Nyheter

Bogsering

Publicerad: 2020-07-15, Text: RS Hasslö

Större segelbåt med problem med backslag.

Bogsering till hemmahamn

Publicerad: 2020-07-11, Text: RS Hasslö

Motorbåt med maskinhaveri bogserades från Basareholmen till hemmahamn.

Mindre segelbåt i sjönöd

Publicerad: 2020-07-07, Text: RS Hasslö

Mindre segelbåt/jolle har gått på grund, sedan kapsejsat och tagit in stor mängd vatten. Hård vind och vågor, skepparen är kall och blöt, fick hjälp att värma sig i Michano samtidigt som vi länspumpade båten under hela färden in till land. Medtagen men vid gott mod och haverist är nu i säker hamn.

Grundstötning söder om Utlängan

Publicerad: 2020-07-03, Text: RS Hasslö

Grundstött Folkbåt med tre man ombord söder Utlängan. Rescue Michano begär assistans av Rescue Yvonne Bratt. På väg ut avbryter Rescue Yvonne Bratt då Sjöfartsverkets helikopter vinschar upp besättningen.

Bogsering av Flipper

Publicerad: 2020-06-28, Text: RS Hasslö

Motorhaveri på motorbåt med sju personer ombord. Platsen var Sunna kanal, en grund kanal med 1,5 meters djup. Rescue Cecilia Bratt och Yvonne Bratt deltog båda i insatsen. 

Medlemsservice

Publicerad: 2020-06-18, Text: RS Hasslö

Assisterande av medlem som fått kabel i proppeller. Båten kunde efter losstagning ta sig hem för egen maskin.

Medlemsservice

Publicerad: 2020-06-09, Text: RS Hasslö

50-fotare med ett trasigt drev. Ringer till jourtelefonen och begär assistans. Vi lämnar kajen vid Hasslö med tre mans

Medlemsservice med dopp

Publicerad: 2020-05-17, Text: RS Hasslö

Medlem som har fått problem med bränslefilter vilket ledde till motorstopp och driver in på grund. Sjöräddare fick hoppa i vattnet och stötta medlemmarna i båten. Fick även begära assistans från Kustbevakningen och deras Ribbåt, slutet gott allt gott .

Eftersök i Karlskrona skärgård

Publicerad: 2020-04-11, Text: RS Hasslö

Två herrar vars båt gått sönder under fisketur. Hittades frusna men vid gott mod.

Haverist i mörker innan storm

Publicerad: 2020-02-15, Text: RS Hasslö

I natt ringde våra sökare. Vi fick in ett sjöräddningslarm och skyndade nyvakna ner till Rescue Michano. Hög sjö och tilltagande blåst gjorde att haveristen behövde hjälp att söka lä. Väl framme på plats vid denna fantastiska båt. Nu ligger hon väl förtöjd vid hamn inne i Sandahamn.

Navigation och tilläggningsövning i Blekinges östra skärgård

Publicerad: 2020-02-07, Text: RS Hasslö

Rescue Michano med full besättning övade idag i Blekinges östra skärgård. Navigation och handhavandeutbildning av

Akutinsats - grundstötning med risk för vatteninträngning

Publicerad: 2019-08-10, Text: RS Hasslö

Stort larm från SOS & Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Rescue Michano från Sjöräddningssällskapet samt Räddningstjänsten och Sjöfartsverkets räddningshelikopter larmas ut till medlem som gått på grund söder om Bollöarna. Väl på plats drar vi loss dem från grundet och får ombord en besättningsmedlem som kan assistera för att kunna få fast båten på sidan, efter att vi har kontrollerat vatteninträngning. Besättningen är i

Polis önskar hjälp

Publicerad: 2018-12-16, Text: RS Hasslö

Vi får ett larm om att polisen behöver hjälp med transport ut till Aspö, 7 poliser och en hund. Vi tar oss in till Saltö, där vi blir hemkallade igen, de hade kallat ut Aspöfärjan istället då de behövde ha sina fordon med sig.

