Nyheter

Sjuktransport från skärgårdsö

Publicerad: 2023-03-14, Text: RS Räfsnäs

Kl 02.14 inkommer ett larm angående en sjuktransport prio 1 från skärgårdsö. Då is råder vid aktuell ö förbereder vi svävare Rescue Astrid Gunilla ifall den ej går att forcera med räddningsbåten. Får kort därefter motbud då ambulanshelikoptern lyckas landa. Återställer och beger oss hem till sängen. Sydliga vindar 10m/s.

Sjöambulans skärgårdsö

Publicerad: 2023-01-25, Text: RS Räfsnäs

Larmade av SOS Alarm angående ett brådskande ärende med en person som är i behov av akut sjukvård på skärgårdsö. Avgår omedelbart med Rescue Sven Salén. Under framkörning lyckas ambulanshelikopter landa och tar över transporten. Vänder hemåt. Västliga vindar, 10m/s.

Sjöambulans från skärgårdsö

Publicerad: 2023-01-07, Text: RS Räfsnäs

Larm från SOS AlarmAB angående en person som var behov av läkarvård på skärgårdsö. Avgår med Rescue Engström och hämtar patienten och lämnar till väntande ambulans i Refsnäs för vidaretransport till sjukhus. Sydlig vind 15m/s, snöfall.

Befarad manöverbord, Furusundsleden

Publicerad: 2022-12-31, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 18.54 angående en befarad manöverbord från Silja Serenad i Furusundsleden. Avgår skyndsamt med Rescue Vialla. Avbryts i höjd med Kapellskär, då det verifierats att det var ett falsklarm ombord. Återgår till nyårsmaten. SV 12m/s, måttlig sikt.

Rescue Stenhammar under insatsen vid passagerarfärjan Stena Scandica

Brand ombord på passagerarfärjan Stena Scandica

Publicerad: 2022-08-30, Text: RS Räfsnäs

En brand utbröt på passagerarfärjan Stena Scandica under måndagen. Under svåra förhållanden pågick ett långt och intensivt

Segelbåt med rigghaveri, Svenska Björns fyr

Publicerad: 2022-07-14, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen kl 04.02 angående rigghaveri på en segelbåt vid Svenska Björns fyr, Ålands Hav. Ombord finns 7 personer samt 2 hundar. Avgår med Rescue Vialla mot senast kända position. Då ingen mobiltäckning råder får vi ej kontakt med haveristen. Finner ett intressant radareko som visar sig vara haveristen. Riggen ligger över akterspegeln och de kan hålla fart genom vatten utan några större problem varvid vi

Masthaveri

Publicerad: 2022-07-06, Text: RS Räfsnäs

Segelbåt som fått masthaveri norr om Rödlöga. Bärgar mast med tillbehör och surrar fast det i båten. Bogserar in till Räfsnäs där dom får hjälp att lyfta bort allt. Allt ok ombord.

Motorbåt tar in vatten, 3 pers ombord

Publicerad: 2022-07-02, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 18.25 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en 28fots grandezza som kört på grund i 25knop och tar in vatten, Björköfjärden, 3 personer ombord. Avgår kl 18.35 med Rescue Vialla. Väl framme har de tagit sig in till en brygga, där vi lägger oss och påbörjar länsning. Därefter bistår vi att dra upp båten i stranden och därmed avslutas sjöräddningen då alla är oskadda. Ärendet övergår till försäkringsbolaget. Lämnar kvar

Skogsbrand på Tjockö

Publicerad: 2022-06-30, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 14.00 om brand i terräng på Tjockö. Lastar brandmateriel omgående och avgår efter 5minuter med Rescue Vialla. Väl

Segelbåt på grund

Publicerad: 2022-06-24, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö och flygräddningscentralen angående observation från land av en båt som gått på grund i hög fart. Vi avgår

Motorproblem vid Käringboskär

Publicerad: 2022-05-09, Text: RS Räfsnäs

Samtal kl 17.03 från en medlem vars båt havererat vid Käringboskär, 6 personer ombord. Avgår med Rescue Vialla strax därefter, väl framme så gör vi en koll och får ej igång motorn. Kopplar upp för bogsering och påbörjar resa mot Gräddö. Syd Lidö får ägaren igång motorn och vi avbryter bogseringen och lämnar av deras besättning. Förtöjer 19.00, allt väl. SV 10m/s, god sikt.

