Nyheter

Eftersök

Publicerad: 2019-12-30, Text: RS Vändburg

En person larmade om att ett ensamt grönt segel siktats i Burgsviken. Vi gick ut med Rescue Kristina Ohsin och sökte av

Bogsering

Publicerad: 2019-07-09, Text: RS Vändburg

Vi fick larm kl 14.16 om en trimaran med motorproblem. På plats bogerade vi in till närmsta hamn.

Segelbåt på grund sydväst om Burgsvik

Publicerad: 2019-05-24, Text: RS Vändburg

Larm inkom 07:37 från JRCC om segelbåt på grund på den angivna positionen. Vi bemannade Rescue Kristina Ohsin med 3

Larm om Fiskfartyg med maskinproblem

Publicerad: 2017-04-27, Text: RS Vändburg

22:08 inkom larm från JRCC om fiskefartyg med maskinproblem i Burgsviken. Vi valde att sjösätta vår Rescue Runner Enblad och nådde haveristen med två man 22:20. Haveristen hade ingen drivning, så 22:22 var haveristen kopplad och bogsering mot Burgsvik Hamn inleddes. Haveristen var fast vid kaj 22:58 och de två besättningsmännen var vid god vigör. Efter återställande var vi åter i ordinarie jourberedskap 23:30. Allt gott.

Larm om medicinsk evakuering

Publicerad: 2016-08-28, Text: RS Vändburg

11:48 inkom larm om en medicinsk evakuering från ett passagerarfartyg med position 10nm väst Hoburgen. Vi bemannade Rescue Carnegiestiftelsen med fyra man och avgick från Vändburg 12:00. Vi mötte upp kryssningsbåten AIDAmar på positionen N56'53'1 E18'00'7. Vi bordade fartyget 12:24 och tog över en patient på bår, en anhörig samt fartygets läkare och en sjuksköterska. Vi var loss från fartyget 12:30 och gick med 32kn

Man i nöd Petesviken

Publicerad: 2016-05-07, Text: RS Vändburg

Larm kom 15:13 från JRCC om en äldre man som var i nöd vid Petesviken i Hablingbo. Han hade sätts falla över bord, men tagit sig upp i båten igen. Viken är mycket grund och ej tillgänglig för större båt, så vi lämnade stationen med Bil, Rescurunner Enblad och 3 man 15:30. Vi var på plats 15:49, ungefär samtidigt som Lifeguard Helikoptern. Vi kunde konstatera att mannen fått hjälp av folk på stranden att ta sig i land. Han var i gott skick och

Segelbåt på grund

Publicerad: 2015-09-16, Text: RS Vändburg

23:47 kom larm från JRCC om en segelbåt med en person ombord som gått på grund i närheten av Vändburgs hamn. Vi bemannade Rescue 12-06 och Rescue Enblad, men efter kommunikation med JRCC och efter att ha lokaliserat haveristen som kört rakt upp på pallkanten 100m norr om nya hamnen tog vi beslutet att evakuera från land. Vi tog oss ut till haveristen och fick i land ensamseglaren och lite materiel. Hon var chockad men i övrigt oskadd. Vi

Larm om fartyg som tog in vatten ost Faludden

Publicerad: 2015-09-12, Text: RS Vändburg

Larm från JRCC kom in 09:37 om en 32 meters fritidsbåt som tog in vatten ost om Faludden. Vi bemannade Rescue 12-06 och lämnade kaj 09:50. Vi kom fram till haveristen på position N 57.04,8 O 18.25,7 c:a 10:20. Haveristen låg inte speciellt lågt i vattnet och besättningen var vid gott skick. Haveristen hade nödankrat och hade fått igång en länspump. Varken maskin eller el fungerade. Sjöräddningshelikopter Lifeguard 002 var på ingående, med

Larm Medicinsk Evakuering

Publicerad: 2014-01-03, Text: RS Vändburg

Larm 02:30 från JRCC om en kvinna på handelsfartyget Sacandinavien som ramlat och skadat sig så illa att hon var medvetslös. Sjöräddningshelikoptern kunde ej evakuera på grund av vädret, så vi blev utarmade för att evakuera patienten från fartyget med tanke att föra henne till Burgsviks hamn till ambulans.

Vi bemannade Recue Carnegiestiftelsen med 4 man och lämnade Vändburg 02:44. Vädret var dåligt med en Sydostlig vind på c:a 12 m/s

Norsk segelbåt förlist

Publicerad: 2013-07-11, Text: RS Vändburg

Larm kom in 06:00 från JRCC angående den Norska segelbåten Wyvern som befann sig på position N 56°31,89 O 17°17,17 och

Handelsfartyg med slagsida

Publicerad: 2012-12-24, Text: RS Vändburg

Larm inkom från JRCC 08:34 om Handelsfartyget Scott Ilia, som hade kraftig slagsida c:a 30 nautiska mil väster om Gotland. Man befarade då att det var en överhängande risk att fartyget skulle kantra och besättningen skulle behöva gå i livflottarna. Vi avgick 09:05 från Vändburg med Rescue Carnegiestiftelsen. Vädret var hårt och vi kunde endast gå i 15-18 knop. Efter rapport om att läget stabiliserats på handelsfartyget, och man gick med full

Rysk Segelbåt på grund

Publicerad: 2012-07-08, Text: RS Vändburg

Larm 08:59 från JRCC om man med rysk brytning som ropat mayday på VHF kanal 16. JRCC hade via tolk på ett rysk

Sjuktransport från fiskefartyg

Publicerad: 2012-02-17, Text: RS Vändburg

Larm kom från JRCC 03:30 om besättningsman på fiskefartyget Tingholt som hade magsmärtor. Vi lyckades rensa upp tillräckligt med is i Vändburgs hamn så att vi kunde ta oss ut, och avgick med Rescue Carnegiestiftelsen 04:40.

