Nyheter

Medlem med rigghaveri

Publicerad: 2014-10-22, Text: Anders Nilsson

Med propellern i luften kommer man inte långt.

En medlem fick lite oturligt problem med utombordaren på onsdagskvällen vid Sandviken på Malmön. Rescue Örnsköldsvik ryckte ut med tre frivilliga sjöräddare för bogsering till hemmahamnen i närliggande Killingsnäsviken. Knappt två timmar från larm var vi åter vid vår hemmahamn.

Medlem med haveri

Publicerad: 2014-09-07, Text: Anders Nilsson

Lördagseftermiddagens båttur i strålande väder blev abrupt avbruten.

Uppringda på jourtelefonen kastar Rescue Örnsköldsvik loss fjorton minuter senare med tre frivilliga sjöräddare ombord. I strålande väder och platt vatten når vi haveristen efter tjugo minuter. Kopplar långsides och bogserar in till Bonäsets båtklubb där haveristen lämnas mellan sina bommar. En timme och trettiosju minuter efter larm är vi åter vid kaj.

Ulvödagen avslutades med bogsering.

Publicerad: 2014-08-04, Text: Sjöräddningssällskapet

En medlem drabbades av överhettning på sin utombordare.

Efter avslutad uppvisning av Rescue Örnsköldsvik i samband med Ulvödagarna bogserades en medlem med kylproblem till Köpmanholmens småbåtshamn.

Tipsen som håller motorn i trim

Lär känna ditt bränslesystem – var sitter filtren, när byttes de senast? Har jag reservfilter?

Har du en dieselmotor så kontrollera att det inte skett någon bakterietillväxt i tanken. Se till att

Motorhaveri vid Ulvön

Publicerad: 2014-08-04, Text: Anders Nilsson

En motorseglare med motorhaveri vid fjären assiserades.

Med fyra frivilliga räddningsmän redan i båten i Örnsköldsvik när samtalet från medlemmen kommer gav en snabb undsättning. Rescue Örnsköldsvik avgår omedelbart och undsätter med en bogsering till Ullånger. Bogsering till Ullånger förefaller vara väldigt populärt i år!

Fem timmar från larm är vi åter i Örnsköldsvik för ett försenat skiftsbyte.

Skogsbrand, transport av brandman

Publicerad: 2014-08-04, Text: Anders Nilsson

Vid en mindre skogsbrand vid Vårdkallsberget behövde Räddningstjänsten transport av brandman.

Rescue Örnsköldsvik med tre frivilliga räddningsmän plockat upp en brandman i Köpmanholmen för transport till den otillgängliga brandplatsen sjövägen medans övriga styrkan med terrängfordon närmar sig landvägen. Branden bekämpas snabbt.

Medlem med motorproblem

Publicerad: 2014-08-04, Text: Anders Nilsson

Familjen var på väg hem till Ullånger när oturen slog till.

Vid Värnsudden stannade motorn och gick inte att starta igen. Familjen fick ankaret att fästa och RS Örnsköldsviks jourtelefon ringdes upp. Rescue Örnsköldsvik med tre frivilliga sjöräddare rycker ut. Väl framme görs försök att få den trilskande motorn att vakna till liv men den gick inte att väcka.

Haveristen bogseras till kajplats i Ullånger.

Knappt fem timmar

Medlem med bränsleproblem

Publicerad: 2014-07-31, Text: Anders Nilsson

Full valuta för medlemsavgiften. Tidigare felande dieselpump och nu vatten i dieseltanken.

Uppringda på jourtelefonen av medlem med bränsleproblem, vatten i dieseltanken, på Ulvön. Rescue Örnsköldsvik rycker ut med fyra frivilliga sjöräddare och bogserar haveristen till sin hemmahamn.

Drygt fem timmar efter larm är vi åter i vår hemmahamn, Örnsköldsvik

Nattlig sjöambulans prio två

Publicerad: 2014-07-30, Text: Anders Nilsson

Fjorton minuter efter larmet lämnar Rescue Örnsköldsvik kaj 03.50 på morgonen med fyra frivilliga och två ambulanssjukvårdare.

Larmet gällde en person med magsmärtor. Vi anländer efter 45 minuters färd och patienten får medicinsk behandling mot smärtor och illamående av ambulanssjukvårdarna. Återfärden går med lägre fart beroende på "gammsjö" och patientens tillstånd. Stridsbåt 90 E är varken patient- eller

Motorhaveri Gullviksfjärden

Publicerad: 2014-07-26, Text: Anders Nilsson

En medlem med en mindre motorbåt drabbades av motorhaveri på Gullviksfjärden. Rescue Örnsköldsvik med fyra frivilliga sjöräddare ombord assisterade med bogsering till hemmahamnen i Järved.

Grundstött seglare på Lönnbådan

Publicerad: 2014-07-25, Text: RS Örnsköldsvik

Sökarlarm om grundstött segelbåt ost Ulvöhamns norra inlopp. Rescue Örnsköldsvik avgår med tre frivilliga sjöräddare

Sjöambulans prio ett

Publicerad: 2014-07-25, Text: Anders Nilsson

Larmet går om sjöambulans prio ett. Rescue Örnsköldsvik rycker ut med fyra frivilliga sjöräddare. Kustbevakningen assisterar.

