Nyheter

Bil över kaj vid Söderby brygga

Publicerad: 2020-12-08, Text: RS Nynäshamn

Inringare har observerat en bil som kört i vattnet vid Söderby brygga i Haninge. Befarad person i vattnet. Rescue Marc

Observation av drivande fritidsbåt

Publicerad: 2020-11-11, Text: RS Nynäshamn

Observation av drivande båt Norr om Svedviksholmen, Nynäshamn. Rescue Marc Wallenberg avgår med fyra personer ombord, på uppdrag av Sjö- och flygräddningscentralen, att lokalisera båten för vidare bedömning av situationen. På platsen återfinns ingen drivande båt, men efter lite sökande påträffas en fiskande fritidsbåt vilken visar sig stämma väl överens med inringarens foto taget vid observationen. Ingen fara för liv denna gång. Rescue

Sjöräddning/förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-10-08, Text: RS Nynäshamn

Fick larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Då Kustbevakningen (KBV) avgick mot haveristen ombads vi avvakta. KBV ringde dock senare och bad oss ta över då de behövde dra vidare för byte av besättning. Haveristen gick för eget segel till hamnen där vi kopplade och bogserade in dem till gästhamnen.

Här är våra nya räddningsmän

Publicerad: 2020-09-18, Text: Lena Anderfelt

Fyra nya räddningsmän har utsetts på RS Nynäshamn: Sofia, Kristin, Anna och Johanna. Därmed har antalet kvinnliga

Stor donation gläder oss

Publicerad: 2020-09-14, Text: Lena Anderfelt

Helt fantastiskt, säger Pär Olofsson, stationschef för RS Nynäshamn. Han blev för en månad sedan kontaktad av en

Dansk träbåt i sjönöd vid Landsort

Publicerad: 2020-09-09, Text: RS Nynäshamn

Besättningen befann sig på bryggan vid stationshuset för övning med läns och brandpumpar då larmet kom från Sjö- och

Motorn går varm och ryker

Publicerad: 2020-08-14, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt där motorn går varm och ryker. Vi ber haverist att ankra och ej prova att starta motorn. Vi bogserar till

Segelbåt med motorhaveri

Publicerad: 2020-08-11, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt med tre personer ombord med motorhaveri. Vi kopplar och bogserar till hemmahamn i Nynäshamn.

Snipa med roder och propeller haveri

Publicerad: 2020-07-18, Text: RS Nynäshamn

Snipa som slagit i roder och propeller vid backning, kopplar haveristen som är vid gott mod trots att dom fick vänta på

MOB från handelsfartyg utanför Nynäshamn

Publicerad: 2020-07-15, Text: RS Nynäshamn

MOB larm från Sjö- och flygräddningscentralen JRCC, man över bord från Stena Flavia. Sökning med flera enheter efter person i vattnet syd Örngrund. Ett flertal sjögående enheter söker med kratt-metod igenom området ett flertal gånger, det görs även strandsök på närliggande öar och skär. Polis och räddningshelikoptern söker från luften tillsammans med Kustbevakningens flygplan, Rescue Marc Wallenberg med besättning utgör On scene

Segel- och motorhaveri i kraftig vind och sjö

Publicerad: 2020-07-05, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt med trasig fock och motorhaveri begär assistan för att komma till skyddad hamn.

Motorbåt med två personer har fått motorproblem

Publicerad: 2020-05-23, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt med motorproblem, låg för ankar i andra pumpviken, bogsering till hemmahamnen i Gröndalsviken.

Båt med troligtvis alger i bränslet, behov av bogsering

Publicerad: 2020-05-23, Text: RS Nynäshamn

NautiCat med bränsleproblem, bogsering till hemmahamn i Nynäshamn.

Överhettad motor

Publicerad: 2020-05-22, Text: RS Nynäshamn

Assistans till medlem som fått motorproblem med överhettad motor, bogsering till Norrö där ny båt fanns tillgänglig.

Vi är beredda att rycka ut

Publicerad: 2020-04-25, Text: Lena Anderfelt

Räddningsbåtarna är sjösatta och i veckan genomförde RS Nynäshamn en samövning med försvarsmakten. – Vi kommer att klara

God Jul och Gott Nytt År

Publicerad: 2019-12-11, Text: Lena Anderfelt

Vi vill önska alla våra sponsorer och supportrar en härlig jul. Vi fortsätter hålla stationen öppen, beredda att rycka ut

Ev nödställd person på Gunnarstenarna

Publicerad: 2019-11-16, Text: RS Nynäshamn

Person på Gotlandsbåten har sett någon på en av öarna vid Gunnarstenarna stå och vinka. Vi blir utlarmade tillsamman med Lifeguard 002 att göra ett sök vid öarna. Vi går ut till Gunnarstenarna och söker efter ev personer på öarna utan att hitta något. JRCC avbryter söket 15:20 och vi återgår till station.

