Nyheter

Jagade av måsar

Publicerad: 2018-05-31, Text: RS Hammarö

Fyra ungdomar beslutar sig för att simma ut till lilla skäret ca 400 m. Många måsar häckar på lilla skäret och känner sig

Sökningen fortsätter på Ekenäs (Värmlandsnäs)

Publicerad: 2018-04-07, Text: RS Hammarö

Efter några timmars sömn blir vi utkallade till Ekenäs igen. Den här dagen var det klart och ljust. Polishelikoptern var

Eftersök i Ekenäs (Värmlandsnäs)

Publicerad: 2018-04-06, Text: RS Hammarö

Vi lastar släpet med en Isbjörn (namnet på svävaren) och åker bil längst ut på Värmlandsnäs. Tar kontakt med yttre befäl

Strålkastarljus på Vänern

Publicerad: 2018-03-10, Text: RS Hammarö

En observant person ser strålkastarljus i mörkret ute på Vänern. Vi larmas ut och åker västerut till Kattfjorden. Den

Hanfot, fiskebåt och hårt väder - ingen bra kombo

Publicerad: 2017-12-16, Text: RS Hammarö

Klockan 15:00 på lördagseftermiddagen när det börjar skymma och vi har påbörjat förberedelserna inför julfesten ringer det på skeppartelefonen. En fiskebåt som håller på med bogsering vill ha hjälp att få in den bogserade båten till kaj eftersom det har börjat blåsa upp och blivit mörkt. Vi bemannar Rescue Hammarö och beräknar att gångtiden är ca 30 minuter i rådande väderlek. På grund av sjöhävning och dimma så tar det mycket längre tid

Segelbåt vid Tärnan

Publicerad: 2017-10-07, Text: RS Hammarö

JRCC larmar om segelbåt som förlorat navigationshjälpmedel vid en stormby och begär assistans.

Får telefonkontakt med haveristen och går mot tärnan, när vi närmar oss stannar motorn så vi bogserar honom till Mörudden.

Motorbåt mot bärget på Bärön

Publicerad: 2017-08-14, Text: RS Hammarö

Båten ligger i en bergskreva och kan inte komma ut för egen maskin.

Vi drar loss båten och följer dom till hemmahamn i Åsunda

Trasig vattenpump

Publicerad: 2017-08-05, Text: RS Hammarö

Sökaren piper och vi får uppgift om en medlem med motorhaveri ute vid Tärnan, tre personer ombord varav en 3-månaders

Segelbåt på grund söder om Bärön

Publicerad: 2017-07-23, Text: RS Hammarö

En holländsk seglare på grund sydväst om Bärön. Räddningstjänst från Vålberg och Rescue Hammarö når haveristen och lyckas dra honom av grundet. Rescue Hammarö eskorterade segelbåten ut i farleden där det konstaterades att inga läckor fanns och att maskin och roder fungerade tillfredsställande. Han avböjde erbjudande om fortsatt eskort och tog sig mot natthamn i Grums för egen maskin.

Segelbåt med vatteninträngning

Publicerad: 2017-07-22, Text: RS Hammarö

 

Segelbåt med vatteninträngning utanför Nabben. Assisterade Rescue Hammarö tills läget var lugnt och bogsering kunder påbörjas. Återvände till station då Hammarö tog hand om bogseringen av haveristen in till Kanikenäset.

Orsaken till vatteninträngningen visade sig vara en trasig vakuumventil till motorn och vatten kom in endast vid motorgång.

Allt lugnt.

