Nyheter

Man överbord ljusterö

Publicerad: 2019-08-25, Text: RS Räfsnäs

Kl 7.57 på söndagsmorgonen larmas vi ut då en person har fallit överbord från en färja. Vi bemannar Rescue Stenhammar med fyra personer kl 8.04 och går ner till platsen mellan Ljusterö och fastlandet. På plats kl 8.45 blir vi utsedda till OSC (on scene coordinator) och söker tillsammans med Ligeguard 003, Kustbevakningen KBV 478, Rescue Pantamera, Rescue Rebecca och en rescuerunner från RS Stockholm samt Rescue Alexandra från RS Möja. Flera

Larm på larm

Publicerad: 2019-07-16, Text: RS Räfsnäs

En båttraffikant uppmärksammar en femmeters motorbåt på grund och åker fram till oss när vi redan håller på att dra loss en 30 meters segelbåt som fastnat i en dybank. Vi sjösätter våran rescuerunner Frida från kryssaren rescue Stenhammar och åker fram till haveriseten som nu lyckats ta sig av grundet men istället driver fritt utan framdrivning. Rescue Frida kopplar upp och drar haveristen till deras brygga ett par distans bort.

Mindre motorbåt tar in vatten, 3 personer ombord

Publicerad: 2019-06-24, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 20.20 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en båt med 3 personer som tar in vatten & riskerar sjunka Ost Vätö. Avgår med Rescue Stenhammar omgående, väl framme ligger båten i marvatten, Rescue Mathilda tar personerna medans vi länsar båten. Alla vid god vigör.

Segelbåt med rigghaveri

Publicerad: 2019-05-30, Text: RS Räfsnäs

Överhör larm på VHF om en segelbåt som fått masthaveri i den hårda vinden. Då vi befinner oss i närheten avgår vi omedelbart och är snabbt på plats. Allt väl, kopplar upp och drar till säker hamn.

Person i vatten Väst Blidö

Publicerad: 2018-11-25, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö-och Flygräddningscentralen kl 16.42 angående en kropp/person som siktats i vattnet V Blidö. Just när vi ska avgå får vi motbud då personen är upplockad av en annan ytenhet.

Handelsfartyg med black out, 23 m /s

Publicerad: 2018-10-30, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 10.30 från Sjö- Och Flygräddningscentralen om handelsfartyget Regal Star som fått black out med 38 pers ombord

Saknad person Räfsnäs

Publicerad: 2018-10-30, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 03.59 från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående en person som försvunnit i Räfsnäs. Bedömningen att personen kunnat fallit i vattnet görs varför vi påbörjar sök utmed stränderna. Söker Räfsnäs Såg - Råttviken tillsammans med Rescue Mathilda utan resultat. Avbryter i samråd med JRCC samt Polis. Personen återfinns senare vid god vigör.

Åter kaj kl 05.30.

Ostlig vind, 21 m/s, kraftigt regn.

Saknad person

Publicerad: 2018-10-30, Text: RS Räfsnäs

Vi blir utlarmade av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral då det finns risk att en person kan befinna sig i

Maskinhaveri i Furusund

Publicerad: 2018-10-29, Text: RS Räfsnäs

Vägfärja i Furusund larmar Sjöfartsverkets Sjö- och flyggräddningscentral då de ser en fritidsbåt med problem. De har ankrat med draggar närmare land i den hårda vinden. Direkt efter vi lagt loss får vi information om att de blivit assisterade av en annan båt. Vi går åter kaj. Där finner vi en man vars båt har i vinden slitit av förtampar och händer nu bara i bojen. Vi hjäper denne ut, kapar linan och drar i sista stund in båten på lugnt

Medecinsk evakuering Viking Cinderella

Publicerad: 2018-10-27, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 01.30 från Sjö- Och Flygräddningscentralen angående en person som är i behov av sjukvård på kryssningsfartyget Viking Cinderella. Loss Refsnäs kl 01.45, bordar syd Fejan och tar över patienten. Väl i Refsnäs lastar vi om till ambulans för vidaretransport till sjukhus. Åter kaj kl 02.27.

