Nyheter

Drivande badleksak

Publicerad: 2021-07-20, Text: RS Kalmar

Under en övning med Sonja-Margith kom det larm om ett flytande badföremål utanför Svinö. Det var oklart om det var någon person i anknytning till föremålet. Vi befann oss utanför Stensö och gick omgående mot positionen. Även lotsbåten anslöt. Väl framme konstaterades det att det var en typ av badring utan personer, en fritidsbåt plockade upp föremålet och körde in det till land. Vi gick in till en badbrygga på Ängö och fick kontakt med

Soppatorsk

Publicerad: 2021-07-19, Text: RS Kalmar

Medlemservice, motorbåt med slut på bränsle. Avgick med Sonja-Margith, haveristen drev strax norr om Krongrundet. Vi kopplade upp för bogsering till Kalmar båtmack. Väl förtöjda vid båtmacken lämnade vi en väldigt glad person, som tackade för hjälpen flera gånger om.

Simmande ungdomar

Publicerad: 2021-07-18, Text: RS Kalmar

Larm från Sjö och flygräddningscentralen  om två unga personer som avsett simma ut till en ö trots frisk 

Vattenjetbåt med motorstopp

Publicerad: 2021-07-17, Text: RS Kalmar

En vattenjetbåt med problem drev i sundet. Tre personer ombord. Vi bogserade dem till hemmahamnen.

Sjunkande båt

Publicerad: 2021-07-17, Text: RS Kalmar

Larm från Kommunal Rtj Kalmar om stöd vid sjunkande båt i Revsuddens hamn. Vid framkomst har båten sjunkit på grunt vatten invid upptagningsrampen, inga kvar ombord och rtj beställer sugbil för länsning då båten innehåller massor med oljeblandat vatten. Vi länspumpar därför inget utan bistår med kloka råd. Åter mot stationen, allt gott.

Segelbåt med maskinproblem

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Kalmar

En större segelbåt med maskinproblem ringde oss. Vi kopplade för bogsering vid Krongrundet och bogserade till Kalmar Gästhamn.

Kort bogsering

Publicerad: 2021-07-15, Text: RS Kalmar

Rescue Kersti Hydéns besättning bogserade en medlem med maskinproblem från söder om Grimskär till Kalmar Gästhamn.

Motorn strejkar

Publicerad: 2021-07-14, Text: RS Kalmar

Vi blir kontaktade av medlem med maskinhaveri, går ut, kopplar och bogserar till Revsudden. Tar sedan med båtägaren till Kalmar för biltransport till Revsudden där han ska lösa problemen.

Roddbåt sjönk och fyra personer i vattnet

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Kalmar

Rescue Kersti Hydén observerade att en roddbåt med fyra roddare sjönk under dem. Deras pågående assistansuppdrag avbröts och de fyra roddarna plockades upp. Rescue Sonja Margith kom ut för att hjälpa till, tog över de fyra nödställda till sig och körde dem och roddbåten till närmsta brygga. Kersti Hydén fortsatte sedan sitt ordinarie uppdrag (se separat rapport).

Ett uppdrag blev två

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Kalmar

Samtal via medlemscentralen från tre personer i en öppen motorbåt som tappat framdrivningen. Vi avgick genast med Rescue Kersti Hydén och kunde snabbt lokalisera båten. Samtidigt som vi kopplar bogsertrossen ser vi hur en roddbåt med fyra personer sjunker. Vi avbryter bogseringen för att undsätta personerna i vattnet ( se separat rapport ). När denna situationen är löst med hjälp av Rescue Sonja Margith fortsätter vi bogseringen av motorbåten

Förarlös båt - stor sökinsats

Publicerad: 2021-07-11, Text: RS Kalmar

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, angående en påträffad fritidsbåt med motorn igång. Vi avgår

Segelbåt hårt på grund

Publicerad: 2021-07-10, Text: RS Kalmar

Sjö- och flygräddningscentralen förmedlar ett kommunalt räddningstjänstuppdrag till oss. Det gäller en segelbåt som kört

Båt på grund vid Eriksöre

Publicerad: 2021-07-08, Text: RS Kalmar

Vi drog loss en 38 fot lång segelbåt från grund utanför Eriksöre. Båten stod mycket lätt på grundet och lossnade med hjälp av minimal kraft. Roder och framdrivning fungerade bra och båten kunde fortsätta på egen hand.

Båt på grund

Publicerad: 2021-07-04, Text: RS Kalmar

Lossdragning av båt vid inloppet till Stensö Fiskeläge. Bogserat till Gästhamnen. Allt gott.

Saknad person vid badplats

Publicerad: 2021-07-03, Text: RS Kalmar

Person saknas vid badplats efter en simtur inåt i landet, Mönsterås kommun. Kommunal räddningstjänst larmar oss tillsammans med ambulans. Efter en kort stund hittad mannen och hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas av privatpersoner innan räddningspersonal hinner anlända. Vi får motbud och återställer.

