Nyheter

Drev på land i naturhamn.

Publicerad: 2021-11-03, Text: RS Kållandsö

Drev på land i naturhamn. Den nödställde hade valt en vik på norra sidan av Storeken. Skyddad för alla vindar utom från norr. På natten blåste det upp 8m/s från norr. Ankaret släppte, båten drev på land. Mörker och höga vågor. Den nödställde ringde medlemsservice och bad om hjälp. Vi gick ut med Rescue Iris och fick över en tamp till den nödställde. Bogserade ut honom från land. Han kunde sedan för egen maskin följa oss i vårat kölvatten

Motorhaveri

Publicerad: 2021-09-30, Text: RS Kållandsö

Var och hämtade en segelbåt med motorhaveri utanför Naven . Kopplade tross och bogserade till Spiken. 

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2021-09-23, Text: RS Kållandsö

Telefon från medlemsservice om en 36 fots segelbåt som fått bränslestopp norr om Kållandsö. Vi åker ut och assisterar med bogsering till Spikens hamn. Där kan de tanka och motorn startar direkt. Så efter en natt i Spiken kan man fortsätta mot Stockholm.

Styrpulpetsbåt på grund

Publicerad: 2021-09-11, Text: RS Kållandsö

Anmälaren fick problem med motorn efter grundstötning. Bogserades till rampen vid Djurgårdsudde.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2021-09-08, Text: RS Kållandsö

Segelbåt, 8 m på grund öster Hjortens udde. Två man ombord. 12 m/s SV vind. Rescue Iris gick ut från Spiken. När vi kom fram till den nödställde hade han kommit av grundet. Bogserades in till Dalbergså. Efter att fått starthjälp kunde han för egen maskin fortsätta mot Sikhall. 

Motorhaveri

Publicerad: 2021-08-21, Text: RS Kållandsö

Samtal på jourtelefon, medlem fått motorhaveri. Kopplade tross och bogserade till Blomberg.

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2021-07-28, Text: RS Kållandsö

Kallades till positionen av den nödställde. Impellern hade gått sönder. Kopplade tross o bogserades till Hällekis.

Varmgång i motor.

Publicerad: 2021-07-23, Text: RS Kållandsö

Fritidsbåt som fått varmgång i motorn ankrade upp vid Galtryggen. Vi kopplade tross och bogserade till Spiken.

Medlemsbogsering

Publicerad: 2021-07-09, Text: RS Kållandsö

Medlem ringde för att få hjälp med bogsering till hamn. Efter en dag i skärgården startade inte motorn när de skulle åka

Bogsering

Publicerad: 2021-07-08, Text: RS Kållandsö

Medlem fick maskinhaveri nord ost Taveludden. Ingen vind. Bogserades av oss till Framnäshamnen i Lidköping.

Segelbåt med masthaveri

Publicerad: 2021-07-02, Text: RS Kållandsö

09:16 Går larmet om en mindre segelbåt med masthaveri utanför Dalbergså. Lämnar Spiken 09:29 framme vid haverist 10:14 får upp mast och segel ur vattnet. Kopplar tross och bogserar till Vänersborgs gästhamn framme 13:38. Lämnar Vänersborg 14:53 åter Spiken 16:59.

Bogsering

Publicerad: 2021-06-21, Text: RS Kållandsö

En medlem har fått maskinhaveri. Vi lämnar kaj med räddningsbåten och bogserar haveristen in till hamn. 

Bogsering

Publicerad: 2021-06-20, Text: RS Kållandsö

Larm om medlem på grund vid lövhörnt Var loss när vi kom fram, men kunde inte gå för egen maskin Kopplade bogsera

tross och drog till Hörvikens Marina.

Bogsering

Publicerad: 2021-06-19, Text: RS Kållandsö

Larm om medlem med motorhaveri vid Takaudden utanför Vänersborg Kopplade tross och drog till Vassbotten Vänersborg Marina

Bogsering

Publicerad: 2021-06-08, Text: RS Kållandsö

Fritidsbåt med motorfel. Kopplat tross och bogserat in till Blänkås.