N 12 m/s, halvklart.

Medicinsk evakuering från kryssningsfartyg

Publicerad: 2018-10-27, Text: RS Räfsnäs

Larm kl 01.26 från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en kvinna som fått axeln ur led på Viking Cinderella och är i behov av transport till sjukhus. Avgår med Rescue Stenhammar med ambulanspersonal ombord. Bordar fartyget syd Fejan och tar över patienten, lämnar sedan i Räfsnäs för vidaretransport till sjukhus. Allt väl.

N 14 m/s, god sikt.

Drivande segelbåt, ingen ombord

Publicerad: 2018-09-26, Text: RS Räfsnäs

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen kl 14.55 angående en inringare från land som har sett en segelbåt driva tillsynes herrelös syd om inloppet till Vätösund. Avgår Fejan omedelbart med Rescue Engström. Väl framme visar det sig att båten slitit sig och ingen olycka skett. Drar in och förtöjer båten vid närmsta brygga.

Åter kl 16.00.

NV 17 m/s, god sikt.

Larm om segelfarkost med problem

Publicerad: 2018-09-22, Text: RS Räfsnäs

En inringare från land har siktat en mindre segelfarkost med misstänkt problem. Sjöfartsverkets Sjäräddningscentral larmar ut SSRS Räfsnäs samt Kustbevakningen som för tillfället finns i vårt område. Vi lämnar kaj 6 minuter från larm med vår första enhet Rescue Engström och går mot området. KBV431 är förs in i området och påbörjar sök. Sjöfartsverkets Sjöräddningshelikopter ansluter och kan inte hitta något avvikande i det angivna området.

Mindre drivande segelbåt, en person ombord.

Publicerad: 2018-09-22, Text: RS Räfsnäs

Larm: Mindre drivande segelbåt, en person ombord.

Signalement: Personen tros bära grön flytväst eller jacka.

Avgår Räfsnäs med Rescue Mathilda kl 17:25 och ansluter till övriga enheter i sökområdet kl 17:30 Söker av Stångören och norrsidan på Ålandet. KBV 431 hittar en katamaran uppdragen på stranden vid Östernäs brygga och höra med personer i närheten. Som sett en person med gröngul flytväst gå längs vägen. Privatbilägare

Grudstötning i farleden S Kapellskär

Publicerad: 2018-08-01, Text: RS Räfsnäs

Segelbåt på grund i det fina vädret. Många båtar runtomkring men inga större fartyg som kan störa med sina svall.

Medicinsk evakuering från Viking Grace

Publicerad: 2018-07-24, Text: RS Räfsnäs

Överhör kl 11.25 på VHF-kanal 16 att kryssningsfartyget Viking Grace har en passagerare som skadat sig ombord och är i behov av sjukvård. Då vi befinner oss vid Marö där fartyget passerar så avgår vi omedelbart med Rescue Stenhammar. Bordar fartyget och tar ombord patienten på räddningskryssaren. Transporterar till Kapellskär och väntande ambulans för vidaretransport till Norrtälje Sjukhus. Går sedan mot nästa larm.

Sydlig vind 4 m/s,

Siktad herrelös kajak

Publicerad: 2018-07-22, Text: RS Räfsnäs

En inringare i Gräddö är 90 procent säker på att denne har sett en herrelös kajak driva förbi...

Vi avgår med Rescue Mathilda och Rescue Stenhammar.

Hjälps åt att söka av området och en herrelös kajak hittas. Inget tyder på att det skulle färdats någon i den och trillat ur. I samråd med Sjöfartsverket Sjö och Flyräddningscentral avslutas ärendet.

Saknad person efter bad

Publicerad: 2018-07-18, Text: RS Räfsnäs

Högsta fart mot platsen. Vi hinner bara åka ca 3 distansminuter innan personen återfinns på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här