Nyheter

Motorbåt med startproblem

Publicerad: 2022-09-17, Text: RS Barsebäckshamn

Mindre motorbåt med startproblem som ankrat strax utanför Lundåkrahamnen får hjälp.

MAYDAY från brinnande båt

Publicerad: 2022-08-14, Text: RS Barsebäckshamn

Vi svarade på ett MAYDAY relay under pågående bogsering strax utanför Borstahusen. Anropet gällde en brinnande båt norr om Ven och Lyngby Radio gav oss en närmare position samtidigt som fler danska enheter och en helikopter kallades till området. Vi var först på plats och kunde konstatera att haveristen själv kunnat släcka maskinbranden och att de båda ombordvarande var välbehållna om än lätt chockade. Efter kontroll av båt, avstämning med

Bogsering av motorbåt

Publicerad: 2022-08-14, Text: RS Barsebäckshamn

Bogsering av motorbåt, med maskinproblem, in till Borstahusen. Bogseringen avslutades av Rescuerunner ER-HO Bygg då Rescue Sparbanksstiftelsen Öresund svarade på ett MAYDAY angående brinnande båt och snabbt fick lämna bogsering och gå mot angiven position för larm.

Motorbåt på Kulegrundet

Publicerad: 2022-07-28, Text: RS Barsebäckshamn

Medlem stod hårt på grundet och tog in vatten vilket gjorde det till en koplicerad lossdragning. Vi kopplade vid sida och

Segelbåt med havererad propelleraxel.

Publicerad: 2022-07-20, Text: RS Barsebäckshamn

Kortare bogsering av 32 fot segelbåt med propellerhaveri, belägen strax utanför Barsebäckshamn.

Segelbåt behövde assistans

Publicerad: 2022-07-19, Text: RS Barsebäckshamn

Segelbåt med motorproblem och ingen vind. Bogsering till hamn

Motorproblem mindre öppen båt

Publicerad: 2022-07-18, Text: RS Barsebäckshamn

Mindre motorbåt med motorproblem, bogsering till hamn

Skärmflygare i nöd vid Ven

Publicerad: 2022-06-26, Text: RS Barsebäckshamn

Vi blir ombedda av Sjö och Flygräddnings centralen att bege oss mot södra udden på Ven, skyndsamt. En paraglider har gått ner i havet och risk finns att personen hamnat under vattenytan. Med hjälp av personer från tre privata båtar lyckas de få ombord personen och påbörjar HLR samtidigt som de styr mot ambulans på ön. De får ombord ambulanspersonal och vi kommer fram tillsammans med RS Lommas enhet och assisterar vid HLR till

Segelbåt med motorhaveri

Publicerad: 2022-06-23, Text: RS Barsebäckshamn

Motorhaveri på segelbåt i området kring Ven. Enklare felsökning till havs utan resultat. Ingen vind. Bogsering till Lundåkrahamnen för eventuellt varvsbesök

Blixtnedslag i segelbåt

Publicerad: 2022-06-12, Text: RS Barsebäckshamn

Larm efter blixtnedslag i segelbåt. Kort efter avgång i ett rejält åskväder avbröts uppdraget för vår del då kustbevakningen hunnit assistera den nödställda båten.

Assistans i hamn av läckande båt.

Publicerad: 2022-06-12, Text: RS Barsebäckshamn

Assistans med länspump och besiktning av läckage i segelbåt efter grundstötning. Efter närmare besiktning kunde det konstateras att vatteninträngning endast ägde rum när motorn var i drift. Läckage vid kylning och avgassystem, dock ovan vattenlinjen så ingen omedelbar fara för båten.

Bogsering

Publicerad: 2022-06-11, Text: RS Barsebäckshamn

Kortare bogsering av segelbåt med maskinproblem och svårigheter att ta sig in i hamn.

Dubbelbogsering

Publicerad: 2022-05-19, Text: RS Barsebäckshamn

Bogsering av två motorbåtar där den ena båten bogserade den andra men själv fick problem med kylning i det algblommande vattnet. Vi kunde bogsera båtarna, en och en, in till den närliggande Lundåkrahamnen.

Drivande vattenskoter vid Klagshamn

Publicerad: 2022-03-19, Text: RS Barsebäckshamn

Efter uppringning direkt på jourtelefon (inringades var hemmahörande i Landskrona) bestämde vi oss för att gå som back-up och att Sjö- och flygräddningscentralen skulle larma ut RS Lomma och RS Falsterbo. Vid ett andra samtal från den nödställde kom det fram att de fallit i vattnet men lyckats ta sig upp på sin drivande vattenskoter. Väl på plats kunde RS Lomma bärga de nödställda och ta skotern på släp och vi kunde överta vattenskotern i

Bogsering i hamnområde

Publicerad: 2021-10-24, Text: RS Barsebäckshamn

Enligt överenskommelse gick vi upp till Landskrona hamn där vi kunde koppla och bogsera en segelbåt med motorhaveri. Lundåkrahamnen var slutdestination för bogseringen och det hela avlöpte utan större dramatik.

