under bogsering, vi tar över och bogserar in till Ellös. Allt ok.

Person i vattnet

Publicerad: 2020-07-03, Text: RS Käringön

Under pågående assistans vid förevarande larm inkommer nytt larm om en grundstött segelbåt och i samband med det, personer i vattnet. Position väst Käringön. Lämnar skyndsamt av tidigare haveristen i Käringöns hamn. Väl framme finner vi en person simmande bakom segelbåten som kommit loss själva. Personen kan ta sig ombord själv, vi får i uppdrag från JRCC att söka efter ytterligare båt i nöd i området. Inget funnet, vi går till Käringöns hamn

Brand i maskin

Publicerad: 2020-07-03, Text: RS Käringön

Sjöräddningslarm om en motorbåt som haft brand i maskinrummet sydväst Måseskär. Går ut mot positionen och möter upp båten som fått släckt branden själva. Har manöverproblem, vi assisterar den in mot Käringön. Får ett nytt larm som vi går mot.

Bogsering

Publicerad: 2020-06-25, Text: RS Käringön

Båt med kylproblem bogserades in till Mollösund.

Ditt namn/era namn skrivs ut här