Nyheter

36' segelbåt på grund norr om Dämmarn

Publicerad: 2021-06-14, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att segelbåt gått på grund. Tre frivilliga sjöräddare begav sig av

Motorbåt med kylarproblem utanför Borgholm

Publicerad: 2021-06-09, Text: RS Mönsterås

Uppringd av sjöräddarna i Kalmar och fick information om en motorbåt (ca. 7 meter) som fått maskinhaveri och driver.

Segelbåt utan diesel samt motorproblem

Publicerad: 2021-05-15, Text: RS Mönsterås

Uppringd av medlemcentralen, en 29' segelbåt med bränslebrist och motorproblem bad om assistans. Rescue

Saknad paddlare i området mellan Vållö och Stångehamn.

Publicerad: 2021-05-08, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen JRCC gällande saknad paddlare. Avg med Rescue Oknö och Rescue Häradssparbanken. Kustbevakningens KBV 305 tilldelad rollen On Scene Coordinator, OSC. Vi fick uppdraget att söka av området i Vållös norra skärgård. Efter en relativt kort sökinsats hade den saknade personen hittats paddlande på väg hemåt. Deltagande organisationer: Sjöräddningssällskapets stationer i Simpevarp och 

Standby för eventuellt sökande av person i vatten

Publicerad: 2020-12-27, Text: RS Mönsterås

Larm via SOS och vid kvittering blir vi ombedda att åka på larm om eventuellt person i vatten. Ny information inkommer och vi sätts i standby och efter samtal med Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) återgår vi igen till normalt beredskapsläge.

Gammal lotsbåt på väg att sjunka.

Publicerad: 2020-12-26, Text: RS Mönsterås

Vi blev larmade av JRCC att en gammal lotsbåt i Mönsterås hamn tar in vatten och sjunker. Rescue Oknö med fyra 

Motorseglare med maskinproblem

Publicerad: 2020-10-27, Text: RS Mönsterås

Uppringd av RS Kalmar att en motorseglare driver i närheten av Dämman, på väg söderut. Två frivilliga begav oss till

Medlemsuppdrag Timmernabben

Publicerad: 2020-10-12, Text: RS Mönsterås

Medlemsuppdrag i Timmernabben. Uppringd av medlem 08:10 som har problem med motorn. Avgår 08:30 Lakhamn i Rescue Häradssparbanken med 3 personer ombord. Framme hos haverist på 30 minuter, kopplar och bogserar till närmsta brygga. Åter station 10:00.

Förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-09-15, Text: RS Mönsterås

Motorbåt med haveri på drevet. Vi bogserar till hemmahamn i Timmernabben.

Motorbåt med motorhaveri

Publicerad: 2020-08-07, Text: RS Mönsterås

Jourtelefonen ringde och två personer i en mindre motorbåt i Oknöfjärden med motorhaveri bad om bogsering/assistans. Fyra frivilliga åkte ut med Rescue Häradssparbanken och hittade haveristen på angiven position. Vi bogserade haveristen till säker hamn och återvände till hemmahamn.

Segelbåt med motorproblem

Publicerad: 2020-08-05, Text: RS Mönsterås

Mindre segelbåt på väg mot Borgholm fick problem med motorn och kunde inte komma in i Hamnen. Haveristen ringde

Brinnande motorbåt i Kalmar sund

Publicerad: 2020-08-01, Text: RS Mönsterås

Larm på sökarna om brand i motorbåt där två personer hoppat i vattnet. Avgick med bägge båtarna mot haveristen som

Vattenskoter med startproblem

Publicerad: 2020-07-23, Text: RS Mönsterås

Ensam vattenskoter med startproblem. Vi kunde hjälpa honom med våra batteribooster, så han kunde köra hem för egen maskin.

Medlemsuppdrag, bogsering av mindre motorbåt

Publicerad: 2020-07-23, Text: RS Mönsterås

Uppringd av Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) och blir sammankopplad med haveristen. Dom meddelar att dom ligger och driver utanför Köpingsvik. Vi avgår med Rescue Häradssparbanken för undsättning. Vid framkommst till Köpingsvik har dom drivit upp nära land och mannen i båten hade hoppat i och höll emot båten så den inte skulle slå i stenar som låg nära strandkanten. En av oss hoppar i och hjälper till med kopplingen av

Medlemsuppdrag bogsering

Publicerad: 2020-07-22, Text: RS Mönsterås

Medlemmen ringde och meddelade att han hade motorhaveri på bägge motorerna, och drev mot Dämmans fyr. Han hade lagt i ett drivankare i väntan på assistans. Vi avgick med både Rescue Oknö och Rescue Häradssparbanken eftersom båten var ganska stor och tung, 41 fot med en vikt på ca 11,5 ton, och vind och våghöjd var ökande. Rescue Oknö bogserade haveristen mot Mönsterås och utanför gästhamnen tog Rescue Häradssparbanken över och

Medlemsuppdrag, grundstötning

Publicerad: 2020-07-21, Text: RS Mönsterås

Medlemsuppdrag, en 34 fots motorbåt som drivit upp på en sandbank med aktern före. Satt så man kunde inte själva ta sig loss utan behövde assistans. Drog loss båten som sen kunde gå vidare för egen maskin. Vi följde efter en bit för att se att inget var skadat.

