Nyheter

Problem i dimma

Publicerad: 2021-12-03, Text: RS Loftahammar

Samtal om en motorbåt med problem att köra i dimma. Vi hittar båten syd Grindö och assisterar till Loftahammar.

Motorbåt på grund

Publicerad: 2021-09-18, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) om en 45 fots motorbåt som gått på grund syd Källskär. Driver mot land i frisk ostlig vid. Vi kopplar och drar i lä för att undersöka skador och läckage, inget läckage men saknar framdrivning. Vi bogserar till Marina i Loftahammar för lyft.

Eftersök saknad segelbåt

Publicerad: 2021-08-27, Text: RS Loftahammar

Vi blir larmade om en saknad segelbåt som lämnat Gotland med 1 person ombord, men ej kommit till sin destination på fastlandet. Vi söker tillsammans med andra enheter från Sjöräddningssäskapet, Kustbevakningen, flyg och helikopter. Efter flera timmars sök hittas vrakdelar som med största sannolikhet kommer från den eftersökta båten, och sent på kvällen görs bedömningen att sökinsatsen ska avbrytas. No 14-17 m/s och regn.

Bränslebrist

Publicerad: 2021-08-23, Text: RS Loftahammar

Okomplicerad bogsering på grund av bränslebrist. Soligt och klart väder.

Motorseglare med vatteninträngning

Publicerad: 2021-08-21, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Motorseglare med vatteninträngning. En person ombord syd Idö. Vi anländer tillsammans med Kustbevakningen (KBV) och påbörjar länspumpning. Hittar läckaget och tätar. Bogserar till Västervik. Tar sedan personen och dennes gummibåt hem till Solbergsudde. Tack KBV för bra samarbete.

Brand i motorn

Publicerad: 2021-08-21, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Motorbåt med två personer ombord som har brand i motorn. När vi kommer fram han dom släckt, vi kollar skador på personerna och båten. Påbörjar bogsering mot Loftahammar. Nytt larm från JRCC om sjunkande båt, vi lägger haverist på ankare i skyddad vik och går på det andra uppdraget. Åter 22.05 och bogserar hem till Loftahammar.

Grundkänning.

Publicerad: 2021-07-28, Text: RS Loftahammar

Vi får samtal om grundstötning och läckande segelbåt syd Grindö, när vi nästan avslutat vårt tidigare uppdrag. Väl framme kollar vi läckaget och hjälper till med länsning samtidigt som vi bogserar till marina i Loftahammar .

Växlande väder.

Publicerad: 2021-07-28, Text: RS Loftahammar

Vi får samtal om båt på grund som ligger och slår mellan stenar vid Horns udde. När vi kommer fram har båten fått hjälp bort från grundet men har fått drevet skadat så vi kopplar och börjar bogsering. Båten hade ankrat i lugnt väder men när det plötsligt blåste upp släppte ankaret och båten blåste upp på grund. När vi har 200 m till marinan för avlämning kommer nästa uppdrag.

Motorbåt med maskinhaveri

Publicerad: 2021-07-23, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen angående en motorbåt med maskinhaveri syd Storkläppen. Det blåser friskt från ost och häver sjö. Tillsammans med Kustbevakningens rib kopplar vi och bogserar sedan haveristen in till Loftahammar med Rescue Tjustbanken.

Segelbåt på grund, tar in vatten

Publicerad: 2021-07-20, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen om en segelbåt som varit på grund och tar in vatten, syd Vinökalv. Vi kopplar upp segelbåten på sidan av Rescue Tjustbanken för att kunna länsa vid behov. Segelbåtens pumpar håller unden vattnet, vi bogserar till Loftahammar för lyft.

Motorseglare på grund syd Björkö

Publicerad: 2021-07-11, Text: RS Loftahammar

Under pågående övning får vi larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC), om en 15 tons motorseglare som gått hårt på grund i ca 7 knop, 8 personer ombord. JRCC befarar personskador men detta inskränker sig till mindre blessyrer på några näsor och ett ben. Vi drar loss, konstaterar att inget läckage föreligger och att allt annat fungerar. Haveristen fortsätter till sin destination ca 1 nm bort, samtidigt som vi följer efter och övervakar

Eftersök av saknad Rib36 med en person ombord

Publicerad: 2021-07-06, Text: RS Loftahammar

Larm från anhöriga om att en person som färdas i en större ribbåt saknas sedan gårdagen. Vi börjar söka av området från Västervik och norrut medan KBV305 gör motsvarande från norr. Efter ca en timme rapporterar Sjöfartsverkets helikopter att det siktat en liknande båt i vår närhet. Vi går till platsen och bekräftar att det är den saknade personen och båten. Även Sjöräddningssällskapet RS Arkösund deltog i eftersöket.

Grundstötning

Publicerad: 2021-07-02, Text: RS Loftahammar

Samtal om grundstötning i inloppet till Storkläppens fyr. Segelbåt som fastnat på grundbotten och sjöhävningen tryckte båten längre upp på grundbotten. Vi drar loss efter ett par försök och bogserar in till Marina i Loftahammar då motorn inte startar.