På väg mot Baggviken, Mjältön, ringer vi upp kustbevakningens båt, som vi visste låg i området, och ber dom påbörja eventuellt behov av vård. Innan vi anländer får vi besked från Kustbevakningen att patienten är medtagen men utom akut fara för liv.

Väl framme omhändertas patienten av

Sjöambulans prio ett

Publicerad: 2014-07-25, Text: Anders Nilsson

Larmet går om en brådskande sjöambulanstransport från Ulvön. Rescue Örnsköldsvik lämnar kaj med fem frivilliga sjöräddare och två ambulanssjukvårdare ombord.

Framme vid patienten stabiliserar ambulanssjukvårdarna patienten och därefter transporteras patienten till Örnssköldsvik för vidare transport landvägen till Umeå.

Drevhaveri för medlem

Publicerad: 2014-07-25, Text: Anders Nilsson

En medlem som befann sig på Trysunda med havererat drev ringde upp. Rescue Örnsköldsvik rycker ut med fyra frivilliga räddningsmän och haveristen bogseras i strålande väder till Hornön för upptagning.

Sjöambulans prio ett

Publicerad: 2014-07-24, Text: Anders Nilsson

Larmet går och 10 minuter senare lämnar Rescue Örnsköldsvik kaj med fyra frivilliga sjöräddare och två ambulanssjukvårdare ombord

En man hade skadat sig vid en olyckshändelse vid hopp från hög höjd i samband med bad. Mannen togs under behandling ombord på den båt han färdats i av ambulanssjukvårdarna innan han på bår flyttades över till Rescue Örnsköldsvik för transport till Örnsköldsvik. Lyckligtvis var det "plattvatten

Utslagna motorer - bogsering

Publicerad: 2014-07-23, Text: Anders Nilsson

En större motorbåt drabbades av haveri - på båda motorerna samtidigt. Lyckligtvis befann vi oss på 10 minuters avstånd.

Efter passage av Ulvösundet blir vi anropade av M/F Kusttrafik om en drivande motorbåt vid Gnäggen, syd Ulvön.

Rescue Örnsköldsvik med tre frivilliga sjöräddare ombord anländer till medlemmen / haveristen tio minuter senare. Haveristen kopplas för bogsering till Ullånger där vi lämnar vid kaj drygt två timmar

Medlemsservice, motorhaveri

Publicerad: 2014-07-17, Text: Anders Nilsson

På eftermiddagen får vi ett samtal från SOS om en drivande båt strax söder om Skags udde.

Rescue Örnsköldsvik lämnar kaj en stund senare med fyra frivilliga räddningsmän ombord. Haveristen siktas så småningom utanför Ällön, 4,5M från angiven position. Haveristen bogseras till Köpmanholmen där vi lämnar en blöt men nöjd medlem på torra land.

Åter i hamn fyra timmar efter larm.

Finsk seglare med motorhaveri

Publicerad: 2014-07-17, Text: Anders Nilsson

Finsk segelbåt assisterad

En finsk seglare med ovan besättning och nyanskaffad båt fick motorproblem vid Balesviken. I nästintill stiltje ryckte vi ut och bogserade segelbåten från Balesviken och in mellan bommarna i Örnsköldsviks gästhamn.

Trolig orsak var en felande bränslepump.

Tävlingsbåt med roderhaveri

Publicerad: 2014-07-10, Text: RS Örnsköldsvik

Tre minuter över tolv går larmet på sökarna om en 40 fots segelbåt med roder haveri, en minut senare kastar Rescue

Vatteninträngning i segelbåt

Publicerad: 2014-07-07, Text: RS Örnsköldsvik

Just hemkomna från sjöambulans prio 1 går larmet om en segelbåt som tar in vatten NO Husum.

Rescue Örnsköldsvik

Medlem med trasig startmotor

Publicerad: 2014-07-04, Text: Anders Nilsson

På fredagens eftermiddag ryckte Rescue Örnsköldsvik ut på medlemsservice.

En felande startmotor på en medlems tjugoniofotare ledde till en bogseringsinsats för Rescue Örnsköldsvik och fyra frivilliga sjöräddare. I strålande sol och lugnt väder drabbades en medlem i Stråsundsviken av startproblem. Ett samtal senare är hjälpen på väg.

Väl framme kopplade vi haveristen långskepps och bogserade honom till Sanningssundet,

Bristfällig styrning gav problem

Publicerad: 2014-07-04, Text: Anders Nilsson

Samarbete mellan stationerna vid bogsering.

Uppringda på jourtelefonen av vår grannstation i söder, RS Härnösand, som påbörjat en bogsering av en medlem styrningsproblem från Omnefjärden.

Rescue Örnsköldsvik tog vid utanför Fjären, Ulvön, och Rescue Hemsö kunde återvända hem igen. Vid tiotiden på kvällen var medlem och båt åter i sin hemmahamn, Lungviks båthamn i Örnsköldsvik.