Vatteninträngning

Publicerad: 2020-07-18, Text: RS Mönsterås

Vi får larm om en segelbåt som tog in vatten efter en grundstötning. Vi avgick med båda enheterna. Efter lite letande så hittar vi dem nära Segelklubben där vi väljer att lägga dem under kranen. Vi säkrar upp med en elektrisk länspump och får senare hjälp av Segelklubben att lyfta båten för att kontrollera skrovet och kölen.

Grundstött segelbåt med vatteninträngning Yttre Långskär

Publicerad: 2020-07-18, Text: RS Mönsterås

Larm om segelbåt på grund som tar in vatten. Rescue Häradssparbanken går som första båt mot angiven position. Det visar

Assistans

Publicerad: 2020-07-16, Text: RS Mönsterås

Vi fick ett samtal från en medlem som hade motorhaveri på segelbåten och ville ha assistans in till en gästbrygga för

Liten båt i hamn, på väg att sjunka

Publicerad: 2020-07-11, Text: RS Mönsterås

Vi såg att denna mindre båt var på väg att sjunka, därför bestämde vi oss för att utan ägarens kännedom länspumpa henne.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2020-06-26, Text: RS Mönsterås

Segelbåt på grund utanför Ekö. Vid framkomst till angiven position fanns ingen båt att hitta.Tog då kontakt med haveristen och då framkommer det att han ligger vid Ekö norr om Oskarshamn. Ber då melemscentralen att larma ut RS Simpevarp istället. Därefter återvänder vi till kaj.

Saknade barn, Köpingsvik

Publicerad: 2020-06-25, Text: RS Mönsterås

Larm från JRCC om 3 saknade barn i närheten Köpingsvik, troligtvis i strandområdet. Vi tog kurs och påbörjade sökandet norrifrån mot spetsen av viken då meddelande kom, barnen hittade på land i god vigör. Avbröt sökandet och återvände till kaj.

3 saknade barn

Publicerad: 2020-06-25, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö och flygräddningscentralen om 3 saknade barn. Lämnade Oknö och under färden inkom rapport om att alla var funna välmående. Då vände vi åter hemmåt.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Under hemgång från Oskarshamn efter samverkansövning med Oskarshamns räddningstjänst inkom ett larm om en segelbåt på 12 m och 10 ton som gått på grund. Vi var i närområdet och var snart på plats. Vi kopplade upp tamp och lyckades backa loss båten. Hela operationen var klar på 40 minuter efter larm.

Större segelbåt på grund

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Samtal från Sjö ochh flygledningscentralen (JRCC) om större segelbåt på grund utanför Påskallavik. Rescue Häradssparbanken var först på plats och drog loss segelbåten från grundet medans vi låg beredda att hjälpa till om så skulle behövas. kl 19:55 var båten loss och vi lämnade en nöjd ensamseglare.

Medlemslarm med motorproblem

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Under samverkansövning med Oskarshamns räddningstjänst inkom ett medlemslarm till Simpevarpsstationen. Befälhavare på RS Burre bad om assistans med att hitta en motorbåt med maskinproblem i ett område där RS Häradssparbanken var lämpligare att gå in i. Tanken var att vi skulle bogsera ut båten till ett bättre läge sen skulle RS Burre ta över insatsen för vidare bogsering in till Oskarshamn. Efter letande runt den position vi fått utan

Medlem med maskinproblem

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

I samband ett möte med räddningstjänsten i Oskarshamn tillsammans med RS Simpevarp fick vi frågan av RS Simpevarp om vi kunde bistå i ett assistansuppdrag av en motorbåt som hade motorproblem. Vi fick positionen runt Sillehäll, efter att sökt av området tillsammans med Rescue Häradssparbanken utan resultat fick vi en ny positposition närmare Fläskö. Men efter att detta område också var avsökt fick vi genom RS Simpevarp höra att man fått

Segelbåt på grund utanför Timmernabben.

Publicerad: 2020-06-09, Text: RS Mönsterås

Haverist hade kört på grund utmed farleden och larmat Sjö och flyräddningscentralen som larmade ut oss. Rescue Häradssparbanken med 3 frivilliga gick till platsen. Vi drog loss segelbåten som sen kunde fortsätta för egen maskin. Rescue Häradssparbanken återvände till kaj.

Motorbåt med maskinproblem

Publicerad: 2020-06-07, Text: RS Mönsterås

Telefonsamtal från medlem som har maskinproblem vid Segelholmen i Mönsteråsviken. Avg. med R. Häradsparbanken för bogsering till Lakhamn på Oknö.

Medlemsuppdrag bogsering

Publicerad: 2020-05-30, Text: RS Mönsterås

Medlemslarm, motorbåt med 2 personer drivande norr om Borgholm med motorproblem. Fick inte fram något bränsle till motorn. Kopplade bogsering och drog in till hamnen i Borgholm. Vi gav en del förslag på orsaken till problemet och efter en stund gick motorn att starta och gick igen. Man bestämde sig ändå att ligga kvar och vänta ut det dåliga vädret.

Ditt namn/era namn skrivs ut här