Nyheter

Grundstötning

Publicerad: 2022-09-06, Text: RS Kristinehamn

Medlem gick på grund och kom ej loss. Vi assisterade med lossdragning, gick enkelt och smidigt. Haverist kunde fortsätta färden för egen maskin.

Lösdrivare båt på Hjälmarsfjorden

Publicerad: 2022-08-28, Text: RS Kristinehamn

Vi fick en påringning om drivande båt på Hjälmarsfjorden utan personer ombord. Ej heller någon motor. Vi stämde av med Sjö- och Flygräddningscentralen och bärgade båten utan misstanke om saknade personer. Efter att vi publicerat bild på båten på sociala medier kom ägaren och tog hand om sin båt.

Bränslebrist

Publicerad: 2022-08-26, Text: RS Kristinehamn

En medlem körde in sin nya utombordare men överraskades av att bränslet inte räckte. Hen kunde lugnt ankra och invänta vår assistans. Efter påfyllning kunde färden till hemmahamn ske för egen maskin.

Motorhaveri i kvällssol

Publicerad: 2022-08-24, Text: RS Kristinehamn

Efter en härlig dag vid klipporna startade inte motorn. Alla kända knep och trix testades men den ville inte komma i gång. Haveristen låg kvar väl ankrad och förtöjd tills vi anlände. Vi assisterade till service ryggan för reparation.

Medlem med motorproblem

Publicerad: 2022-08-13, Text: RS Kristinehamn

Telefon från medlem kl14.10 där han berättade att han låg vid Ormholmarna med motorproblem. Avg. station med Rescue Figaro. Efter ca. 40 min körning så var vi framme och kunde koppla upp o påbörja bogsering till hemmahamn (2 bryggor bortanför vår station ). Förtöjd vid stationen kl.17.50

Sjuktransport från Långön

Publicerad: 2022-08-03, Text: RS Kristinehamn

Vi assisterade ambulanspersonal med transport till Långön där det uppstått ett sjukdomsfall. Patienten och en anhörig transporterades in till Kapurja.

Medlem med motorproblem.

Publicerad: 2022-07-20, Text: RS Kristinehamn

Kl.15.52 väcks jourskepparen ur sin eftermiddagsslummer av jourelefon från medlemscentralen gällande båt med maskinproblem nära Gårdskär, syd Kristinehamn. Avg.kl16.10 med Rescue Figaro mot angiven position. Vid ankomst noterades att där fanns ingen båt. Kontaktade medlemmen på telefon för att få närmare position. Det visade sig då att hans position var ca. 2 distansmin. längre åt sydväst. Förflyttade oss till korrekt plats och kopplade upp

Brusten bogserlina

Publicerad: 2022-07-14, Text: RS Kristinehamn

Kl 18.30 ringer jourtelefonen, medlem meddelar att bogseringstross har gått av och att man tappat en Flipper 470 som nu driver iväg. Stationen avgår med Rescue Victoria till position syd Lakholmens fyr där de hittar och kopplar drivande båt för bogsera den till  stationen där medlemmen senare kunde hämta den.

Bogsering vid motorhaveri

Publicerad: 2022-07-07, Text: RS Kristinehamn

Rescue Figaro assisterar en medlem som fått motorproblem utanför Alvön. Bogsering in till Kapurja.

Medlem med motorproblem

Publicerad: 2022-07-03, Text: RS Kristinehamn

Medlem fick motorproblem vid Sandvikarna. Vi kunde assistera till trygg hamn.

Medlem tappade propellern

Publicerad: 2022-07-02, Text: RS Kristinehamn

Medlem tappade propellern norr om Timmerön. Hjälptes till hamn.

Medlem drev upp på stenar

Publicerad: 2022-07-02, Text: RS Kristinehamn

Medlem fick motorhaveri och drev upp på stenröset vid Kungens rastplats. Vi kunde koppla upp haveristen och hjälpa dem till kranen vid Kapurja.

Strandsatt snipa

Publicerad: 2022-07-02, Text: RS Kristinehamn

Medlem drev upp på sandbankarna vid Sandvikarna i den friska vinden och kunde inte komma loss. Efter lite trixande fick vi loss haveristen som kunde fortsätta för egen maskin

Medlem med motorproblem.

Publicerad: 2022-06-25, Text: RS Kristinehamn

Kl.12.31 ringde medlemscentralen på jourtelefonen. Medlem med motorproblem behövde assistans från position väst Svartskär. Avg. station med Rescue Figaro och 3 mans besättning, ankom medlem kl.13.21 och omgående kopplatför bogsering. Påbörjat bogsering 13.35 och avslutat vid stationen 14.55.

