Nyheter

Båt driver mot land

Publicerad: 2022-06-12, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt med sju personer ombord med motorstopp driver mot land. Vi kopplade bogsering och lämnade i Nynäshamn

Befarad brand ombord

Publicerad: 2022-06-11, Text: RS Nynäshamn

Utlarmade till båt med rökutveckling i motorrum. När vi kom fram hade lotsbåt assisterat och brand/rök hade upphört. Vi bogserade haveristen till Nynäshamn.

Vi vill ha fler kvinnor i båtarna

Publicerad: 2022-04-22, Text: Lena Anderfelt

Den 4 maj genomför Sjöräddningen i Nynäshamn för tredje gången ett rekryteringsmöte för att få fler kvinnliga sjöräddare.

Assistans vid motorhaveri

Publicerad: 2021-08-12, Text: RS Nynäshamn

Assisterat 43 fots motorbåt med maskinproblem. Bogsering in till Nynäshamn.

Dykolycka med dödlig utgång

Publicerad: 2021-08-05, Text: RS Nynäshamn

Dykbåt med gäster som dyker i 3 par på ett vrak 9 sjömil utanför Nåttarö på ca 30 m djup. I ett av paren får den ena dykaren under uppstigningen plötsligt panik och sjunker snabbt med fötterna före. Han ses göra panikartade åtgärder med utrustningen och sedan stiger han mycket snabbt upp till ytan. Hans partner tar 8 min för att nå ytan. Det tar ytterligare ca 20 min innan personen bärgats, hlr startas och vi och helikopter larmas via Sjö-

Nedkylda seglare i nöd mellan Gotland och fastlandet.

Publicerad: 2021-08-02, Text: RS Nynäshamn

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen kl 22.00 om mindre segelbåt, 2 personer ombord, på väg mellan Visby och Nynäshamn. Vi går med två enheter. Både båt och besättning dåligt utrustade saknar bl a lanternor. Besättningen uttröttad och hypoterm efter 17 timmar till sjöss med besvärlig sjö och regn. Nio sjömil utanför Landsort lyckas man via mobil larma Sjö- och flygräddningscentralen  om att de är i nöd och oförmögna

Grundstötning

Publicerad: 2021-07-31, Text: RS Nynäshamn

Båt som gått på i hamnen vid 7 knop. Vi hjälper dem loss.

Rekord av maskinkunniga sjöräddare

Publicerad: 2021-07-30, Text: Lena Anderfelt

Mitt under högsässongen började vår 12-metersbåt Marc Wallenberg Jr att krångla; hon klarade inte att komma upp i maxfart.

Ankare som fastnat i botten.

Publicerad: 2021-07-26, Text: RS Nynäshamn

Under den gångna veckan har vi haft två medlemsuppdrag där vi hjälpt till att backa ankare som fastnat i något då de

Två nödraketer siktade på Gårdsfjärden i Nynäshamn

Publicerad: 2021-07-26, Text: RS Nynäshamn

Klockan 01:04 på måndag morgon piper sökarna för sjörddarna på RS Nynäshamn. JRCC, Sjö och Flygräddningscentralen, har

Grundkänning med skadad drivlina

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt på väg till badstranden fick grundkänning varpå framdrivningen slutade fungera. Medlemen ringde då SSRS

Motorbåt med dåligt batteri

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Nynäshamn

Motorbåt som legat still lite för länge i naturhamn gick inte att starta. Rescue Vava åkte dit med extra startbatteri och

Segelbåt som ligger och slår mot berget, 3 personer ombord

Publicerad: 2021-07-19, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt som ligger och slår mot berget, 3 personer ombord varav ett litet barn och en hund. Vi avgår mot haveristen med blåljus och siren då det är mycket trafik i hamnen. Platsen ligger nära vår station så vi är framme efter bara 10 minuter, segelbåten står uppe på grund och slår samtidigt mot klipporna. Vi kan komma nära och få en tamp i akterknapen, en kort bogsering ut på säkert vatten där vi kopplar upp med bogsertross.

Bogsering av motorbåt med framdrivningsproblem

Publicerad: 2021-07-18, Text: RS Nynäshamn

Vi bogserade en motorbåt med framdrivningsproblem in till hamn i Nynäshamn.