Roderhaveri vid Pinhättans fyr

Publicerad: 2021-10-15, Text: RS Barsebäckshamn

Segelbåt på väg söderut i Öresund fick problem med rodret i höjd med Pinhättans fyr. En stund senare slutade även motorn

Ofrivillig ankring

Publicerad: 2021-10-11, Text: RS Barsebäckshamn

Båten, en 10 meters mycket elegant daycruiser, var på väg från Sverige mot Danmark. Ganska krabb sjö stick i stäv. Båten stötte ganska hårt i sjön och plötsligt släppte det elektriska ankarspelet och ankaret rasade i sjön med tvärstopp som resultat. Djupet var cirka 9 meter. Ankarspelet rasade och låste sig. Vi satte över en person som försökte få upp ankaret manuellt, det var helt omöjligt. Dessutom var det en mycket farlig situation att

Tappad styrförmåga

Publicerad: 2021-10-09, Text: RS Barsebäckshamn

Båt med havererad styrning. Motorerna gick att köra framåt och bakåt. Haveristen kunde på så sätt hålla sig borta från

Följebåt till motorbåt

Publicerad: 2021-10-03, Text: RS Barsebäckshamn

En motorbåt med motorhaveri drev mot land i den relativt grova sjön trots ankare. Strax innan vi nådde fram till haveristen hade denna lyckats få igång motorn och kunde gå för egen maskin ut mot djupare vatten. Vi beslöt oss för att agera följebåt och eskortera båten till dess hemmahamn, dels på grund av att motorn alltjämt kändes opålitlig, dels på grund av grova motsjöar under färden söderut.

Grundstött på Kulorna

Publicerad: 2021-10-02, Text: RS Barsebäckshamn

Lossdragning av 8 meters segelbåt från det lokala grundet; "Kulorna" strax utanför Barsebäckshamn, följt av en kortare bogsering in i hamnen. En mycket snabb och effektiv insats trots att lossdragningar i området kompliceras av det ringa vattendjupet och även lite grövre sjö i detta fall.

Motorbåt med bränslestopp

Publicerad: 2021-08-22, Text: RS Barsebäckshamn

Snabb medlemsservice av motorbåt med bränslestopp. Efter bunkring till havs kunde motorbåten ta sig för egen maskin till Vikhögs hamn och vi gick som följebåt i händelse av ytterligare komplikationer. Det hela förlöpte utan någon större dramatik.

Ensam seglare brutit sin mast i hårt väder.

Publicerad: 2021-08-02, Text: RS Barsebäckshamn

Rigghaveri ute vid Pinhättan. En ensamseglare bröt på eftermiddagen masten i den friska vinden. Vi tog in haveristen till

Båtförare kastas av ribbåt

Publicerad: 2021-07-24, Text: RS Barsebäckshamn

Under vattenskidåkning kastas föraren av ribbåt medans båten i hög fart går i cirklar. Båda undkommer att skadas av båten. Efter snabb insats plockas ungdomarna upp av räddningsskoter och transporteras till väntande ambulans för kontroll.

Grundstötning utanför Landskrona

Publicerad: 2021-07-19, Text: RS Barsebäckshamn

Sjöräddningscentralen kontaktade jourhavande med förfrågan om vår Rescuerunner Er-Ho Bygg kunde assistera vår

Snabb assistans och kort bogsering

Publicerad: 2021-07-11, Text: RS Barsebäckshamn

På väg åter till hamnen, efter genomförd övning, blev vi signalerade från en motorbåt i behov av assistans. Efter en kortare bogsering kunde båten förtöjas i hamn.

Ankrad eller övergiven segelbåt utanför Bjärred

Publicerad: 2021-07-07, Text: RS Barsebäckshamn

Efter samtal från medlemsservice beslöts det att vi skulle avvakta med att kontrollera en ankrad, tillsynes övergiven, segelbåt utanför Bjärred.

Motorbåt med maskinproblem

Publicerad: 2021-06-20, Text: RS Barsebäckshamn

Koppling och bogsering av motorbåt med maskinproblem efter att denna kontaktat oss på VHF16 med önskan om assistans. Motorbåten hade en liten hjälpmotor men förmådde knappt ta sig framåt i motvinden och det bedömdes som säkrast att genomföra bogsering.

Lossdragning och bogsering av mindre båt

Publicerad: 2021-05-11, Text: RS Barsebäckshamn

Lossdragning och bogsering av mindre mororbåt som gått på grund och skadat drevet på mycket grunt vatten utanför Lödde å mynning.

Lossdragning segelbåt

Publicerad: 2021-05-02, Text: RS Barsebäckshamn

Segelbåt på grund öster om gräsrännan vid Landskrona, Grån. Fyra personer ombord. Efter lossdragning bogsering in till Nyhamnen.

Person i vattnet - tom båt hittad

Publicerad: 2021-04-20, Text: RS Barsebäckshamn

Stort pådrag i Öresund efter person i vattnet. Efter en första observation där en mindre båt grundstött vid land nära Vikhög gjordes antagandet att en person hamnat i vattnet inte långt från den plats där grundstötningen ägde rum. I första skedet kunde räddningstjänstens dykare transporteras till den plats där personen antogs ha försvunnit och samtidigt utsågs Rerscue Öresund (Barsebäckshamn) till OSC (On Scene Commander) med uppgift att

Ditt namn/era namn skrivs ut här