Utsatt läge

Publicerad: 2022-05-07, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en båt som fått haveri och driver mot land i den hårda vinden, Nord Furusund. Avgår omedelbart med samtliga enheter, Rescue Vialla, Rescue Mathilda & Rescue Engström. I höjd med Marö får vi motbud då de fått hjälp av en förbipasserande båt. Återgår mot kaj.

Motorbåt med haveri, 6 personer ombord

Publicerad: 2021-11-21, Text: RS Räfsnäs

Under pågående bogsering blir vi påkallade av Sjö- och Flygräddningscentralen om en båt med 6 personer ombord som fått motorhaveri och driver för vinden i norra delen av Blidösundet. Då vi just passerar med pågående bogsering så viker vi ner och fångar upp båten på sidan och lirkar in den till kaj, med en annan haverist efter. Allt väl ombord, barnen får nallar. Fortsätter vidare. Nordlig vind 17m/s, tätt snöfall.

Motorbåt i utsatt läge, hårt väder

Publicerad: 2021-11-21, Text: RS Räfsnäs

Kl. 11.42 kom ett larm från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en mindre fritidsbåt med motorhaveri och tre personer ombord. I den tilltagande vinden driver de mot land vid Dymlingsharan SO om Rödlöga. Vi avgår omedelbart med Rescue Vialla. Väl framme har räddningshelikopter anlänt då de ligger mycket illa till inne bland grundflaken lovart på land, båten hugger tidvis i botten. Vi får över en tross och lyckas drar ut dem för att sedan

Medicinsk evakuering från kryssningsfartyg

Publicerad: 2021-09-11, Text: RS Räfsnäs

Samtal från Sjö-och Flygräddningscentralen angående en person ombord på ett kryssningsfartyg som är i behov av sjukvård. Inväntar ambulanspersonal och går sedan mot fartyget med Rescue Vialla. Väl framme bordar vi och tar över patienten till räddningskryssaren. Återgår mot Räfsnäs för omlastning till ambulans. Tät dimma, 3m/s, god sikt!

Sjuktransport från fartyg, Ålands Hav.

Publicerad: 2021-09-11, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 01.10 från Sjö-och Flygräddningscentralen angående person med hjärtstopp ombord på fartyget Baltic Princess liggandes på Ålands Hav. Avgår skyndsamt med Rescue Vialla och ambulanspersonal ombord. Möter upp strax söder om Tjärven där vi bordar fartyget och släpper över vår besättning & sjulvårdspersonal. Beslutar om att evakuera patienten, vilket vi gör i höjd med Kapellskär. Sätter därefter högsta möjliga fart mot Refsnäs där vi

Finner en haverist

Publicerad: 2021-07-30, Text: RS Räfsnäs

Under gång hittar Rescue Mathilda Roslagens Sparbank en båt som fått maskinproblen. Kopplar upp och bogserar till Svartnö. Hårt regn och tidvis dålig sikt!

Segelbåt på grund, 3 personer ombord

Publicerad: 2021-07-27, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 16.19 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en segelbåt med 3 personer ombord som gått på grund NO

Motorbåt med haveri

Publicerad: 2021-07-27, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson vara motorbåt lagt av i höjd med Ålandet. Bogserar dem till Gräddö med Rescue Vialla.

Starthjälp Himmelskär

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Räfsnäs

Motorbåt med startproblem vid Himmelskär. Assisterar med starthjälp och de kan åka till hemmahamn för egen maskin. Återgår mot Refsnäs.

Båt med startproblem

Publicerad: 2021-07-24, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson om en båt på Käringboskär som inte startar. Efter pågående uppdrag åker vi dit och assisterar med startbooster. De kan sedan åka för egen maskin hem.