Segelbåt som ligger och slår mot berget, tre personer ombord

Publicerad: 2021-07-18, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt som ligger och slår mot berget. Tre personer och en hund ombord varav ett litet barn. Vi avgår mot haveristen med blåljus och siren då det är mycket trafik i hamnen. Vi är framme på cirka 10 minuter då incidenten är nära, segelbåten står uppe på grund och slår samtidigt mot klipporna. Vi kan komma nära och få en tamp i akterknapen, en kort bogsering ut på säkert vatten där vi kopplar upp med bogsertross. På lite lugnare

Segelbåt som behöver hjälp ut ur hamnen.

Publicerad: 2021-07-18, Text: RS Nynäshamn

Vi hjälpte en segelbåt som hade problem att komma ut ur Norrham för egen maskin, kort bogsering till lä vid Stor-Pelles holme.

Överlämning av segelbåt med roderhaveri

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Nynäshamn

Överlämning av segelbåt som fick roderhaveri norr om Gotska Sandön från Rescue Björn Christer på Danziger Gatt. Efter omkoppling av bogserlina så tar Rescue Marc Wallenberg in segelbåten till Nynäshamn.

Seglare med bruten arm vid Viksten i hård sjö

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Nynäshamn

Segelbåt med tre personer ombord, mannen med bruten arm efter en gipp i hård sjö. Rescue Marc Wallenberg samt Pilot 749

Tamp i proppeller

Publicerad: 2021-07-10, Text: RS Nynäshamn

En medlem fick tamp i propellern. Vi bemannade räddningsbåten och gick ut och assisterade. 

Masthaveri i hög sjö

Publicerad: 2021-06-18, Text: RS Nynäshamn

Vi gick ut och assisterade en segelbåt med masthaveri SV om Gunnarstenarna.

Mindre segelbåt med haveri på mast och motor

Publicerad: 2021-06-14, Text: RS Nynäshamn

Samtal från medlemscentralen, mindre segelbåt med trasigt stag och fallerande motor driver på Mysingen. Väl framme så tar vi in båten mot lä och ser då att både stag och knapar är trasiga, vi får skicka över två besättningsmän som hjälper till att koppla hanfoten mot bakre vinscharna. Bogsering mot hemmahamn på Vik-Inn Marina och sedan hemfärd mot Nynäshamn.

Kvinnor sökes!

Publicerad: 2021-05-30, Text: Lena Anderfelt

RS Nynäshamn har idag åtta kvinnliga räddningsmän. Vi vill ha fler kvinnor i båtarna. Jämställda grupper fungerar bättre

Motorproblem på Mysingen

Publicerad: 2021-05-30, Text: RS Nynäshamn

Strax innan 10 på söndagsmorgonen ringer jourtelefonen. -Motorn bara stannade, den vill inte starta igen. Först gör vi en

Medlem på grund

Publicerad: 2021-05-29, Text: RS Nynäshamn

20:09 ringer jourtelefonen och i andra änden är larmoperatören på Sjöräddningssällskapets medlemsservice. De meddelar att

Kokande motor

Publicerad: 2021-05-29, Text: RS Nynäshamn

Medlemscentralen har vidarebefordrar ett uppdrag om en motorbåt med kylarproblem. Båtägaren har precis köpt båten

Medlem med bräslestopp

Publicerad: 2021-05-29, Text: RS Nynäshamn

Fritidsbåt ute med familjen får oväntat bränslestopp. Efter samtal med skepparen ombord kom vi överens om att komma med

Nu är nya Rescuerunnern här!

Publicerad: 2021-05-20, Text: Lena Anderfelt

Den här veckan kom vår nya Rescuerunner. – Det har gått två år sedan vår gamla gick sönder och måste skrotas, så det är

Saknad kitesurfare

Publicerad: 2021-05-03, Text: RS Nynäshamn

Kitesurfare saknas nord örudden. Vädret är bra och vi hittar person och utrustning. Vi transporterar till Ankarudden.

Bil över kaj vid Söderby brygga

Publicerad: 2020-12-08, Text: RS Nynäshamn

Inringare har observerat en bil som kört i vattnet vid Söderby brygga i Haninge. Befarad person i vattnet. Rescue Marc

Observation av drivande fritidsbåt

Publicerad: 2020-11-11, Text: RS Nynäshamn

Observation av drivande båt Norr om Svedviksholmen, Nynäshamn. Rescue Marc Wallenberg avgår med fyra personer ombord, på uppdrag av Sjö- och flygräddningscentralen, att lokalisera båten för vidare bedömning av situationen. På platsen återfinns ingen drivande båt, men efter lite sökande påträffas en fiskande fritidsbåt vilken visar sig stämma väl överens med inringarens foto taget vid observationen. Ingen fara för liv denna gång. Rescue

Ditt namn/era namn skrivs ut här