Nyheter

Utsatt läge

Publicerad: 2019-09-04, Text: RS Skillinge

Larm om motorbåt med fiskeredskap i propellrar driver nära land, Simrishamn. Vi avgår 16.45 och bogserar till kaj. Åter i

MEDEVAC

Publicerad: 2019-02-17, Text: RS Skillinge

Evakuering av sjöfarare från handelsfartyg till sjukvård.

Tar in vatten vid territiorialgränsen

Publicerad: 2018-11-18, Text: RS Skillinge

03.22: Segelbåt larmar SOS 112 om att man befinner sig i utsatt läge 12 nm öster om Simrishamn. Okontrollerad situation

Observation från stranden

Publicerad: 2018-10-13, Text: RS Skillinge

Lördagkväll kl.18.14: En person på Borrby strand observerar en annan person som befinner sig på någon form av bräda till

MEDEVAC - Sjuktransport från fartyg

Publicerad: 2018-08-29, Text: RS Skillinge

Kl.08.00 Evakuering av patient, efterbedömning av dansk läkare, från fartyg i internationellt fartvatten. Sjöräddningsbåten Gad Rausing stod för säkertrasport och Region Skånes ambulans (SITS) för omhändertagandet av patienten. Bra samarbete och fungerande rutiner gjorde att tiden från internationellt farvatten till svenskt sjukhus blev minimal. Avslutat kl.10.00.

Segelbåt i öppet hav tar in vatten efter den gått pågrund och kommit loss

Publicerad: 2018-08-13, Text: RS Skillinge

Larm kl.20.06 till Sjöräddningscentralen via SOS Alarm. Avgått Skillinge kl.20.10. Segelbåt med 3 personer ombord har

Sök efter försvunnet barn vid Knäbäcksstrand

Publicerad: 2018-08-07, Text: RS Skillinge

15.56 saknat barn vid strand - index drunkning. 16.02 återfunnen, vid liv och gott mod och kunde återförenas med

Drunkning Simrishamn

Publicerad: 2018-08-03, Text: RS Skillinge

Kl 15.26 kom ett larm om drunkningstillbud utanför strandpaviljongen i Simrishamn. Avgått kl 15.32. Motbud

Nimbus med haveri driver mot land

Publicerad: 2018-07-27, Text: RS Skillinge

1103 larm fr Sos112 via Sjö- och flygräddningscentralen avgång 1108 nimbus som nödankrat i närheten av grundet nedjan. Besvärligt att få upp ankare. Skickat över besättningsman för att reparera ankarvinsch. Slutar med att vi får sänka ankare i havet utmärkt med boj. Bogserat iland till Simrishamn. Åter i Skillinge kl14.00

Gummibåt drev till havs

Publicerad: 2018-07-19, Text: RS Skillinge

Gummibåt med en person driver till havs utanför Khyls strand - larm om drunkning till SOS 112 kl.16.18 via Sjö- och flygräddningscentralen. Avgång kl.16.25. Hittat och undsatt båt och person. Återbördat till standen. Allt gott. Åter kl.17.00.

Motorbåt med haveri

Publicerad: 2018-07-07, Text: RS Skillinge

21.14 kommer ett larm via Sos 112 till Sjö- och flygräddningscentralen om motorbåt med maskinhaveri. 5 pers ombord som driver mellan Bornholm och svenska kusten. Påträffat båt nordväst om Svartegrund som kör i 6 knop. Vill ha bogsering i land. Ank Skillinge midnatt.

Segelbåt...

Publicerad: 2018-07-05, Text: RS Skillinge

1553 ringer en segelbåt med två personer ombord en maskin som ej startade utanför Skillinge hamn, SOS 112 som kopplas till Sjö- och flygräddningscentralen som ber oss gå ut och assistera. 1700 åter till kaj.

För lite vind...

Publicerad: 2018-06-27, Text: RS Skillinge

Tysk seglebåt med 2 personer ombord kontaktar SOS 112 och kopplas till Sjö- och flygräddningscentralen. När Rescue Gad

Badleksak

Publicerad: 2018-06-09, Text: RS Skillinge

18:19 inkommer 112 samtal från Löderups Strandbad till SOS Alarm - observation av båt med två barn som driver ut från

Haveri i Bornholmsgatt

Publicerad: 2018-05-01, Text: RS Skillinge

Kl.14.50 Trollingbåt med tre personer får maskinhaveri på Danskt sjöräddningsområde i södra Bornholmsgattet, driver in på

Vilse i dimma

Publicerad: 2018-05-01, Text: RS Skillinge

Kl.03.15: Trollingbåt vilse i dimma 5 nm från land - väglett iland till Simrishamn.

