Nyheter

Kapsejsad segelbåt

Publicerad: 2008-08-30, Text: RS Munsö/Ekerö

Larm från MRCC Sweden Rescue angående kapsejsad segelbåt vid Nockebybron. Avgick omgående och vid framkomst hade Rescue Ekerö plockat upp haveristen.

Rescue Amalia Wallenberg återgick till hemmahamn!

Fiskekutter sjunker i Säbyholmsviken

Publicerad: 2008-07-31, Text: RS Munsö/Ekerö

En större fiskekutter har legat ankrad i viken sedan midsommar. Nu sjunker den. Det har setts personer ombord till och från under perioden, nu är det oklart om någon befann sig ombord då den sjönk, då det fanns en liten båt förtöjd i den större vid detta tillfälle.

Sjöräddningsällskapet från Munsö, Kustbevakningen KBV 046, Räddningstjänsten med dykare, polis samt ambulanshelikopter larmas till platsen.

Rescue Amalia Wallenberg

Nödraketer

Publicerad: 2008-07-28, Text: RS Munsö/Ekerö

Larm inkommer vid midnatt från Sjöräddningscentralen MRCC att personer i land sett två nödraketer skickats upp utanför Ekerö Sommarstad i riktning mot Sturehov / Hallunda. Vi sätter högsta fart med Rescue Ekerö till området. Väl framme avsöker vi Kyrkfjärden och stränder med sökljus men inget kan hittas. MRCC har nu fått information om att fler raker skickats upp från land i Hallundaområdet under dagen varför sökandet avbryts och vi återgår

Sjunkande båt i Vråkarsundet

Publicerad: 2008-07-15, Text: RS Munsö/Ekerö

Privatperson ringer till jourtelefonen på RS Munsö, och talar om att han från sitt köksfönster ser en båt som verkar ha problem i blåsten.

Under samtalet förskjuts lasten i blåsten och båten tippar omkull i Vråkarsundet.

Rescue Ekerö sätter fart emot platsen.

Väl framme konstateras en mindre båt som tillsammans med sin förare precis bogserats av en fritidsbåt till land.

Allt frid och fröjd, uppdraget avslutas.

Båt påkallar uppmärksamhet i farled

Publicerad: 2008-07-15, Text: RS Munsö/Ekerö

Ett lastfartyg som passerar Ytterholms fyr vid Norra björkfjärden i Mälaren. Mitt i farleden ligger där en manöveroduglig båt och driver, personerna på båten försöker påkalla fartygets uppmärksamhet.

Sjöräddningscentralen MRCC larmas, vilka i sin tur larmar ut sjöräddningsenheter ifrån RS Munsö.

Rescue Amalia Wallenberg och Rescue Ekerö sätter fart emot platsen och avsöker området. Ingen båt enligt beskrivning kan hittas,

Stor och liten i samarbete.

Publicerad: 2008-07-05, Text: RS Munsö/Ekerö

Motorbåt med sex vuxna och två bebisar på grund i det steniga området väster om Alholmen.

Det var för stenigt för oss att ta oss in med Rescue Amalia Wallenberg.

Kontaktade Munsö/Tufa som kom med en Rescuerunner och bogserade ut haveristen till oss på djupare vatten.

Bogserade sedan till hemmahamn vid Stenhamra.

Alla glada och tacksamma.

KANTRAD ASKELADDEN, PIV

Publicerad: 2008-06-21, Text: RS Munsö/Ekerö

Besättning på Rescue Ekerö stod på kajen i väntan på att alla i besättningen anslöt så att båten kunde lämna kaj för dagens patrullering.

I kikare kunde Skepparen se en man som framför ögonen på honom slog runt i blåsten med sin Askeladden, han kom inte upp i båten direkt varför Rescuerunnern skickades ut. Väl på plats konstaterades att mannen var lätt nerkyld & lite trött.

Rescue Ekerö anslöt och tog upp mannen,

Ångfartyg i sjönöd

Publicerad: 2008-06-18, Text: RS Munsö/Ekerö

Gamla damen s/s Mariefred fick haveri på sin ångmaskin den 18/6 vid 13.30 tiden i närheten av Obygdön. Rescue Amalia Wallenberg, KBV:s nya 90 E i Mälaren samt SjV farledsfartyget GINA begav sig mot platsen.

Kl 14.15 kunde KBV och Amalia koppla s/s Mariefred och föra henne i trygg förvaring till Taxinge brygga. Samtliga 83 passagerare samt 8 besättningsmän kunde tacksamt andas ut.

BRAND PÅ PASSAGERARFÄRJA

Publicerad: 2008-05-23, Text: RS Munsö/Ekerö

Passagerarfärjan M/S Kung Carl Gustaf råkade ut för brand i maskinrum vid 19tiden på Fredagkvällen.

RS Munsö larmades ut, och begav sig med två båtar emot Ekoln i Mälaren.

När enheterna nästan var framme, avbröts uppdraget då personalen på färjan själva lyckats släcka elden & ta sig till närliggande kaj för egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här