Nyheter

Transport av patient och sjukvårdare till väntande ambulans

Publicerad: 2022-09-18, Text: RS Holmsund

Larm angående en person i behov av medicinsk hjälp på Storsanskär. Vi går med Rescue MinLouis. Ambulans med

Mindre segelbåt på grund

Publicerad: 2022-09-17, Text: RS Holmsund

En mindre selgelbåt, Neptun 22, med två personer ombord står på grund vid Glasögern. Vi åker med Rescue MinLouis och RescueRunner F&B2. F&B2 anländer först och kan konstatera att haveristen står relativt lätt på grund och inget läckage har så långt kunnat upptäckas. F&B2 drar båten av grundet och vidare fram till MinLouis som står kvar på djupare vatten. Haveristen bedöms vara fullt sjöduglig och vi lämnar haveristen utanför

Båt med motorproblem driver mot grund

Publicerad: 2022-08-27, Text: RS Holmsund

En 30 fots motorbåt med 2 personer ombord har motorproblem söder om Gåshällan och driver mot grund, västra sidan av Tarv

Bogsering pga kylproblem

Publicerad: 2022-08-13, Text: RS Holmsund

Strax före kl 17.00 blir jourhavande skeppare uppringd av SSRS medlemsservice som blivit kontaktad av en medlem som

Kvällsbogsering

Publicerad: 2022-08-12, Text: RS Holmsund

På fredagskvällen blir vi uppringda av en seglande medlem som på väg hem till Patholmsviken fått motorproblem. Vinden är avtagande (svag) och man befinner sig i ett område med mycket grund. Så vi beslutar tillsammans att vi går ut för att bogsera dom sista biten hem. Vi bemannar Rescue MinLouis med tre personer och ger oss iväg. Strax söder om Bredskär möts vi på ett nästan helt vindstilla vatten. Vi kopplar haveristen och bogserar dem hem

Medlemsuppdrag maskinproblem

Publicerad: 2022-08-07, Text: RS Holmsund

Medlem hör av sig till stationen och meddelar att de inte får igång motorn. Vi avgår med Rescue MinLouis och tre

Motorhaveri söder Holmen

Publicerad: 2022-07-30, Text: RS Holmsund

Haverist hör av sig med motorproblem och ligger ankrad söder Holmen. RescueRunner F&B2 går mot haveristen och

Bränslebrist i natten

Publicerad: 2022-07-27, Text: RS Holmsund

Strax efter tolvslaget blev jourhavande skepparare uppringd på jourtelefonen av två minderåriga killar som hade fått

Bogsering av drivande fritidsbåt med motorproblem

Publicerad: 2022-07-23, Text: RS Holmsund

Under manövreringsövning kom det in ett larm om en 9,5 meters fritidsbåt som hade fått motorproblem. Båten låg och drev

Drunkning i Umeälven

Publicerad: 2022-07-06, Text: RS Holmsund

När vi återkom från övningen ropade Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) upp oss och skickade ut ett larm om ett

Liten kille behöver sjuktransport

Publicerad: 2022-07-04, Text: RS Holmsund

SOS inkommer med larm på sökarna ca 22:50. En skadad kille behöver komma till sjukhus. Fyra sjöräddare bemannar

Båtbrand

Publicerad: 2022-07-03, Text: RS Holmsund

19:47 larmar Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en båtbrand. Inringande är en person på land som ser en båt brinna

Bogsering

Publicerad: 2022-06-30, Text: RS Holmsund

Strax efter kl 21 blir vi uppringda av en medlem. Deras båt har blivit strömlös vilket fört med sig att motorn slutat gå

Brand i båtmotor

Publicerad: 2022-06-29, Text: RS Holmsund

Påväg hem från bogersingsuppdrag utanför Nordmaling blir vi uppringda av Sjöräddningssällskapets medlemscentral. En öppen motorbåt på 5,5m har drabbats av brand i utombordsmotorn. Man har lyckats släcka branden själva men behöver hjälp med att bogseras till närmsta ramp. När larmet kommer befinner vi oss vid Bondens fyr norr om Nordmaling så vi sätter kurs mot Täfteå för att assistera. Väl framme kan vi konstatera att det är för grunt för oss

Bogseringsuppdrag

Publicerad: 2022-06-29, Text: RS Holmsund

Via Sjöräddningssällskapets medlemscentral blir vi kontaktade om att en öppen motorbåt med inombordare fått kylproblem,

Larm om båt med problem vid Norrbyskär.

