Nyheter

Rök från båt

Publicerad: 2021-06-17, Text: RS Skellefteå

Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) larmar om befarad brand ombord på motorbåt med 2 personer ombord nordväst om

Tappad propeller

Publicerad: 2021-06-16, Text: RS Skellefteå

Kontaktades av medlem som tappat sin nya propeller strax utanför Kurjan. Bemannade Rescue Teea med 2 personer och bogserade in denne till sin båtplats.

Motorbåt med propellerhaveri

Publicerad: 2020-08-19, Text: RS Skellefteå

Kontaktades på jourtelefonen av en båt i närheten av Halsön som gått på och skadat propellern. Gick ut från Kågehamn med

Assistansuppdrag

Publicerad: 2020-08-16, Text: RS Skellefteå

Söndag och Rescue Teea går ut med besättning för att assistera en båt med motorhaveri. Väl på plats har motorhaveriet

Assistansuppdrag

Publicerad: 2020-08-14, Text: RS Skellefteå

Kontaktades av medlem som fått haveri på sitt drev. Vi bemannar Rescue Teea med två personer och bogserar in haveristen

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2020-08-08, Text: RS Skellefteå

Jourhavande befälhavare blir uppringd vid 17-tiden av medlem med motorhaveri och Rescue Teea går ut och assisterar

Motorbåt med kylproblem

Publicerad: 2020-08-07, Text: RS Skellefteå

Medlemscentralen ringer och berättar att en båt fått motorproblem vid Klåvaskäret. Vi kontaktar ägaren som förklarar att

Driver mot grund

Publicerad: 2020-07-21, Text: RS Skellefteå

Större motorbåt som fått maskinhaveri med 3 personer ombord. Hård ostlig vind och ca 80cm vågor driver dom mot grundet Bullerbotten. Haverist har kastat ankare men draggar till en början, får fäste mitt på Bullerbotten. Vi smyger oss fram med rescue Teea och kopplar för bogsering till närmaste hamn.

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2020-07-20, Text: RS Skellefteå

Medlem som ringer och har problem med sin båt vid Bjuröklubb och önskar assistans. Bemannar Rescue Teea med två i

Bogsering segelbåt motorproblem

Publicerad: 2020-07-11, Text: RS Skellefteå

Medlem som ringer och har problem med kylningen. Avgår från kåge med "rescue 10-51"och tre mans besättning och assisterar

Försvunnen och återfunnen vindsurfare

Publicerad: 2020-07-05, Text: RS Skellefteå

Larm kl17.58 om en försvunnen vindsurfare utanför Byske. Avgår med "rescue 10-51" från Kåge, "rescue

Motorbåt med framdrivningsproblem

Publicerad: 2020-06-27, Text: RS Skellefteå

Motorbåt 8m som får problem utanför Rönnskär. Kan ej ta sig för egen maskin till säker hamn, önskar assistans. Avgår med

Motorbåt med tamp i propellern

Publicerad: 2020-06-21, Text: RS Skellefteå

Båtägare som ringer in och önskar assistans utanför Skallön. 27 fots motorbåt med 5 personer ombord som fått ankartampen

Förebyggande utryckning

Publicerad: 2020-06-20, Text: RS Skellefteå

Medlem som får problem med kylningen på maskin strax utanför skelleftehamn. Bemannar Rescue Teea och bogserar till Kurjovikens småbåtshamn i strålande väder.

Motorbåt med maskinhaveri

Publicerad: 2020-06-20, Text: RS Skellefteå

Larm inkommer vid lunchtid om motorhaveri utanför Bureå. En båt, med tre personer ombord, som kastat ankar men draggar.

Larm om personer i vattnet

Publicerad: 2020-06-17, Text: RS Skellefteå

Larm från allmänheten om personer som ska befinna sig i vattnet och ropa på hjälp. Rescue Teea bemannas och Rescuerunnern

Assistansuppdrag

Publicerad: 2020-06-15, Text: RS Skellefteå

Medlem med 7 meters lång motorbåt som får maskinproblem strax utanför Kurjovikens småbåtshamn. Avgår med Rescue Teea och tre mans besättning. Bogserar in till hemmahamn under goda väderförhållanden.

