Nyheter

Medicinsk evakuering från kryssningsfartyg

Publicerad: 2021-09-11, Text: RS Räfsnäs

Samtal från Sjö-och Flygräddningscentralen angående en person ombord på ett kryssningsfartyg som är i behov av sjukvård. Inväntar ambulanspersonal och går sedan mot fartyget med Rescue Vialla. Väl framme bordar vi och tar över patienten till räddningskryssaren. Återgår mot Räfsnäs för omlastning till ambulans. Tät dimma, 3m/s, god sikt!

Sjuktransport från fartyg, Ålands Hav.

Publicerad: 2021-09-11, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 01.10 från Sjö-och Flygräddningscentralen angående person med hjärtstopp ombord på fartyget Baltic Princess liggandes på Ålands Hav. Avgår skyndsamt med Rescue Vialla och ambulanspersonal ombord. Möter upp strax söder om Tjärven där vi bordar fartyget och släpper över vår besättning & sjulvårdspersonal. Beslutar om att evakuera patienten, vilket vi gör i höjd med Kapellskär. Sätter därefter högsta möjliga fart mot Refsnäs där vi

Finner en haverist

Publicerad: 2021-07-30, Text: RS Räfsnäs

Under gång hittar Rescue Mathilda Roslagens Sparbank en båt som fått maskinproblen. Kopplar upp och bogserar till Svartnö. Hårt regn och tidvis dålig sikt!

Segelbåt på grund, 3 personer ombord

Publicerad: 2021-07-27, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 16.19 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en segelbåt med 3 personer ombord som gått på grund NO

Motorbåt med haveri

Publicerad: 2021-07-27, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson vara motorbåt lagt av i höjd med Ålandet. Bogserar dem till Gräddö med Rescue Vialla.

Starthjälp Himmelskär

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Räfsnäs

Motorbåt med startproblem vid Himmelskär. Assisterar med starthjälp och de kan åka till hemmahamn för egen maskin. Återgår mot Refsnäs.

Båt med startproblem

Publicerad: 2021-07-24, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson om en båt på Käringboskär som inte startar. Efter pågående uppdrag åker vi dit och assisterar med startbooster. De kan sedan åka för egen maskin hem.

Drivande båt

Publicerad: 2021-07-23, Text: RS Räfsnäs

Under framkörning till medlemsuppdrag så ser vi en liten sportbåt som ligger och driver på Tjocköfjärden med två barn ombord. De vinkar efter en stund till oss och de har fått bensinstopp. Rescuerunner Frida bogserar dem till hemmahamn på Tjockö.

Starthjälp

Publicerad: 2021-07-17, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson med segelbåt som fått startproblem när de skulle angöra Lidö Hamn. Avgår med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank, väl framme bistår vi med starthjälp så de kan fortsätta in i hamn. Alla nöjda & glada. Sydliga vindar, 8m/s god sikt.

Motorbåt slår mot klipporna, Håkanskär

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Räfsnäs

Samtal direkt till jourtelefon från en privatperson som med sin sambo blivit överraskade av vinden, Norr Inre Håkanskär. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme ligger båten och slår mot klipporna. Får över en bogsertross och lyckas dra ut båten på fritt vatten. Tar sedan upp den på sidan och hämtar därefter person nummer 2 från ön. Alla oskadda. Följer dem mot Lidö. Allt väl. Nordlig vind, 14m/s, god sikt.

Motorbåt överraskad av vindkantring

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Räfsnäs

Samtal kl 01.05 om en motorbåt med 4 personer ombord som blivit överraskad av vindkantringen. Då de skulle byta ankarplats hamnade de på grund och en i familjen blev kvar iland. Lämnar Fejan med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank. Väl framme plockar vi upp personen iland och ger denne en filt varvid vi kopplar upp båten för lossdragning från grundet. Väl flott så kontrollerar vi läget ombord och lotsar dem ut till farleden där de sedan

Motorhaveri Gräsköfjärden

Publicerad: 2021-07-15, Text: RS Räfsnäs

Samtal från en familj på fyra personer som fått motprhaveri på Gräsköfjärden i den tilltagande vinden. Då vi är i närheten går vi mot båten direkt. Väl framme kopplar vi upp och bogserar till Solö brygga. Alla nöjda. Sydlig vind 9m/s, god sikt!

Båt med vatteninträngning

Publicerad: 2021-07-14, Text: RS Räfsnäs

Inkommer ett samtal på jourtelefonen från en privatperson som meddelar att man fått vatteninträngning i sin båt, liggandes i farleden vid Pärlskärsbådan. Avgår omedelbart med Rescue Vialla. Väl framme kopplar vi upp båten på sidan och skickar över vår länspump. Läckan som förmodligen är en sprucken bälg går att hållas under kontroll. Går mot Lagerviks båtvarv där vänlig personal möter upp. Alla nöjda och glada. NO vind, 2m/s, god sikt.

Motorbåt med haveri, riskerar slå iland

Publicerad: 2021-07-13, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen angående en motorbåt som fått maskinhaveri NO Gålgryte och riskerar att hamna mot klipporna. Avgår omedelbart med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank från Fejan. Väl framme tillsammans med Kustbevakningen så ser vi att läget är under kontroll och båten kan tas för bogsering mot Kapellskär. NO 4m/s, god sikt.

