Nyheter

Lossdragning segelbåt

Publicerad: 2021-05-02, Text: RS Barsebäckshamn

Segelbåt på grund öster om gräsrännan vid Landskrona, Grån. Fyra personer ombord. Efter lossdragning bogsering in till Nyhamnen.

Person i vattnet - tom båt hittad

Publicerad: 2021-04-20, Text: RS Barsebäckshamn

Stort pådrag i Öresund efter person i vattnet. Efter en första observation där en mindre båt grundstött vid land nära Vikhög gjordes antagandet att en person hamnat i vattnet inte långt från den plats där grundstötningen ägde rum. I första skedet kunde räddningstjänstens dykare transporteras till den plats där personen antogs ha försvunnit och samtidigt utsågs Rerscue Öresund (Barsebäckshamn) till OSC (On Scene Commander) med uppgift att

Årets första uppdrag

Publicerad: 2021-01-02, Text: RS Barsebäckshamn

I samband med iordningställandet av enhet efter provtur kom årets första larm angående ett förmodat brott på en propelleraxel. Det hela förlöpte väl, trots ett långt övningsuppehåll på grund av covidrestriktioner, och kort efter uppringning kunde den 7 meter långa motorbåten bogseras från sin position utanför Ven till sin hemmahamn i Landskrona.

Lossdragning utanför Borstahusen

Publicerad: 2020-10-11, Text: RS Barsebäckshamn

Just som vi förberedde enheterna för dagens övning ringde jourtelefonen och nytt fokus blev ett medlemsservice-uppdrag.

Utsatt läge i frisk vind

Publicerad: 2020-10-08, Text: RS Barsebäckshamn

Båtägaren skulle förflytta sin öppna motorbåt till Barsebäckshamn för upptagning. I den friska vinden med rejäl

Starthjälp

Publicerad: 2020-10-04, Text: RS Barsebäckshamn

Mindre motorbåt med sex personer behövde starthjälp då batteri hade låg spänning

Trött kitesurfare räddad utanför Lundåkrahamnen

Publicerad: 2020-10-03, Text: RS Barsebäckshamn

Larm från land till SOS om kitsurfare i sjönöd i hård vind. Väl framme närmade vi oss nödställd med låg fart då det var

Oplanerad avmastning

Publicerad: 2020-09-15, Text: RS Barsebäckshamn

En större segelbåt med två personer ombord kolliderade med babordsmärket vid inloppet till Landskrona. Resultatet blev

Brand ombord

Publicerad: 2020-09-10, Text: RS Barsebäckshamn

Larm om brand i fritidsbåt utanför Landskrona inkom strax efter kl 19. Risken var överhängande att personen ombord

Bogsering under mörkerförhållanden

Publicerad: 2020-08-30, Text: RS Barsebäckshamn

Koppling och bogsering under tilltagande mörkerförhållanden av motorbåt med maskinproblem.

Grundstötning på Skabbrevet

Publicerad: 2020-08-11, Text: RS Barsebäckshamn

Lossdragning och bogsering av 5 meters motorbåt som gått på Skabbrevet strax söder om Landskrona. Den största utmaningen låg i att ta sig in i det grunda vattnet och dra ut haveristen på större djup där vår Rescuerunner kunde lämna över trossen till Rescue Öresund för vidare bogsering till Lundåkrahamnen.

Grundstött motorbåt i Lundåkrabukten

Publicerad: 2020-08-09, Text: RS Barsebäckshamn

Vi övertog ett larm från RS Råå angående en grundstött motorbåt vid Skabbrevet strax söder om Landskrona. Väl på plats kunde vi konstara att båten drivit för ankar och låg längre söderut. Efter koppling kunde vi bogsera båten till Lundåkrahamnen.

Bogsering av 36 fots segelbåt söder om Ven till Landskrona

Publicerad: 2020-08-09, Text: RS Barsebäckshamn

Under pågående övning blev vi uppkallade angående en 36 fot segelbåt med problem och som låg i farleden strax sydöst om Ven. Efter en kort förflyttning kunde vi koppla båten och bogsera den till Lundåkrahamnen.

Segelbåt på Kulorna

Publicerad: 2020-08-08, Text: RS Barsebäckshamn

Samtidigt som vi återställde enheterna efter övning kunde vi observera en segelbåt som gick på grund strax utanför hamnen. Snabbt gjordes enheter i ordning och vi kunde vara ute hos haveristen redan efter ett par minuter. Efter lossdragning från grundet och att inga skador på båten kunde konstateras, kunde ensamseglaren fortsätta sin färd norrut.