Larm från nödsändare

Publicerad: 2020-06-04, Text: RS Skellefteå

Larm om aktiverad nödsändare utanför Kurjoviken. Rescue Teea och Rescuerunner Ola Hidefält lämnar kaj. Ansluter till sök

Motorbåt med maskinproblem

Publicerad: 2019-08-10, Text: RS Skellefteå

Medlem från Finland ringer in och berättar att hen fått problem med oljeläckage och behöver hjälp att ta sig till

Tamp i propellern

Publicerad: 2019-08-04, Text: RS Skellefteå

Medlem som ringer upp på jourtelefonen som har fått tamp i propellern och tar sig inte loss. Bemannar Rescue Teea med

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2019-07-25, Text: RS Skellefteå

På eftermiddagen ringer en medlem som fått motorhaveri ute till havs. Rescue Teea går ut med besättning. Haveristen

Medlemsservice av segelbåt

Publicerad: 2019-07-22, Text: RS Skellefteå

En person i hamnen berättar att hens vän har fått problem med motorn vid inseglingen. Rescue Teea avgår och hjälper båten

Fritidsbåt med motorhaveri

Publicerad: 2019-07-19, Text: RS Skellefteå

Vid 17-tiden blir vi uppringda av medlem som behöver assistans då man fått motorhaveri. Rescue Teea avgår med 3

Larm om drivande båt

Publicerad: 2019-06-19, Text: RS Skellefteå

Kl 15.40 går larmet på våra personsökare, drivande båt. Vi får veta av flyg och sjöräddningscentrallen Jrcc att en

Medlemsuppdrag

Publicerad: 2019-06-11, Text: RS Skellefteå

Blir uppringd av medlem som fått motorproblem nordost om Blackkallen. 4 mans besättning åker och möter upp haveristen.

Medlemsservice utanför Blackkallen

Publicerad: 2019-06-10, Text: RS Skellefteå

Medlem hör av sig efter grundstötning, 30 fots motorbåt. Rescue Drottning Silvia sätter av dom 25 Nautiska milen mot

Larm om båt med maskinhaveri

Publicerad: 2017-07-18, Text: RS Skellefteå

Larm om båt med maskinhaveri ost Klåvaskär. Rescue Teea assisterar bogserande båt och tar över bogseringen öst bergskäret kl 2300. Haverist förtöjd vid brygga kl 00.15

Båt i utsatt läge

Publicerad: 2017-07-11, Text: RS Skellefteå

Larm från JRCC, maskinhaveri och samt viss vatteninträngning. Två personer ombord. Lämnar Kurjovikens marina med rsq TEEA och två räddningsmän. Väl framme vid haveristen, konstateras maskinproblem. Position mitt i farleden, tar in lite vatten men kan hålla undan det själv med egna länspumpar. Påbörjar bogsering mot närmaste hamn.

Segelbåt i utsatt läge

Publicerad: 2016-08-28, Text: RS Skellefteå

Just efter klockan 15:00 gick larmet på sökarna om en segelbåt med trasiga segel som driver någonstans utanför Finnhällan. Nordvästlig vind, 12 m/s i vindstyrka samt 1,1 m i våghöjd. Rescue Skellefteå tillsammans med Sjöfartsverkets lotsbåt möter upp haveristen som även har motorproblem. Rescue Skellefteå bogserar båten in till Kåge småbåtshamn och uppdraget avslutas 19:40.

RS Skellefteå Operativa 2016

Publicerad: 2016-05-18, Text: Andreas Stenlund

Nu är sjöräddningsstationen i Skelleftehamn operativa 2016 med Rescue Teea samt Rescuerunner Ola Hidefält.

Arbetet med att få räddningsbåten Resuce Skellefteå är också igång. Förhoppningen är att 2016 så kommer Rescue TEEA samt Rescue Ola Hidefält för det mesta utgå ifrån Kurjan i Skelleftehamn och Rescue Skellefteå kommer utgå ifrån Kågehamn, detta för att kunna nå nödställda på ett snabbare sätt än tidigare då man varit tvungen

Ditt namn/era namn skrivs ut här