Larm 03:50
Avgång 04:05
Saltö 04:25
Åter station 04:45

Maskinhaveri vid Barfotaholmarna

Publicerad: 2018-11-20, Text: RS Hasslö

Sjöräddningslarm på sökarna 17:39. Avmastad segelbåt med maskinhaveri driver öster om Barfotaholmarna. Vi lossar från stationen 17:50 med tre sjöräddare ombord. Kopplat haverist vid styrbords sida 18:15 och lämnar haveristen i Handelshamnen 18:35. Åter stationen 19:05.

Grundstött segelbåt

Publicerad: 2018-08-21, Text: RS Hasslö

Larm sjöräddning på sökarna 00:31. Segelbåt på grund söder om Bollöarna, öster om farleden. Vi lämnar kaj 00:45, framme vid haverist 00:50. Kopplat haverist 00:55 och börjar bogsera in till Garpahamnen. Haveristen ligger förtöjd vid kaj i Garpahamnen 01:30.

Maskinhaveri Snipa söder om Gö

Publicerad: 2018-08-08, Text: RS Hasslö

12:27 larm i sökarna. Snipa med 6 personer ombord varav 4 barn har maskinhaveri, ligger och driver söder om Gö udde. Vi avgår med Cecilia Bratt 12:35. Kopplar haveristen 12:50 och börjar bogsera mot Hasslö. Haveristen vid kaj i sin hemmahamn Garpahamnen 13:50 precis akter om stationen.

Drivande båt i Rollsösund

Publicerad: 2018-08-08, Text: RS Hasslö

Larm om drivande båt i Rollsösund 09:15.

Vi avgår 09:30, anländer till båten 09:50, tutar till lite och en yrvaken besättningsman tittar ut genom det halvöppna kapellet. Vi säkerställer att allt är i sin ordning och återvänder till stationen. Fast vid kaj igen 10:12.

Drivande segelbåt

Publicerad: 2018-08-05, Text: RS Hasslö

Vi får larm om en mindre båt utanför Gökalv som behöver assistans till närmsta hamn. Första indikation är att det inte är nån större fara, men det går över i skarpt läge. Pappa i 30 års åldern, med dotter runt 6 år, alla utan flytväst. Efter att vi stampat på i kraftig sjö, kommer vi fram till båten, Hkp har satt ner en besättningsman i haveristen och fått på dem flytvästar. Vi tar över de 2 haveristerna till oss, bogserar sen in båten till

Grundstötning södra kläppen

Publicerad: 2018-08-01, Text: RS Hasslö

Larm inkom om fritidsbåt som gått på grund vid södra kläppen

Rescue Michano avgick men larmet åkerkallades av jrcc innan vi hunnit fram då fritidsbåten lyckats ta sig loss själv och inte behövde ytterliggare assistans

Grundstötning vid Tjärö

Publicerad: 2018-07-28, Text: RS Hasslö

Larm "sjöräddning" på sökarna 16:37. Båt på grund vid Dragsö i Karlshamns skärgård. Vi lossar 16:47 och går västerut. Vi vänder 17:16 då Hörviks enhet var framme och greppade situationen. Fast vid stationen igen 17:47.

Grundstötning utanför Järnavik

Publicerad: 2018-07-26, Text: RS Hasslö

Larm "sjöräddning" på sökarna. Läckande segelbåt pga grundstötning behöver assistans söder om Järnavik. En person skadad ombord, ambulans är kallad till Järnavik. Vi lämnar stationen 11:24. Framme vid haverist som tredje båt. SSRS Hörvik transporterar in den skadade besättningsmedlemmen samt har en sjöräddare ombord på den havererade båten medan vi agerar följebåt. Vi vänder hemåt 12:22 och är tillbaka på stationen 12:55.

Segelbåt på grund vid Aspö

Publicerad: 2018-07-22, Text: RS Hasslö

Vi är på navigationsövning i östra skärgården när sökaren larmar "sjöräddning". Segelbåt står på fördämningen mellan Aspö och Kungsholmen intill Aspö. Vi dirigerar ut Michano från Hasslö och anländer samtidigt till haveristen 13:50. Efter snabb genomgång med besättningen på Michano kommer vi överens om att vi går fram till haveristen med Cecilia Bratt och tar ombord besättningen samt lämnar en sjöräddare ombord på den grundstötta båten då vi

Grundstötning norr om Sandhamn

Publicerad: 2018-07-20, Text: RS Hasslö

12:42 larm på sökarna "Mayday" grundstött segelbåt från Tyskland norr om Sandhamn. Vi lossar från stationen 12:52, framme vid haveristen 13:33 som då har fått assistans av privat styrpulpetbåt och är loss från grundet. Vi ligger som följebåt in i hamn för att säkerställa att båten inte tar in vatten osv. Vi lämnar Sandhamn 13:45 och är åter på stationen 14:50.