Drivande båt

Publicerad: 2021-07-23, Text: RS Räfsnäs

Under framkörning till medlemsuppdrag så ser vi en liten sportbåt som ligger och driver på Tjocköfjärden med två barn ombord. De vinkar efter en stund till oss och de har fått bensinstopp. Rescuerunner Frida bogserar dem till hemmahamn på Tjockö.

Starthjälp

Publicerad: 2021-07-17, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson med segelbåt som fått startproblem när de skulle angöra Lidö Hamn. Avgår med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank, väl framme bistår vi med starthjälp så de kan fortsätta in i hamn. Alla nöjda & glada. Sydliga vindar, 8m/s god sikt.

Motorbåt slår mot klipporna, Håkanskär

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Räfsnäs

Samtal direkt till jourtelefon från en privatperson som med sin sambo blivit överraskade av vinden, Norr Inre Håkanskär. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme ligger båten och slår mot klipporna. Får över en bogsertross och lyckas dra ut båten på fritt vatten. Tar sedan upp den på sidan och hämtar därefter person nummer 2 från ön. Alla oskadda. Följer dem mot Lidö. Allt väl. Nordlig vind, 14m/s, god sikt.

Motorbåt överraskad av vindkantring

Publicerad: 2021-07-16, Text: RS Räfsnäs

Samtal kl 01.05 om en motorbåt med 4 personer ombord som blivit överraskad av vindkantringen. Då de skulle byta ankarplats hamnade de på grund och en i familjen blev kvar iland. Lämnar Fejan med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank. Väl framme plockar vi upp personen iland och ger denne en filt varvid vi kopplar upp båten för lossdragning från grundet. Väl flott så kontrollerar vi läget ombord och lotsar dem ut till farleden där de sedan

Motorhaveri Gräsköfjärden

Publicerad: 2021-07-15, Text: RS Räfsnäs

Samtal från en familj på fyra personer som fått motprhaveri på Gräsköfjärden i den tilltagande vinden. Då vi är i närheten går vi mot båten direkt. Väl framme kopplar vi upp och bogserar till Solö brygga. Alla nöjda. Sydlig vind 9m/s, god sikt!

Båt med vatteninträngning

Publicerad: 2021-07-14, Text: RS Räfsnäs

Inkommer ett samtal på jourtelefonen från en privatperson som meddelar att man fått vatteninträngning i sin båt, liggandes i farleden vid Pärlskärsbådan. Avgår omedelbart med Rescue Vialla. Väl framme kopplar vi upp båten på sidan och skickar över vår länspump. Läckan som förmodligen är en sprucken bälg går att hållas under kontroll. Går mot Lagerviks båtvarv där vänlig personal möter upp. Alla nöjda och glada. NO vind, 2m/s, god sikt.

Motorbåt med haveri, riskerar slå iland

Publicerad: 2021-07-13, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen angående en motorbåt som fått maskinhaveri NO Gålgryte och riskerar att hamna mot klipporna. Avgår omedelbart med Rescue Mathilda Roslagens Sparbank från Fejan. Väl framme tillsammans med Kustbevakningen så ser vi att läget är under kontroll och båten kan tas för bogsering mot Kapellskär. NO 4m/s, god sikt.

Mekanisk assistans

Publicerad: 2021-07-13, Text: RS Räfsnäs

Blir uppringd av en privatperson som fått problem med sin motorn på sin segelbåt och känner sig osäker att segla. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme luftar vi dieselmotorn och får igång den. Följer med en stund och ser så att allt är okej, återvänder sedan mot Refsnäs. Allt väl.

Segelbåt som tappat propellern.

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Räfsnäs

Samtal från privatperson med segelbåt som tappat propellern och önskar assistans in till hamn. Avgår med Rescue Vialla, väl framme kopplar vi upp för bogsering och drar dem till Gräddö. Alla nöjda. SO 4m/s, god sikt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här