Återigen ett lyckat samarbete mellan stationerna

Soppatorsk i finvädret

Publicerad: 2014-07-04, Text: Anders Nilsson

En drivande båt mellan Burön och Malmön ledde till utryckning för RS Örnsköldsvik.

Uppringd på jourtelefon av en medlem som hade fått motorstopp mellan Malmön och Burön,. Vi avgår en stund senare med tre frivilliga sjöräddare ombord och anländer till den drivande båten 20 min senare.

Anledningen till driftstoppet verkar vara tom tank och efter en skvätt från vår reservdunk så startar motorn strax igen.

Vi lämnar den

Kylan tömde banken

Publicerad: 2014-07-03, Text: Anders Nilsson

RS Örnsköldsvik får på förmiddagen ett samtal på jourtelefonen om en medlem med motorproblem. Situationen var ej akut då båten var förtöjd vid Malmön.

Rescue Örnsköldsvik med tre frivilliga sjöräddare kastar loss och väl framme konstateras snabbt för låg batterispänning för startmotorn att dra runt. Trolig orsak är att värmaren under den kylslagna natten förbrukat för mycket energi. Hjälpstartaren ombord löser snabbt problemet

Medlem bärgad från ökänt grund

Publicerad: 2014-06-29, Text: Anders Nilsson

Räddningsstationen i Örnsköldsvik får samtal från SOS om en grundstött segelbåt vid Stora Buröholmen men ingen akut fara föreligger.

Rescue Örnsköldsvik lämnar kaj med fyra frivilliga sjöräddare ombord. Haveristen har kraftig slagsida och sitter rejält fast i botten. Normal lossdragning fungerar inte så hanfot kopplad till för och akter samt krängning med spinnakerfallet gör att haveristen kan dras sidledes av grundet.

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2014-06-23, Text: Anders Nilsson

Under midsommardagens kylslagna förmiddag drabbas en medlem av maskinhaveri.

Uppringda på jourtelefonen samlade RS Örnsköldsvik styrkorna, 4 frivilliga sjöräddare, för att assitera en medlem med motorhaveri. Rescue Örnsköldsvik rycker till undsättning vid Fjären, Ulvön.

Med kraftiga regnskurar runt omkring bogserar vi på ett något skumpigt hav haveristen till hemmahamnen i Vågsnäs. Väl parkerad mellan bommarna vänder vi åter mot

Sjöambulans prio ett

Publicerad: 2014-06-20, Text: Anders Nilsson

En olycka i Trysunda gästhamn ledde till sjöambulanstransport

Uppringd på jourtelefonen 19.10 av JRCC om ett brådskande sjöambulansbehov på Trysunda. Personsökarna dras och vi lämnar kaj 19.20, tio minuter senare, med tre frivilliga sjöräddare och två ambulanssjukvårdare ombord.

Anländer Trysunda 19.44 och vänder åter mot Örnsköldsvik 20.04 med patienten ombord, dit vi anländer 24 minuter senare.

Lade band på midsommarfirandet

Publicerad: 2014-06-20, Text: Anders Nilsson

Tur i oturen hade en medlem som fick sitt ankarband runt propellern.

Under övning vid Ulvön på midsommarafton blir vi uppringda av SOS-alarm om en medlem med sitt ankarband i propellern vid Sandviken, Malmön. Sjutton minuter senare anländer Rescue Örnsköldsvik till platsen med fem frivilliga sjöräddare ombord.

Båten låg lyckligtvis vid flytbryggan så förhalning in på grunt vatten och en isoleringskniv löste snabbt problemet och

Drivande fiskare sydost Husum.

Publicerad: 2014-06-16, Text: RS Örnsköldsvik

Måndag morgon 04.10 - larm från JRCC om en motorhavererad drivande mindre båt med en person ombord i havet sydost om

Saknad person, strandnära sök.

Publicerad: 2013-09-26, Text: Anders Nilsson

RS Örnsköldsvik kontaktades av polisen för assistans med sök efter saknad person.

På onsdag morgon kontaktas RS Örnsköldsvik via jourtelefonen av polisen med en begäran om hjälp vid sök efter en sedan i måndags anmäld saknad person. RS Örnsköldsvik bemannar rescurunnern Rescue Högakustenflyg med två frivilliga sjöräddare som under förmiddagen avsöker ett område strandnära, dock utan resultat.

Rescue runner Höga kustenflyg

Medlem med motorhaveri.

Publicerad: 2013-09-22, Text: Anders Nilsson

Efter två veckors oväder med kraftiga vindar och regn kom en dag med strålande sol och ingen vind. En bra dag att åka ut med båten och om man ska drabbas av driftstörningar en perfekt dag.

På väg tillbaka till hemmahamnen drabbas familjens båt av motorstopp, troligen beroende på fel i bränsletillförseln. Jourhavande får samtal på jourtelefonen och Rescue Örnsköldsvik lämnar strax kaj med fyra frivilliga sjöräddare ombord.

Ditt namn/era namn skrivs ut här