Grundstötning söder om Fäjö i Karlskrona

Publicerad: 2018-06-16, Text: RS Hasslö

SSRS Hasslö deltar i Ronneby Hamns årliga Sillarodd och får då ett JRCC larm om Grundstötning i Östra delen av karlskrona Skärgård kl 1155.

Vi lämnar omedelbart hamn och får kalla på broöppning av Hasslöbron så vi kan köra igenom utan stopp i utryckning.

Vi kommer fram till platsen där en motorseglare står på grund med 4 pers ombord. Backar loss dom från grundet och inspekterar båten så den ej har läckage. Därefter slår vi följe

Sjöräddning sjunkande båt Karlskrona

Publicerad: 2018-06-08, Text: RS Hasslö

Kl 19:21 Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att en fritidsbåt med 4 personer ombord utan flytvästar höll på att sjunka mellan Verkö och Hästö.

Kl 19:30 Rescue Michano lämnar stationen.

Kl 19:38 JRCC meddelar att KBV är framme redan. SAR helikopter och Rescue Michano kan avbryta uppdraget.

Kl 20:35 Åter stationen.

 

Masthaveri

Publicerad: 2018-06-06, Text: RS Hasslö

15.25 Larm på sökaren

15.40 Avgång

16.15 Framme vid haverist, Rescue Bratt har redan kopplat.

16.50 Ronneby hamn.

17.25 Lämnar Ronnebyhamn för färd hemåt.

18.05 Åter station.

Vi åker som andra båt mot segelbåten som har fått Masthaveri. När vi kommer fram till haverist är ekipaget redan kopplat, vi lägger oss som följebåt, om ifall att nåt skulle hända längs resan. Allt går tryggt och fint. Vi tar oss

Brand

Publicerad: 2018-05-05, Text: RS Hasslö

Larm i sökarna: Brand ombord på liten fiskebåt två nautiska mil söder om Hasslö 08:20. Brandvärnet på Hasslö ansluter till Michano beredda att åka med. Innan avgång får vi besked om att branden är släckt, brandvärnet går iland. Vi lämnar kaj 08:33, framme vid haverist 08:45 och kopplar. Haverist vid kaj i Garpahamnen 09:23. Michano fast vid stationen 09:27.

Motorhaveri sydost om Hasslö

Publicerad: 2018-04-10, Text: RS Hasslö

Larm på sökarna 21:57. En niometers träbåt typ fiskebåt har fått motorhaveri, 2 personer med hörselnedsättning ombord har drivit ner mot Hasslö. Oklart om den står på grund. Michano med besättning lämnar kaj 22:15, framme vid haveristen efter 15 minuter. Båten har drivit på grund norr om Hornabryggan på Hasslö. Vi kopplar bogsertamp och får loss båten. Under tiden kommunicerar vi med besättningen med hjälp av anteckningar på mobiltelefoner.

Skeppsbrott

Publicerad: 2017-12-30, Text: RS Hasslö

1300 Larm om seglare som havererat utanför Saltö i Karlskrona.

Åker mot plats för att leta upp honom på drift mot Svinö. Får på VHF kanal 16 att vi har samband på kanal 21 Rakel. 1331 får vi rapport att han är välbehållen i land för egen maskin så vi kan avbryta. Vi åker ändå och pratar med haveristen och kollar att han mår ok innan hemfärd. 1400 i hamn Garpen. 

Grundstötning, roderhaveri

Publicerad: 2017-07-15, Text: RS Hasslö

Felnavigering som slutade nästan uppe på Kungsholmsfort.

Lossdragning från ett grund öster om inseglingen vid Kungsholmsfort.

Långsides bogsering in till Saltöfiskhamn.

14,51 larm

14,57 loss från kaj

15,10 framme vid haverist

15,19 bogsering påbörjad

16,00 lämnar Saltöfiskhamn

16,25 åter station

Ditt namn/era namn skrivs ut här