Befarad båtbrand

Publicerad: 2019-11-16, Text: RS Nynäshamn

Blir utlarmade till Hamnviken där en båt befaras brinna. Vi får räddningstjänsten med oss ombord på Rescue Marc Wallenberg Jr. Vid framkomst till Hamnvik visar det sig att båten som ev brunnit ligger på sydsidan av Dragetskanal. Båten i Hamnvik där man sett personer lämna tar polis hand om och vi går till Dragetskanal med räddningstjänsten. Framme vid Draget konstateras att ingen brand finns, kontrollerar ev personer ombord vilket inte finns

Stor övning med sök i fokus

Publicerad: 2019-09-21, Text: Lena Anderfelt

Att öka och förbättra vår förmåga att söka efter saknade på sjön, var ett av huvudsyftena med den stora samövning som vi

Maskinhaveri

Publicerad: 2019-07-26, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt med sex personer ombord får maskinhaveri vid Knappelskär, vi assisterar med Rescue Vava och bogserar in till hamn.

Segelbåt kraftigt på grund vid Fälövsgrund

Publicerad: 2019-07-17, Text: RS Nynäshamn

Larm om båt kraftigt på grund vid Fälövsgrund inkom via VHF:en, kanal 16. Vi befinner oss vid Skorvan ca 1 nm S om platsen. Vi går direkt och kopplar till haveristens akter och backar loss den. Lugnt ombord haveristen. Inga personskador, inget läckage.

Kom och träffa oss sjöräddare!

Publicerad: 2019-07-17, Text: Lena Anderfelt

På lördag den 20 juli är det Sjöräddningens Dag. Vi har öppet hus från kl 11 till kl 15. Hela familjen är välkommen.

Grundstötning

Publicerad: 2019-06-12, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt grundstött i inloppet till fiskehamnen. Lyfter först över två barn därefter kopplar akter och drar lätt. Sätter över besättning för att assistera ombord vid förtöjning. Följer med in till seglarbryggan

Siktad nödraket

Publicerad: 2019-06-02, Text: RS Nynäshamn

Observation av nödraket från Muskö. Vi blir dirigerade till Jungfruhuvud på Mälbyfjärden där vi startar sök av Brogaholme, Marholmen samt Långgarn utan resultat. Avbryter sök vid 05:29.

Motorbåt på väg upp i klipporna

Publicerad: 2019-05-30, Text: RS Nynäshamn

Sjö- och Flygräddningscentralen larmar ut oss angående en Nimbus 2600 med motorproblem som är på väg upp i klipporna i Skramsösund. Vid framkomst har besättningen lyckats få fäste med ankare ett par meter innan land. Vi kopplar tamp i fören för att få ut haveristen och få upp ankaret. Kopplar för bogsering och drar till Guldbådans båtklubb.

Kajak sänder nödsignal

Publicerad: 2019-05-28, Text: RS Nynäshamn

Vi får ett larm om kajak som sänder nödsignal, sydost om Landsort. Dimma och motsjö, men lyckligt slut.

Marc

Kajak sänder nödsignal sydost Landsort

Publicerad: 2019-05-26, Text: RS Nynäshamn

Larm om kajak som sänder nödsignal, Rescue Marc Wallenberg Jr med besättning avgår med riktning mot Landsort/Gotland.

Stort intresse att bli kvinnlig sjöräddare

Publicerad: 2019-05-23, Text: Lena Anderfelt

Positiva och nyfikna kvinnor samlades på stationen när RS Nynäshamn höll informationsmöte om vad det innebär att vara

Övning att släcka bränder.

Publicerad: 2019-05-13, Text: Lena Anderfelt

Många befarar att årets sommar ska bli lika torr som fjolårets och att skogsbränderna ska bli lika många. I söndags övade vi

Övning med helikopter

Publicerad: 2019-05-06, Text: Lena Anderfelt

Här övar vi vinschning tillsammans med Sjöfartsverkets räddningshelikopter. Fyra av våra frivilliga sjöräddare blev i går

Ditt namn/era namn skrivs ut här