Grundstötning vid Hammarö Sydspets

Publicerad: 2017-06-10, Text: RS Hammarö

Personsökarna tjuter och vi blir utlarmade av sjöräddningscentralen i Göteborg. (JRCC). Fritidsbåt på grund i ett besvärligt läge södr om Hammarö med två personer och en hund ombord. Vi bemannar våra två båtar och sätter högsta möjliga fart mot området. Även helikopter larmas ut. Vi når haveristen efter ca 10 minuter och vår 8- båt Rescue Cacci går närmare för att undersöka läget. Under tiden ligger Rescue Hammarö en bit ifrån och lugnar ner

Person saknad

Publicerad: 2017-05-27, Text: RS Hammarö

Kl 00:18 gick larmet om en att person var saknad från fritidsbåt som ligger vid Karlstads Båtklubbs brygga på Långholmen, öster om Hammarö. Vi satte högsta fart med RS Hammarö och var framme på 30-40 min, strax innan vi var framme hämtade vi Räddningstjänsten Karlstad som var i närheten och hade akutsjuksköterska ombord, även Räddningstjänsten Hammarö anslöt med en enhet. Framme vid bryggan pågick HLR på den saknade person som hade hittats

Ett SMS gjorde skillnad

Publicerad: 2017-05-07, Text: RS Hammarö

Hade gått och lagt mig när larmet kommer. Ensam person i t-shirt och kortbyxor utan flytväst lyckas få iväg ett sms innan

Rop på hjälp

Publicerad: 2017-01-18, Text: RS Hammarö

Folk på land hörde rop på hjälp, från sjön. Vi blev utalamerade till en position öster om Arnön, Bottviken. Dimman var otroligt tät och isförhållandena var blandade, från kärnis till bitvis svårforcerad is för att sedan bli öppet vatten. Då var varit på väg i ca 45 min blir larmet avblåst, då personen i vattnet kommit i säkerhet och under vård.

In i vassen i mörkret

Publicerad: 2016-10-22, Text: RS Hammarö

Person i land observerar en båt som kör rätt in i vassen. Personen larmar Sjöräddningen som larmar oss. På väg till platsen lyckas båten ta sig ut från vassen och kör därifrån. Vårt uppdrag avbryts och vi åker hem.

Fritidsbåtar på drift

Publicerad: 2016-08-29, Text: RS Hammarö

En mindre fritidsbåt har observerats drivande i norra Vänern mot klipporna. Vi larmas ut och kan snart observera båten i kikaren. Vi närmar oss och inser att vi måste dra bort båten från klipporna innan båten bryts sönder. När vi ska påbörja bogseringen kommer tre personer springande. Dom hade tältat på läsidan och inte observerat att vinden ökat i styrka. Ägaren hoppar ombord och vi bogserar båten till läsidan. Efter en kort inspektion

Kantrad katamaran

Publicerad: 2016-08-16, Text: RS Hammarö

Rescue-Hammarö har tvingats lämna en medlemsbogsering då hon går mot nytt uppdrag om kantrad katamaran utanför Öröhamn, vi går ut med Rescue-Cacci och fortsätter bogseringen av medlemen. Då Rescue-Hammarö kommer fram till den kantrade katamaranen upptäcker de att en ur besättningen saknas och Sweden Rescue begär genast förstärkning. 
Vi kan inte lämna vår pågående bogsering då vi kommit ut på öppet vatten och det blåser hårt

Kapsejsad katamaran

Publicerad: 2016-07-26, Text: RS Hammarö

På tisdagskvällen inkom ett larm från en privatperson på land som har sett en kapsejsad katamaran ca 1M ut från Örö hamn

Mistänkt drunkningstillbud

Publicerad: 2016-07-23, Text: RS Hammarö

Larm från JRCC meddelar att en inringare har skymtat ett objekt som påminner om en livlös person i vattnet nära Dinglesundet väster om Hammarö. Rescue Cacci bemannas och far till platsen och möter där upp med lokal räddningstjänst. Efter ett kortare sökarbete påträffar räddningstjänstens enhet, en lös rödaktig boj. Området söks vidare utan övrigt resultat. I samråd med inringaren konstateras det att bojen med all sannolikhet är det objekt som

Segelbåt med segel och motorhaveri

Publicerad: 2016-07-11, Text: RS Hammarö

Vi får samtal om en segelbåt vars segel gått sönder och motorn strejkar. De ligger och driver mitt i farleden så vi