Motorbåt med startproblem

Publicerad: 2020-08-02, Text: RS Barsebäckshamn

Vi gick ut till en mindre motorbåt med startproblem som vi kunde hjälpa med hjälpstartare.

Dansk motorbåt med tom bränsletank

Publicerad: 2020-07-31, Text: RS Barsebäckshamn

Bogserning från södra grässrännan till Lundåkrahamnen

Assistans och bogsering

Publicerad: 2020-07-19, Text: RS Barsebäckshamn

Assistans av en 7 meters motorbåt med motorproblem strax norr om fyren Pinhättan utanför Barsebäckshamn. Efter koppling och bogsering mot Lomma kunde RS Lomma ta över återstoden av bogseringen mot Lomma hamn. Det hela avlöpte utan problem under tilltagande mörkerförhållanden.

Grundstötning utanför Barsebäckshamn

Publicerad: 2020-07-19, Text: RS Barsebäckshamn

Bogsering av sjumeters motorbåt efter grundstötning på Kulorna strax utanför Barsebäckshamn. Väl inne vid kaj kunde det konstateras att skadorna var relativt små då farten vid grundstötningen inte varit så hög.

Segelbåt med roderhaveri

Publicerad: 2020-07-14, Text: RS Barsebäckshamn

En 12m segelbåt fick problem söder om Ven då rodret låste sig dikt babord. Vi gick ut med Rescue Sparbankstiftelsen

Liten motorbåt med motorhaveri utanför Barsebäckshamn

Publicerad: 2020-07-10, Text: RS Barsebäckshamn

Liten motorbåt med 4 personer, med motorhaveri.

Segelbåt på Kulorna

Publicerad: 2020-06-22, Text: RS Barsebäckshamn

Larm från personer i land och Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om mindre segelbåt som hade gått på revet Kulorna

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2020-06-13, Text: RS Barsebäckshamn

Medlemsuppdrag då en mindre motorbåt med problem bogserades till småbåtshamnen i Limhamn. Det hela avlöpte utan större dramatik och eftersom detta område normalt täcks av RS Lomma informerades jourhavande befälhavare i Lomma om vår aktivitet.

Segelbåt med roderhaveri

Publicerad: 2020-05-10, Text: RS Barsebäckshamn

Larm om segelbåt med roderhaveri utanför Vikhög. En räddningsinsats tillsammans med grannstationen RS Lomma och båten bogserades till hamn.

Motorhaveri i mörker

Publicerad: 2020-05-09, Text: RS Barsebäckshamn

Drivande motorbåt utanför Saltholm. Vi och Kustbevakningen kallas. Strax före ankomst blir vi återkallade då Kustbevakningen anlänt till haveristen, kopplat och kan på egen hand hantera situationen utan vår hjälp.

Person i vattnet.

Publicerad: 2020-04-27, Text: RS Barsebäckshamn

Person i vattnet utanför Landskrona återfunnen och i säkerhet.

Motorstopp utanför Landskrona

Publicerad: 2020-04-17, Text: RS Barsebäckshamn

Motorbåt som fått stop i motor. Bogsering till hamn i Landskrona.

Åtta personer i sjönöd

Publicerad: 2020-04-15, Text: RS Barsebäckshamn

En liten segelbåt utan mast, fick problem med motorn vid Lundåkrahamnen i Landskrona. Medlemscentralen rapporterade

Större segelbåt med motorproblem i hård vind

Publicerad: 2019-12-15, Text: RS Barsebäckshamn

Larm inkom om 47fots segelbåt med motorproblem utanför Landskrona. Det blåste ca 20 m/s och vi begav oss så snart vi

Medlemsservice

Publicerad: 2019-10-20, Text: RS Barsebäckshamn

Efter nyss avslutat larm företog vi nästa bogsering. Även denna gång rörde det sig om en motorbåt med motorproblem och vi kunde snabbt utföra en kort bogsering från området kring Pilhaken till Landskrona hamn.

Bogsering av mindre motorbåt

Publicerad: 2019-10-20, Text: RS Barsebäckshamn

Bogsering till Lundåkrahamnen av mindre motorbåt, som drabbats av motorhaveri under fisketur. Strax innan tilläggning fick vi samtal från SOS Alarm angående ytterligare en båt med problem och efter avslutad bogsering gick vi mot nästa uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här