Medlem med motor problem.

Publicerad: 2022-06-19, Text: RS Kristinehamn

Kl.18.29 ringer jourtelefon, det är en medlem med motor problem som tvingats att ankra precis utanför hamnpiren i Kristinehamn. Avg.station med Rescue Figaro kl18.50 ankom o kopplat för bogsering kl.19.10. Bogserade till servicebryggan vid Kapurja. Avslut. Uppdraget kl19.50

Medlem med motorproblem.

Publicerad: 2022-06-18, Text: RS Kristinehamn

Under pågående uppdrag ringer operativa jouren på Sjöräddningssällskapet och meddelar att vi har ytterligare ett uppdrag. Motorbåt med motorproblem behöver bogsering till säker hamn. Efter avslut av pågående uppdrag avgår vi mot medlem. Vid framkomst visade det sig att dom hade vatten i oljan så det var bara att koppla upp och bogsera till servicerbryggan vid vår station där medlemmen kunde vidta nödvändiga åtgärder.

Medlem på grund

Publicerad: 2022-06-18, Text: RS Kristinehamn

Samtal från Sjö- och flygräddningscentralen om båt på grund på sydsidan av Arnön. Vi avgår med Rescue Figaro. Ankomst medlem kl.17.35 kopplat upp för lossdragning och påbörjat arbetet. Efter mycket trixande lyckades vi få loss båten från sandbanken, detta var precis så mycket som Rescue Figaro orkade med. Efter kontroll så fortsatte medlemmen resan hemåt och vi fortsatte mot nästa uppdrag.

Backslag havererade

Publicerad: 2022-05-08, Text: RS Kristinehamn

Medlem fick problem med havererat bakslag. Vi bogserade till marina för reparation.

Årets första assistans med båt.

Publicerad: 2022-04-17, Text: RS Kristinehamn

Årets första uppdrag med Rescue Figaro. Assistans av båt med startproblem. Efter en hjälpande hand av vår startbooster så

Båt i vassen

Publicerad: 2021-07-30, Text: RS Kristinehamn

En mindre båt med bränslebrist hade blåst in i vassen. Vi bemannade räddningsbåten och gick ut för att bogsera in dem

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2021-06-08, Text: RS Kristinehamn

Telefonsamtal från medlem med motorproblem vid Apelholmen Vi avgår station med Rescue Yvonne Bratt. Kopplar och bogserar medlem till upptagningsrampen vid Kapurja.

Bogsering ifrån Trineholme

Publicerad: 2021-05-14, Text: RS Kristinehamn

Assistans av medlem

Förebyggande uppdrag

Publicerad: 2021-05-07, Text: RS Kristinehamn

Bogserade medlem till hamn.

Båt i vassen

Publicerad: 2020-10-22, Text: RS Kristinehamn

Styrpulpetsbåt som fått stopp och drivit in i vassen, en besättningsman simmar in till båten och drar den ut på djupare vatten så den kan fortsätta på egen hand.

Båt på skär

Publicerad: 2020-10-12, Text: RS Kristinehamn

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) ringer till RS Kristinehamns jourtelefon om att en Buster har synts på ett skär

Båt på skär

Publicerad: 2020-10-12, Text: RS Kristinehamn

Telefonsamtal från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en Buster som setts uppdragen på ett skär vid Svillorna mellan Kristinehamn och Karlstad, detta sker mitt under måndagens jourmöte så Rescue Victoria kunde lämna kaj omedelbart för att försöka hinna fram innan det blev för mörkt. Vid framkomst upptäcktes båten omgående. Tyvärr låg den så till att det var omöjligt att komma nära med Rescue Victoria. Då en besättningsman erbjöd sig

Förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-09-11, Text: RS Kristinehamn

Medlem ringer jourtelefon för assistans på grund av trasig styrning. Jourbesättning kallas till station och Rescuerunner

Swemax med startproblem vid Långön

Publicerad: 2020-08-08, Text: RS Kristinehamn

Assistansuppdrag vid Långön. Motorbåt med startproblem p g a urladdat batteri. Vi prövar med startbooster men det räcker inte. Vi kopplar bogsering med Victoria och bogserar till Sannakajen i Kristinehamn.

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2020-08-07, Text: RS Kristinehamn

Medlem ringer direkt till stationstelefon. Motorhaveri strax utanför hamnen, behöver hjälp att komma till marinan. Rescue Victoria assisterar med bogsering.

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2020-08-04, Text: RS Kristinehamn

Medlem med Albin 25 kontaktar stationen. Har fått motorhaveri och ankrat bredvid farleden utanför Svartskär. Vi

Ditt namn/era namn skrivs ut här