Medlemsbogsering

Publicerad: 2021-06-06, Text: RS Kållandsö

Haveristen hade fått motorproblem och bogserades till Hörvikens Marina.

Medlem med tappad propeller

Publicerad: 2021-06-03, Text: RS Kållandsö

Då haveristen tagit ner sina segel och skulle gå in i hamn upptäckte han att propellern saknades. Han ringde då till oss och begärde hjälp. Vi gick till Dalbergså och bogserade honom till Hörvikens Marina.

Medlem som fått stopp

Publicerad: 2021-06-03, Text: RS Kållandsö

Larm från medlemscentralen om medlem som fått elfel och ej kan starta. Vi kopplar tross och bogserar till Hällekis hamn där haverist har sin trailer. Åter Spiken.

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2021-05-30, Text: RS Kållandsö

Larm mottogs på jourtelefon att medlem fått motorproblem. Vi kom fram till Dalbergså där vi får information att propellern saknades. Beslut togs att han skulle bogseras till Marinan Hörviken Kållandsö, där han kunde repareras. Därefter återvände vi till Spiken.

Större fritidsbåt på grund.

Publicerad: 2021-05-30, Text: RS Kållandsö

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen. Större fritidsbåt som gått på grund söder om Stånguddens fyr, Lurö. Fyra personer ombord. Båten tog in vatten. På plats tog vi över vår diesel drivna länspump. Denna klarade inte att hålla undan inträngande vatten. Vi startade ytterligare en pump. Vattnet sjönk då undan. Vi kunde sedan bogsera den nödställde in till Lidköping där båten kunde lyftas upp på kajen.

Båt fast i ryssja.

Publicerad: 2021-05-29, Text: RS Kållandsö

Larm från medlemscentralen. Segelbåt som seglat in i fast fiskeredskap (ryssja) och fastnat. Vi hjälpte honom loss och han kunde sedan fortsätta för egen maskin.

Medlemsservice

Publicerad: 2021-05-15, Text: RS Kållandsö

Motorhaveri utanför Läckö, bogsering till marinan.

Bogsering

Publicerad: 2021-05-06, Text: RS Kållandsö

Hjälpte en medlem med skuret drev tillbaka till Vänersborg.

Medlemsservice

Publicerad: 2021-04-17, Text: RS Kållandsö

Var och hämta en medlem väst om Pål. Kopplade tross och drog honom till Spiken. 

Medlemsservice

Publicerad: 2021-04-14, Text: RS Kållandsö

Hämta en båt väster om Kållandsö i skärgården, koppla tross och bogsera till Hörvikens marina.

Segelbåt på grund vid Pirum

Publicerad: 2020-09-14, Text: RS Kållandsö

Segelbåt på grund i Ekens skärgård.

Grundstötning

Publicerad: 2020-09-14, Text: RS Kållandsö

Var och drog dän en fritidsbåt som gått på grund vid Pirum Kållandsö. Kopplade tross och drog honom till Hörvikens marina. 

Motorhaveri och grundstötning

Publicerad: 2020-08-23, Text: RS Kållandsö

Fritidsbåt som fått motorhaveri och drivit på grund vid Hindens rev. Den blåste sedan av grundet och drev fritt. Kopplade tross och bogserade till Hörvikens marina.

Motorstopp

Publicerad: 2020-08-08, Text: RS Kållandsö

Bogserat in en haverist till närmaste brygga och hjälpt honom att byta kabelsko till batteriet. Han kunde .sedan fortsätta för egen maskin.

Motorhaveri

Publicerad: 2020-08-06, Text: RS Kållandsö

Hämtat haverist som vi tidigare bogserat in till Aspholmen. Kopplat tross och drog honom till Hörvikens marina.

Ditt namn/era namn skrivs ut här