Fritidsbåt med kraftig rökutveckling

Publicerad: 2016-07-09, Text: RS Hammarö

Påbörjad färd mot hamndag i Grums tillsammans med Rescue Hammarö fick avbrytas och båda enheterna

gick mot haveristen strax syd Märrholmen vid Karlstads inlopp. Vid framkomst har Hammarö påbörjat

kontakten med haveristen och konstaterat att läget är lugnt. Rökutvecklingen hade hejdats genom ett rådigt

ingripande med pulversläckare. RescueHammarö bogserar in haveristen till varvet vid småbåtshamnen och

vi assisterar

Segelbåt tar in vatten

Publicerad: 2016-07-05, Text: RS Hammarö

Strax före klockan två ljuder larmet i sökaren. Segelbåt med vatteninträngning drygt 7 distans söder om Hammarö. Vi

Ryggsäck på isen

Publicerad: 2016-01-28, Text: RS Hammarö

Personsökaren tjuter och meddelandet lyder: siktad ryggsäck på isen vid Jäverön, Lungvik. Ingen person har synts i området men vi ska söka av området för att säkerställa att ingen gått genom isen. Vi bemannar svävaren och sätter kurs mot Lungvik då vi blir uppropade av JRCC som meddelar att Räddningstjänsten har kommit fram till området och sökt av omgivningen med positivt resultat, ingen person i nöd. Troligen har ryggsäcken blivit kvarglömd

Person genom isen

Publicerad: 2016-01-24, Text: RS Hammarö

På väg till övningsområde fick vi ett larm från Sjöräddningscentralen om en person som gått genom isen vid Arnäs udde vid Amneholmarna. Vi sätter kurs dit men får ta vägen via älven då det är snabbare den vägen då det är öppet vatten runt södra delen på Hammarö. Vi går genom sundet Onsön/Segerstad och fortsätter söderut men stöter på öppet vatten även där, vi sätter av 2 personer i besättningen på Segerstad för att med 2 personer ombord

Larm om drivande fritidsbåt med motorhaveri

Publicerad: 2015-12-26, Text: RS Hammarö

Kl 11.50 piper sökarna på RS Hammarö med larm om trollingbåt med motorhaveri i närheten av tärnans fyr och de driver nu

Maskinhaveri Hammarö sydspets

Publicerad: 2015-08-15, Text: RS Hammarö

Fritidsbåt på väg till Åmål får maskinproblem, problem med att få en positiion var de är. Efter några samtal till

Skuren motor...

Publicerad: 2015-07-05, Text: Sjöräddningssällskapet

Dagens andra uppdrag blev bogsering av en Ryds campingbåt med en skuren motor. Vi bogserade haveristen till en marina där han förhoppningsvis får hjälp i morgon. Lycka till!

Besättning ombord: Johan, Anette och Patrick

Tamp i propellern...

Publicerad: 2015-07-05, Text: Sjöräddningssällskapet

14.30 samtal från en av våra medlemmar som är ute med sin Gambessa 33 OC och fått en tamp i propellern ute vid Tunnholmarna. Vi bogserar in ekipaget till hamnen vid Mörudden så han får hjälp med att lyfta båten.

Besättning ombord: Johan, Anette och Patrick

Medlem med startproblem...

Publicerad: 2015-07-04, Text: Sjöräddningssällskapet

En av våra medlemmar ringde på eftermiddagen vårt journummer och berättade att motorn inte gick att starta. Vi bemannade Rescue Cacci satte kurs mot deras position. På väg fram mot haveristen blir vi uppropade av Sweden Rescue som har blivit uppringda angående en berusad person som ska befinnas sig i vattnet. Vi lokaliserar personen som strax efter tar sig upp ur vattnet på egen hand. Fallet avslutas och vi kan åka fram till den

Snipa hårt på grund

Publicerad: 2015-05-23, Text: Sjöräddningssällskapet

Vid tvåtiden ringer det på jourtelefonen. En träsnipa står hårt på grund öster om Tynäsudden. Vi bemannar Rescue Hammarö och beger oss till platsen. Väl på plats kunde vi konstatera att rodret gått sönder så vi bogserar ekipaget till hemmahamn.

Besättning: En kommunanställd, en innovatör, en inköpare och en lärare.

Ditt namn/era namn skrivs ut här