Nyheter

Saknade barn, Köpingsvik

Publicerad: 2020-06-25, Text: RS Mönsterås

Larm från JRCC om 3 saknade barn i närheten Köpingsvik, troligtvis i strandområdet. Vi tog kurs och påbörjade sökandet norrifrån mot spetsen av viken då meddelande kom, barnen hittade på land i god vigör. Avbröt sökandet och återvände till kaj.

3 saknade barn

Publicerad: 2020-06-25, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö och flygräddningscentralen om 3 saknade barn. Lämnade Oknö och under färden inkom rapport om att alla var funna välmående. Då vände vi åter hemmåt.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Under hemgång från Oskarshamn efter samverkansövning med Oskarshamns räddningstjänst inkom ett larm om en segelbåt på 12 m och 10 ton som gått på grund. Vi var i närområdet och var snart på plats. Vi kopplade upp tamp och lyckades backa loss båten. Hela operationen var klar på 40 minuter efter larm.

Större segelbåt på grund

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Samtal från Sjö ochh flygledningscentralen (JRCC) om större segelbåt på grund utanför Påskallavik. Rescue Häradssparbanken var först på plats och drog loss segelbåten från grundet medans vi låg beredda att hjälpa till om så skulle behövas. kl 19:55 var båten loss och vi lämnade en nöjd ensamseglare.

Medlemslarm med motorproblem

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

Under samverkansövning med Oskarshamns räddningstjänst inkom ett medlemslarm till Simpevarpsstationen. Befälhavare på RS Burre bad om assistans med att hitta en motorbåt med maskinproblem i ett område där RS Häradssparbanken var lämpligare att gå in i. Tanken var att vi skulle bogsera ut båten till ett bättre läge sen skulle RS Burre ta över insatsen för vidare bogsering in till Oskarshamn. Efter letande runt den position vi fått utan

Medlem med maskinproblem

Publicerad: 2020-06-24, Text: RS Mönsterås

I samband ett möte med räddningstjänsten i Oskarshamn tillsammans med RS Simpevarp fick vi frågan av RS Simpevarp om vi kunde bistå i ett assistansuppdrag av en motorbåt som hade motorproblem. Vi fick positionen runt Sillehäll, efter att sökt av området tillsammans med Rescue Häradssparbanken utan resultat fick vi en ny positposition närmare Fläskö. Men efter att detta område också var avsökt fick vi genom RS Simpevarp höra att man fått

Segelbåt på grund utanför Timmernabben.

Publicerad: 2020-06-09, Text: RS Mönsterås

Haverist hade kört på grund utmed farleden och larmat Sjö och flyräddningscentralen som larmade ut oss. Rescue Häradssparbanken med 3 frivilliga gick till platsen. Vi drog loss segelbåten som sen kunde fortsätta för egen maskin. Rescue Häradssparbanken återvände till kaj.

Motorbåt med maskinproblem

Publicerad: 2020-06-07, Text: RS Mönsterås

Telefonsamtal från medlem som har maskinproblem vid Segelholmen i Mönsteråsviken. Avg. med R. Häradsparbanken för bogsering till Lakhamn på Oknö.

Medlemsuppdrag bogsering

Publicerad: 2020-05-30, Text: RS Mönsterås

Medlemslarm, motorbåt med 2 personer drivande norr om Borgholm med motorproblem. Fick inte fram något bränsle till motorn. Kopplade bogsering och drog in till hamnen i Borgholm. Vi gav en del förslag på orsaken till problemet och efter en stund gick motorn att starta och gick igen. Man bestämde sig ändå att ligga kvar och vänta ut det dåliga vädret.

Båthusbygget går framåt

Publicerad: 2020-04-14, Text: Henrik Ramklint

Fundamenten på plats

Efter mycket arbete har nu alla fundament kommit på plats och det börjar synas hur det färdiga

Start av båthusbygge!

Publicerad: 2020-02-08, Text: Henrik Ramklint

Nu har RS Mönsterås båthusbygge startat

Efter mycket planerande har nu äntligen bygget av ett nytt båthus påbörjats vid

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen om saknad person i Borgholm

Publicerad: 2019-12-16, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om saknad kvinna. Vi avgick med Rescue Oknö vid 22.30 med 4 mans besättning. Precis när vi kommer till platsen meddelas att personen hittats av Polisen. Ingen vidare assistans önskades av Rescue Oknö som återvände till hemmahamn.

Sjunkande båt vid Varvet

Publicerad: 2019-10-08, Text: RS Mönsterås

I samband med båtupptagning vid Varvet i Mönsterås noterades en båt som lågt väldigt lågt i vattnet. Under tiden pumpar

Åsknedslag på ö utanför Påskallavik

Publicerad: 2019-08-12, Text: RS Mönsterås

Oskarshamns Räddningstjänst larmade oss pga blixtnedslag med följande brand på Runnö. Rescue Oknö gick till Påskallavik

Båt med maskinproblem vid Lövö grenar

Publicerad: 2019-08-05, Text: RS Mönsterås

Telefonsamtal från medlem med maskinproblem vid Lövö grenar. Bogserat till deras hemmahamn, bryggföreningen Oknöviken.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2019-08-04, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö och Flygräddningscentralen (JRCC) gällande liten segelbåt på grund vid Skärsrevet. Assisterarat med Rescue Häradsparbanken. Allt väl!