Publicerad: 2022-06-05, Text: RS Holmsund

Båtägaren kontaktade Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) eftersom de drabbats av motorstopp efter att de oavsiktligt

Segelbåt med bottenkänning

Publicerad: 2022-05-31, Text: RS Holmsund

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) hör av sig till jourskepparen om en segelbåt som fastnat i hamnbassängen Byviken

Bågsering av motorbåt

Publicerad: 2022-05-29, Text: RS Holmsund

15.27 blir vi uppringda av en person som fått motorstopp mitt emellan Patholmsviken och Vasaterminalen. Ombord finns pappa med dotter. Vi bemannar Rescue MinLouis och väljer att även ta med vår RescueRunner då det är grunt och stenigt utmed stenpiren där båten ligger. Med hjälp av RescueRunner F&B2 kan vi enkelt bogsera haveristen tillbaka till Patholmsviken. Insatsen avslutad 16.25

Ambulanstransport

Publicerad: 2022-05-26, Text: RS Holmsund

Årets första uppdrag blev en sjuktransport från Holmön. Vi bemannar Rescue MinLouis med fyra frivilliga sjöräddare och går 00.30 mot Norrfjärden för att hämta upp ambulanspersonalen och sedan gå vidare mot Holmön och anländer dit ca 01.30. Patienten går själv ombord och vi kan på börja resan tillbaka mot Norrfjärden och väntande ambulans efter bara några minuter. Efter att patienten är avlämnad går vi tillbaka till hemmahamn Patholmsviken och

Bottenkänning

Publicerad: 2021-09-28, Text: RS Holmsund

Privatperson hör av sig på jourtelefonen, man har kört fast på väg från Ströms Marina ut i älven strax innan Bergöbron. De har tagit samma rutt ett flertal gånger under sommaren men botten tenderar (sand & lerbotten) att röra sig och den här gången fastnade man i leran. Vi går med både Rescue MinLouis och RescueRunner F&B2 mot platsen, MinLouis avvaktar ute i älven medan RR F&B2 åker in i rinneln och drar båten flott. Efter

Sjöräddning drivande båt norr Bredskär Holmsund

Publicerad: 2021-08-03, Text: RS Holmsund

Båt gått på en mjärde där propellern fastnade och motorn stannade. Båten drev från land i den nordliga vinden. Den som framförde båten försökte få båten mot land genom att simma och misslyckades. Kvinnan och sonen driver ut från land. Mannen kommer till land och lånar båt för att undsätta drivande båt tillsammans med kamrat. Den drivande båten var i land då Rescue MinLouis kom fram mot angiven position. Efter kontakt med personerna på

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2021-07-13, Text: RS Holmsund

Medlem med maskinbekymmer assisteras av Rescuerunner F&B2 med bogsering till hemmahamn.

Bogsering

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Holmsund

21.40 på måndagskvällen blir vi uppringda av en medlem som gått på grund med propellerskada ovanför Simphamn och behöver

Bogseringsuppdrag

Publicerad: 2021-07-11, Text: RS Holmsund

21.54 på söndagskvällen får vi ett förlarm från SOS gällande en segelbåt som önskar assistans in till hemmahamn på

Bogsering av motorseglare

Publicerad: 2021-07-05, Text: RS Holmsund

Vid 8-tiden på måndagmorgonen blir vi uppringda av en medlem med motorproblem. Man behöver bogserhjälp från Holmön till

Medlemsservice i sommarnatten

Publicerad: 2021-07-02, Text: RS Holmsund

Strax efter 21:00 på lördagskvällen inkommer samtal från medlemscentralen vilka blivit kontaktade av medlemmen. Medlemmen

Assistans och bogsering efter grundstötning

Publicerad: 2021-06-29, Text: RS Holmsund

En medlem inkommer med ett samtal till jourtelefonen på stationen. Medlemmen har problem med framdrivningen av sin 8-

Assistans i tät dimma

Publicerad: 2020-09-28, Text: RS Holmsund

Klockan 21:15 kontaktades RS Holmsund av JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) på grund av att en inringande var orolig

Drivande motorbåt

Publicerad: 2020-09-16, Text: RS Holmsund

JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) larmade RS Holmsund strax efter lunch angående en drivande båt i området runt Stor

Motorproblem i älven

Publicerad: 2020-09-13, Text: RS Holmsund

Jourskepparen blir uppringd av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) som fått ett ärende av SOS gällande en båt i älven

Ditt namn/era namn skrivs ut här