Medlemsbogsering

Publicerad: 2021-06-13, Text: RS Loftahammar

Bogsering av snipa med motorhaveri.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2021-06-12, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om grundstött segelbåt med en tysk man ombord. Uppger att båten sprungit läck. Han har svårt att ange position. Första uppgiften är fel liksom den andra uppgivna positionen.Tredje uppgiften verkar stämma och vi kan lokalisera honom öster om Rågö där han står hårt på 1m grundet som är utmärkt med röd prick. Vi har svårt att komma intill men får hjälp av mera grundgående nåt från Kustbevakningen

Drivande roddbåt.

Publicerad: 2021-04-12, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om en drivande båt vid Strömsholmen Bjursund. Båten funnen söder

Båt sjunker efter grundstötning

Publicerad: 2020-10-27, Text: RS Loftahammar

På väg norrut mot annat uppdrag får vi larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) med högre prioritet. Grundstött motorbåt med 4 personer ombord som tar in vatten vid Nävelsö söder Västervik. Efter ca 15 min meddelar JRCC att båten sjunkit och besättningen har räddat sig upp på grundet. De står i ca 1 m djupt vatten. En person på Nävelsö har tydligen uppmärksammat situationen och går ut med egen båt och hjälper de nödställda iland. Efter

Motorbåt med maskinproblem

Publicerad: 2020-10-27, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om 40 fots motorbåt ,med maskinproblem ost Sandsänkans fyr. Båten går sakta söderut med en reservmaskin. KBV 305 ligger norr om oss och går också iväg på uppdraget. Under färd får vi nytt larm från JRCC med högre prioritet. Vi avbryter och går söderut mot en sjunkande båt.

Utsatt läge

Publicerad: 2020-09-27, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en segelbåt med maskinproblem i frisk sydostlig vind utanför Marsholmen, med risk att driva upp på land. Då vi kommer fram ligger båten ankrad 30m från land, om ankaret inte hade tagit hade båten av trä slagit sönder mot berget. Vi kopplar och bogserar till säker hamn i Västervik.

Utsatt läge

Publicerad: 2020-09-26, Text: RS Loftahammar

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC)  om en segelbåt som grundstött vid Päronholmen. Seglbåten kommer inte ut från land på grund av att vinden ligger på samtligt som det är grunt och svårmanövrerat i området. Vädret är blåsigt, regn, åska och kolsvart. När vi kommer fram har vi ett berg vid sidan som vi sätter stäven mot, kopplar en tamp i akten på segelbåten och vi backar ut från berget. Vi bogserar sida vid sida till varv

Tom drivande båt

Publicerad: 2020-09-07, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om en tom drivande båt observerad i Valdemarsviken. Befarad drunkning. Efter ca 40 minuter så avbryts uppdraget, det visar sig endast vara en båt som varit dåligt förtöjd.

Ankarlina i propellern

Publicerad: 2020-09-05, Text: RS Loftahammar

Aquador 26 med ankarlinan i propellern vid Stora Vasskär , öster om V. Eknö. Bogserar till Lindnäs.

Båt på grund

Publicerad: 2020-09-05, Text: RS Loftahammar

Storebro 40 som står hårt på grund norr Melön. Drar loss och följer efter några distansminuter. Allt verkar vara ok då vi lämnar.

Motorhaveri

Publicerad: 2020-08-28, Text: RS Loftahammar

Samtal om en segelbåt med maskinhaveri. Båten är endast fem minuter bort och har motvind i en smal farled. Vi beslutar att koppla och bogsera ända in till Loftahammar.

Grundstötning

Publicerad: 2020-08-25, Text: RS Loftahammar

Långkölad segelbåt som gått hårt på grund. Vi kopplar och försöker dra bakåt men är tvungna ändra riktning flera gånger för att komma loss. Väl ute på fritt vatten kollar vi att motorn går och att båten inte läcker. Åter till stationen. När vi är klara på stationen får vi påringning igen och då har motorn stannat. Båten är bara 500 m bort så vi kopplar igen och bogserar till marinan.

Motorhaveri

Publicerad: 2020-08-23, Text: RS Loftahammar

Ohlsson 22 med motorhaveri norr Flatvarp. Bogserar till Kaggebo

Maskinproblem

Publicerad: 2020-08-22, Text: RS Loftahammar

Mindre motorbåt med maskinproblem vid Kalvö. Vi bogserar till Loftahammar.

31 ft med maskinproblem

Publicerad: 2020-08-22, Text: RS Loftahammar

31 ft motorbåt med maskinproblem norr Smågö. Bogserar till marina i Loftahammar.

Maskinproblem

Publicerad: 2020-08-18, Text: RS Loftahammar

Mindre motorbåt med maskinproblem vid Lövudden. Bogserar till Valdemarsvik.

Motorhaveri

Publicerad: 2020-08-12, Text: RS Loftahammar

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om en mindre motorbåt med maskinhaveri vid Hallmare Skackel, 4 personer ombord dom driver mot land. Vi kopplar haveristen och bogserar till Loftahammar.

Ditt namn/era namn skrivs ut här