Larm av misstänkt sjukdomsfall

Publicerad: 2019-08-01, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö och Flygräddningscentralen (JRCC) med misstänkt sjukdomsfall av en ensam person i mindre segelbåt, möjlig stroke. Vid ankomst till den drabbade framkom det att hen lider av diabetes och har drabbats av ett blodsockerfall eftersom personen inte har ätit på flera timmar. I väntan på ambulanspersonal som kommer med kustbevakningens båt KBV 476 ger vi personen en kexchoklad vilket snabbt höjer sockervärdet och det blir en

Segelbåt som drivit upp mot land på Sandö

Publicerad: 2019-07-30, Text: RS Mönsterås

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) gällande en segelbåt med två personer ombord på grund på västra sidan av Sandö. Avg. med Rescue Oknö. Segelbåten hade drivit upp mot stranden i den västra bukten på Sandö. Överlämnat bogsertross med hjälp av ytsimmare. Efter att har dragit loss båten bogserades denna till Svartö brygga för översyn av eventuella skador och övernattning för besättningen.

Ungdomar på flamingo i blåsväder

Publicerad: 2019-07-30, Text: RS Mönsterås

Larm gällande barn på en badleksak i Mönsteråsviken, nord Nynässerveringen. Avgång med Rescue Häradsparbanken och Rescue Oknö. Hjälpt fyra tacksamma grabbar (ungdomar) med "Flamingo" till land.

Saknad ensamseglare

Publicerad: 2019-07-28, Text: RS Mönsterås

17.30 ringde jourtelefonen, RS Kalmar förvarnade om en saknad seglare på väg mot Pataholm i en 8 m segelbåt, enligt

Motorbåt med motorproblem

Publicerad: 2019-07-28, Text: RS Mönsterås

Haveri (6 m. motorbåt) med motorproblem ringde och bad om assistans. Vi avgick med två båtar och assisterade till kaj.

Segelbåt med motorproblem

Publicerad: 2019-07-27, Text: RS Mönsterås

Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) förmedlade ett medlemsuppdrag. Haveristen hade kulningsproblem och kunde inte ta sig in till hamn för egen maskin. Vi bogserade haveristen till närmaste hamn, hämtade deras ankare och åkte vidare till en planerad uppvisning

Segelbåt fast i dyn

Publicerad: 2019-07-27, Text: RS Mönsterås

Haveristen ringde på jourtelefonen, segelbåtens köl har sugit in i bottendyn och kan inte ta sig loss för egen maskin. Vi drog loss båten och bogserade den till säker plats. Rescue Häraldsparbanken fortsatte att hjälpa till att få bort sjögräs runt propelleraxeln. Fartyget kunde senare framföras för egen maskin. Rescue Oknö lämnade platsen för ett nytt uppdrag.

Segelbåt fast i dyn

Publicerad: 2019-07-27, Text: RS Mönsterås

Haveristen ringde på jourtelefonen, segelbåtens köl har sugits fast i bottendyn och kunde inte ta sig loss för egen

Motorhaveri utanför Mönsterås

Publicerad: 2019-07-25, Text: RS Mönsterås

Motorhaveri. Medlem ringer och vill bli assisterad in till hamn. Ligger och driver i farleden in till Mönsterås. Vi

Segelbåt på grund

Publicerad: 2019-07-24, Text: RS Mönsterås

Segelbåt på grund. Uppringd kl 15:55 av medlem som gått på grund vid Storön strax norr om Mönsterås. Bemannar Rescue Oknö och går mot positionen. Väl framme kopplade vi bogsertrossen och drog av segelbåten från grundet. Då allt var okej så kunde två nöjda seglare fortsätta sin resa söder ut.

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2019-07-20, Text: RS Mönsterås

Medlem ringer på jourtelefon att han har maskinhaveri och behöver hjälp in till hamn. Avgår med rescue Oknö och kopplar

Motorhaveri i Kalmarsund

Publicerad: 2019-07-07, Text: RS Mönsterås

Samtal från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) ang en medlem som fått motorhaveri utanför Mönsterås i farleden i

Haveri efter grundstötning utanför Pataholm

Publicerad: 2019-07-06, Text: RS Mönsterås

Larm på sökarna vid 14.30 om grundstött båt med familj ombord utanför Pataholm. Senare information berättade att de tagit

Segelbåt på grund utanför Pataholm

Publicerad: 2019-07-05, Text: RS Mönsterås

Samtal till jourtelefon från privatperson utanför Pataholm om en segelbåt i trä som stod hårt på grund vid inseglingen

Ditt namn/era namn skrivs ut här