Vi nådde fiskefartyget på position 57°01´263N 018°23´254E, och fick ombord patienten 05:30. Det var hög sjö, så transporten tillbaka med en patient med stora smärtor fick begränsas till 9-10 knop.

Vi var åter

Segelbåt i nöd

Publicerad: 2011-07-21, Text: RS Vändburg

Vändburg! Rescue Carneigiestiftelsen.

Larm 20:33. Segelbåt som inte kunde reva seglen på position N57,06 O 18,43

Barn på luftmadrass

Publicerad: 2011-07-12, Text: RS Vändburg

Får larm från Sweden Rescue om barn som driver ut ifrån land på en luftmadrass vid herta på sydöstra Gotland. Efter någon minut får vi besked att barnen är räddade.

Sjunkande fiskebåt vid Hoburgen

Publicerad: 2009-10-31, Text: RS Vändburg

Efter larm om en sjunkande fiskebåt vid Hoburgen avgår vi med rescue Carnegiestiftelsen kl 0900 från Vändburg. Under utfärden får vi besked om att räddningshelikoptern från Visby nått fram till haveristen och sänkt ner en ytbärgare med en länspump. Anländer 9.20 till fiskebåten som då endast har ett par decimeters fribord. Motorn hade stannat och därmed den elektriska länspumpen. Haveristens räddningsflotte ligger uppblåst vid aktern. En av

Drunkningsolycka vid Heligholm

Publicerad: 2009-08-07, Text: RS Vändburg

Larm kom från Sjöräddningscentralen (MRCC) 14:39 om att en vuxen och två barn tagits av strömmen och drivit iväg, efter att de försökt vada över till Heligholm. Rescue Carneigiestiftelsen gick ut 14:55 från Vändburg och var framme på platsen 15:03. Då hade Räddningstjänsten anlänt och ambulanshelikopter 991 och Lifeguard 907 var på ingång. Vi gick ett snabbt svep kring Heligholm norr ifrån på vägen ut för att försäkra oss om att ingen drivit

Misstänkt grundkänning i närheten av Gotland

Publicerad: 2008-11-07, Text: RS Vändburg

Larm från MRCC om ett handelsfartyg som har kurs mot land och inte svarar på anrop. Efter en stund vänder fartyget ut mot fritt vatten igen och så småningom svarar de på anrop.

Det anses inte längre vara någon fara så vi kan återgå.

Polsk segelbåt på grund

Publicerad: 2008-10-16, Text: RS Vändburg

Larm 06.45 från MRCC segelbåt på grund nord ost om Vändburg. Fem man i besättningen åkte ut för att söka efter haveristen. Haveristen upptackets efter någon minut. Segelbåten låg hårt på och nära land, så vi vände och satte iland två personer som körde bil till haveristen och vadade ut. De som vadade ut till båten fick med sig tre personer in till land. Tre personer ville ej lämna båten. Rescue Anders låg kvar utanför och bevakade en tid men

Larm om saknad person från land

Publicerad: 2008-07-01, Text: RS Vändburg

19:33 kom larm från MRCC om en saknad person i Kettelviken.

Rescue Burgsvik ryckte ut och var på plats i Kettelviken 20:13.

Kläderna hade återfunnits på stranden. Rescue Burgsvik tillsammans med räddningstjänstens båt sökte av från sjön.

Lifeguard 907 sökte av sjö och land från luften.

Ett stort uppbåd av personer från polisen, räddningstjänsten och SSRS sökte av stranden och intillliggande mark, stugor och bodar

Brand och haveri på Trimaran

Publicerad: 2008-06-30, Text: RS Vändburg

Larm från MRCC 21:45 om brandhärjad och kapsejsad Trimaran som havererat syd sydost Hoburgen och sedan drivit ut i farleden öster Vändburg. Haveristen hade siktats av en segelbåt som larmade MRCC. Man hade plockat upp besättningen på sin båt. Rescue Burgsvik och Rescue Anders ryckte ut och var framme vid haveristen 22:45. Besättningen slussades till Rescue Anders av Rescue Burgsvik. Den havererade Trimaranen låg mitt i farleden, så beslut

Grundstötning utanför Ronehamn

Publicerad: 2008-06-24, Text: RS Vändburg

14.55 kom larm från MRCC om en Polsk segelbåt som grundstött utamför Ronehamn. Resque Burgsvik ryckte ut och sjösatte 15.30 i Ronehamn. Resque Anders låg startklar i Vändburg med besättning ifall det skulle behövas.

Resque Burgsvik hade ingen position att gå på p.g.a den Polske seglaren talade dålig Engelska. Efter c:a 15 min siktades seglaren som då kommit loss från grundet. Resqu Burgsvik leds assisterade båten in till Ronehamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här