Nyheter

Kanot driver i den hårda vinden

Publicerad: 2019-09-15, Text: RS Växjö

En kanot med tre personer har drivit iland på en ö i sjön Salen. De hårda vindarna gör att det inte går att paddla. Vi

Förtöjd båt håller på att sjunka

Publicerad: 2019-09-14, Text: RS Växjö

Under lördagen kom ett samtal till vår jourtelefon. Samtalet gällde en båt som var förtöjd vid brygga och tog in vatten.

Larm från SOS om rökpelare i Öjabyviken

Publicerad: 2019-08-28, Text: RS Växjö

Blir utarmade av SOS då en inringade har sett en rökpelare från en ö i Öjabyviken. I samråd med räddningstjänsten så vill

Bogsering på grund av motorproblem

Publicerad: 2019-08-26, Text: RS Växjö

En medlem ringer in till jourtelefonen och berättar att han fått problem med kylningen och motorn har stannat. Jourlaget

Utsläpp efter kollision

Publicerad: 2019-08-24, Text: RS Växjö

Efter bogseringen av haveristen, plockade vi upp räddningstjänsten. Vi åkte ut till platsen för att utreda om och vilken åtgärd som behövde vidtas efter utsläppet. Räddningstjänsten fattade beslut om att ingen åtgärd behövde vidtas. Vi vände åter mot station.

Oljeutsläpp i Helgasjön.

Publicerad: 2019-08-24, Text: RS Växjö

Allmänhet ringer in om oljelukt vid Östrastrand.. Vi bestämmer oss för att åka ut och kolla läget. Väl framme känner

Medlem med problem med hydraulstyrningen.

Publicerad: 2019-08-03, Text: RS Växjö

Medlem ringer och behöver vår hjälp då hydraulstyrning på deras båt har gått sönder. Vi bogserar till hemmahamn.

Båtägare med batterislut

Publicerad: 2019-08-02, Text: RS Växjö

Båtägare ringer och behöver assistans med att starta motorn då batteriet är helt dött. Vi bemannar Evedal och Kronan och

Båt med motorproblem

Publicerad: 2019-07-27, Text: RS Växjö

Vi ser från stationen att två privatpersoner bogserar. Det är blåsigt väder så vi åker dit och erbjuder våran hjälp med

Medlem med startproblem

Publicerad: 2019-07-26, Text: RS Växjö

En medlem ringer till jourtelefonen och har problem med motorn. Vi bemannar Rescue Evedal och åker till position. Väl

Ankare sitter fast

Publicerad: 2019-07-21, Text: Jonas Karlsson

Medlem med ett ankare som inte går att få loss

En medlem hör av sig via Medlemscentralen, de sitter fast och lyckas inte

Brand i mosse

Publicerad: 2019-07-20, Text: RS Växjö

Vi hjälper Räddningstjänsten vid brand i mosse som ligger svårt till från land. Transporterar slang pumpar och personal.

Kanot välte i det blåsiga vädret

Publicerad: 2019-06-26, Text: RS Växjö

Larm inkommer om sjöolycka i Helgasjön. En kanot med två st personer har vält ca 400m ut från land. Vi är på stationen när larmet kommer, snabbt byter vi om och ger oss ut med Rescue Evedal och Rescue Kronan. Vi hinner precis komma fram till platsen då uppdraget avbryts. Båda personerna är uppe ur vattnet och omhändertagna. Vi vänder åter mot stationen på Evedal.

Båt med motorhaveri

Publicerad: 2019-06-24, Text: RS Växjö

Person ringer in och berättar att motorn har slutat fungera. Två personer ombord och det blåser lite ute på sjön. Dom saknar även ankare. Vi bemannar Rescue Evedal och Rescue Kronan och beger oss mot haveristen

Mindre markbrand på Hissö

Publicerad: 2019-06-06, Text: RS Växjö

Uppringd av privatperson angående brand i terräng på ö. Släckningsarbete med brandpump efter uppmaning av

Båtägare behöver vår hjälp

Publicerad: 2019-06-06, Text: RS Växjö

Båtägare vinkar när vi passerar, vi går fram och frågar om de behöver hjälp. De har problem med kylningen på sin motor

Bogsering av båt med motorhaveri

Publicerad: 2019-06-06, Text: RS Växjö

Motorbåt med fyra personer ombord med motorhaveri bogseras till hemmahamn Räppe kanal. 

Fritidsbåt som har motorhaveri

Publicerad: 2019-06-05, Text: RS Växjö

Fritidsbåt har gått på grund utanför Araby och fått motorhaveri. Bogseras till hemmahamn Evedal

Ditt namn/era namn skrivs ut här