Motorbåt med pumpproblem

Publicerad: 2021-06-29, Text: RS Kalmar

En 29ft motorbåt av amerikansk typ, med trasig rem till sjövattenpump, var på drift utanför Värsnäs. Haveristen var ankrad när vi ankom. Pyttesmå nerfällbara knapar i fören försvårade bogseringen men till slut gick det ändå att koppla bogserlinan. Bogsering till Kullö hamn som var hemmahamn.

Brusten bränsleledning

Publicerad: 2021-06-28, Text: RS Kalmar

Blev uppringd av medlemscentralen om en haverist med motor/bränsleproblem. Det visade sig vara en brusten bränsleledning. Vi lämnade kaj med Rescue Kersti Hydén och väl hos haveristen, som befann sig nästan halvvägs till Revsudden, så kopplade vi upp för bogsering tillbaka till Kalmar. När vi kommit innanför pirarna la vi båten på sidan och bogserade in båten till gästhamnen och förtöjde den. Allt gick väldigt smidigt.

Båt fast på grunt vatten

Publicerad: 2021-06-27, Text: RS Kalmar

Maskinhaveri vid Kattrumpan. Liten sportbåt med jetdrift på mycket grunt vatten utanför badstranden. Bogsering till Ängöhamnen och förtöjning vid sjösättningskranen.

Sjöräddningslarm i sjöbris

Publicerad: 2021-06-19, Text: RS Kalmar

Vi blir larmade om en öppen motorbåt med maskinproblem i den friska sydliga sjöbrisen. Under framkörning meddelar JRCC (Sjö och flygräddningscentralen) att båten fått hjälp in till hamn av förbipasserande fritidsbåt. Vi fortsätter fram och kollar läget, allt väl ombord i båten. De hade även fått hjälp med start av motor som krånglat pga urladdad batteri. Återvänder station.

Medlemsbogsering

Publicerad: 2021-06-18, Text: RS Kalmar

Bogsering av Daycruiser med propellerhaveri. Sonja Margith gick in och hämtade på grunt vatten. Kersti Hydén tog sedan på

Starthjälp

Publicerad: 2021-06-18, Text: RS Kalmar

Rescue Sonja Margith avgick med tre frivilliga sjöräddare för att assistera en båt med motorproblem. Allt gick bra!

Dubbelkajak i frisk vind

Publicerad: 2021-06-15, Text: RS Kalmar

Vi hjälpte en förälder med sitt barn som har problem att hantera sin kajak i den friska vinden utanför Tjärhovet.

Starthjälp

Publicerad: 2021-06-13, Text: RS Kalmar

Vi fick ett samtal från en medlem med svårighet att starta sin motor efter att ha fått bränslestopp, trots att bensin är påfylld så ar motorn svårstartad och batteriet börjar tröttna. Vi går mot positionen med Rescue Sonja Margith och väl på plats assisterar vi medlemmen med att starta motorn så att färden mot hemmahamn kan fortsätta.

Kanot med två personer i vattnet

Publicerad: 2021-06-13, Text: RS Kalmar

Personer på land samt på en närliggande segelbåt larmar om att en kanot med 2 personer har kantrat något söder om Tjärhovet. Vi avgår med Rescue Sonja Margit och beger oss skyndsamt mot positionen. Väl på plats finner vi en kanot samt 2 personer, kanoten är vattenfylld och nära att sjunka, personerna har flytväst och är vid gott mod och har klarat sig utan skador. Vi tar ombord personerna och tömmer kanoten på vatten. Därefter assisterar vi

Bogsering

Publicerad: 2021-06-05, Text: RS Kalmar

Bogserat medlem vars motor ej vill starta. Kopplar och drar till deras båtplats på Kullö.

Länspumpning och bogsering av grundstött motorbåt

Publicerad: 2021-05-22, Text: RS Kalmar

Samtal från medlemscentralen om 48fots motorbåt som gått på grund. Efter jourskepparen talat med haveristen ombads de

Maskinhaveri

Publicerad: 2021-05-16, Text: RS Kalmar

En medlem kontaktade oss via medlemscentralen eftersom båten fått maskinhaveri. Tre frivilliga sjöräddare bemannade Rescue Sonja Margith och bogserade båten till Kalmar hamn.

Bogsering av båt med maskinhaveri

Publicerad: 2021-05-14, Text: RS Kalmar

En båt med haveri på backslaget ringde jourtelefonen. Våra frivilliga sjöräddare bemannade Rescue Kersti Hydén och bogserade båten till Kalmar marina .

Sök efter försvunnen person

Publicerad: 2021-05-05, Text: RS Kalmar

Idag har RS Kalmar bistått polisen i söket efter en saknad person i Orrefors. Vi skickade vår Rescuerunner Nils-Oskar och två frivilliga. Tillsammans med en svävare från RS Växjö sökte vi av en sjö i området. Tyvärr har mannen ännu inte påträffats.

Avbrutet traileruppdrag

Publicerad: 2021-03-02, Text: RS Kalmar

Vi får veta att RS Simpevarp ska åka på larm om saknad person vid Furö utanför Oskarshamn. Vår Rescuerunner larmas för att agera backup för Simpevarp. Innan vi hunnit lasta blåses insatsen av.

Ditt namn/era namn skrivs ut här