Mekanisk assistans

Publicerad: 2021-07-13, Text: RS Räfsnäs

Blir uppringd av en privatperson som fått problem med sin motorn på sin segelbåt och känner sig osäker att segla. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme luftar vi dieselmotorn och får igång den. Följer med en stund och ser så att allt är okej, återvänder sedan mot Refsnäs. Allt väl.

Segelbåt som tappat propellern.

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson med segelbåt som tappat propellern och önskar assistans in till hamn. Avgår med Rescue Vialla, väl framme kopplar vi upp för bogsering och drar dem till Gräddö. Alla nöjda. SO 4m/s, god sikt.

Motorseglare med problem.

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Räfsnäs

Samtal från Sjö - och Flygräddningscentralen angående en 11 ton motorseglare med motorhaveri, och riskerar driva på land

Person i vattnet, Gräddö

Publicerad: 2021-07-10, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, om person i vattnet i Gräddö hamn. Då vi har en båt under bogsering, släpper vi dem tillfälligt och går med högsta möjliga fart mot Gräddö med Rescue Vialla. Får besked över VHF att personen är uppe ur vattnet. Återgår till bogsering.

Mekanisk assistans

Publicerad: 2021-07-10, Text: RS Räfsnäs

Samtal om motorbåt som inte kan fälla ner motorn väst Idö. Hjälper till med assistans och verktyg. De kan sedan fortsätta hem för egen maskin. Iväg på nästa uppdrag.

Mastbrott

Publicerad: 2021-07-07, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, om Maxi 77 med mastbrot norr Gisslingö. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme hittar vi segelbåt som driver med masten liggandes i vattnet på babord sida. Vi sätter över 2 st sjöräddare som hjälps åt med att bärga masten upp på segelbåten så vi kan koppla upp och dra till säker hamn. Bogserar segelbåten in till Räfsnäs hamn. Allt väl.

Båt i utsatt läge, 2 personer ombord.

Publicerad: 2021-07-03, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 15.05 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en motorbåt med 2 personer ombord i utsatt läge N Storbådan

Motorbåt med framdrivningsproblem

Publicerad: 2021-07-02, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson som kört in en tamp i propellern vid Norrpada, och får nu ej igång motorn efter tampen är frigjord. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme sjösätter vi vår rescuerunner då båten ligger väldigt grunt. Problemet löser sig med lite mekanisk assistans och de kan fortsätta sin resa. Återgår mot Räfsnäs. Nordlig vind, 5m/s god sikt.

Hjälp till kaj

Publicerad: 2021-06-16, Text: RS Räfsnäs

Samtal från person som fått motorhaveri på sin segelbåt och vågar ej gå in till kaj utan motor. Bistår med hjälp in till kaj i Furusund med Rescue Stenhammar. Allt går väl. Sydliga vindar, 6m/s god sikt.

Problem med styrningen

Publicerad: 2021-06-13, Text: RS Räfsnäs

Motorbåt som fått problem med styrningen syd Gålgryte. Bogserar till hemmahamn i Ridersholm.

Motorstrul

Publicerad: 2021-06-12, Text: RS Räfsnäs

Medlem med motorbekymmer vid Löparö. Kopplar upp och skall dra till Bergshamara men vi får igång motorn och de kan gå till hamn för egen maskin efter testkörning. Allt väl.

Fritidsbåt med problem

Publicerad: 2021-06-10, Text: RS Räfsnäs

Samtal om fritidsbåt som drivit in i Norrsundet N Lidö. Avgår stationen och bogserar dem till hemmahamn strax bredvid Hummelviken. Allt väl.

Motorbåt med haveri, Ålands Hav

Publicerad: 2021-06-09, Text: RS Räfsnäs

Samtal om en 20m motorbåt med haveri mitt på Ålands Hav, strax Nord Flötjan. Avgår med Rescue Stenhammar. Väl framme kontrollerar vi att läget är okej och kopplar upp för bogsering. Lämnar av i Refsnäs hamn för väntan på mekaniker. Allt har gått väl på ett alldeles stilla Ålands Hav. Sydliga vindar 2m/s, god sikt.

Fritidsbåt med haveri, Norrtäljeviken.

Publicerad: 2021-06-07, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson med motorhaveri, liggandes i Norrtäljeviken. Avgår med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank. Väl framme kan vi ej lösa motorproblemet och bogserar båten till Gräddö. Alla nöjda. Sydliga vindar 3m/s, god sikt.

Starthjälp Norrtäljeviken

Publicerad: 2021-06-06, Text: RS Räfsnäs

Blir uppringd av en privatperson som fått trassel med sin motorbåt, i höjd med Lunda, Norrtäljeviken. Avgår Fejan med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank. Väl framme ger vi dem starthjälp om de kan fortsätta nöjda hem till sin brygga. Sydliga vindar, 2m/s god sikt.

Grundstött motorbåt

Publicerad: 2021-06-05, Text: RS Räfsnäs

Får påhälsning av en privatperson som gått på grund strax söder om stationen. Går till platsen med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank och bistår med hjälp. Drar flott båten och de kan fortsätta sin resa mot storstan. Sydliga vindar, 4 m/s god sikt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här