MEDEVAC Handelsfartyg

Publicerad: 2018-04-15, Text: RS Skillinge

Larm söndag morgon kl.06.50 om evakuering av besättningsman med befarad stroke från handelsfartyg på sydgående i Bornholmsgatt. Sjö- och flygräddningscentralen larmar via SOS Alarm i Malmö en sk SITS Ambulans (Sjukvårds Insats Till Sjöss), till räddningsstationen i Skillinge för att medfölja räddningsbåten Gad Rausing ut till patienten. Avgår kl.07.10 och bordar fartyget 20 minuter senare. Evakuering genomförs och vi förtöjer åter kl.08.00

Assistans av Fiskebåt

Publicerad: 2017-11-14, Text: RS Skillinge

Assisterat fiskebåt med varmgång i maskin från Sandhammaren till Skillinge.

Motorhaveri

Publicerad: 2017-08-23, Text: RS Skillinge

Motorbåt som fått stopp i sydgående trafiksepareringszon mellan Sverige och Bornholm. Bogserat till hamn inna skymningen

Masthaveri

Publicerad: 2017-08-18, Text: RS Skillinge

Larm på personsökare kl. 12.38 om segelbåt med masthaveri som befaras vara i utsatt läge då masten kan slå hål i skrovet. Strax innan avgång får vi en ny position på haveristen som visar sig vara strax utanför Åhus - då SSRS Yngsjö och SSRS Sölvesborg är närmsta stationerna som går ut och hjälper. Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 005 är först framme och ger en lägesbild från olycksplatsen.

Kunde ej ta sig i hamn

Publicerad: 2017-08-04, Text: RS Skillinge

segelbåt som larmat SOS 112 - kunde ej ta sig i hamn.

Saknad 6 åring

Publicerad: 2017-07-28, Text: RS Skillinge

15:10 larm om saknad person vid Sandhammarens strand - 6 åring, efterspaning med polis, ambulans, räddningstjänst.

Observation

Publicerad: 2017-07-27, Text: RS Skillinge

14:43 larm om observation av badleksak som driver iland vid Örnahusen.

14:50 Rescue Gad Rausing avgått mot området

Saknad 4 åring i blå badbyxor

Publicerad: 2017-07-27, Text: RS Skillinge

14.31 Ärendet inkommit från polisens Regionledningscentral i Malmö; försvinnen 4 åring på stranden vid Sandhammaren - blå badbyxor. Polispatruller, polishelikopter, räddningstjänst, ambulans och Rescue Gad Rausing mot Sandhammaren för eftersök i samverkan.

14.37 Pojken återfunnen, strax innan avgång Skillinge.

Bärgat Barvaria

Publicerad: 2017-07-20, Text: RS Skillinge

17.02 Larm om motorbåt som driver mot stranden efter att maskin stoppat utanför Sandhammaren. 17.30 kopplat haverist och dragit till Skillinge ank. 19.00

Utsatt läge för segelbåt vid Sandhammaren

Publicerad: 2017-07-16, Text: RS Skillinge

15:30 avgår vi mot Sandhammaren efter larm från Sweden Rescue om segelbåt med två vuxna och ett barnsom befinner sig i söder om Sandhammaren. Miljöövervakningsflygplanet KBV 502 närmar sig området och lokaliserar segelbåten så vi kan styra närmsta vägen till undsättning. Vid kl.16.00 ankommer vi position. läget är stressat ombord och vi beslutar att sätta ombord en av Rescue Gad Rausings besättningsmän för att hjälpa båten in till Kåseberga

Bärgat person i vattnet med havererad skärm

Publicerad: 2017-07-14, Text: RS Skillinge

Larm 15:54 om observation från stranden vid Hagestad naturreservat av kiteskärmsurfare som havererat sin skärm och driver till havs. Tillsammans med flygplan KBV 502 åker vi med Gad Rausing och Edna Bengtsson mot Sandhammaren. KBV502 lokaliserat personen efter en stund varpå vi kan bärga han från vattnet och förs honom iland vid löderups strand där han utgått från. Åter i Skillinge 16:35.

MOB N BORNHOLM

Publicerad: 2017-04-16, Text: RS Skillinge

Fartyget Prima Donna rapporterar att man har man över bord 24 nautiska mil öster om Skillinge. Under räddningsinsatsen hamnar ytterligare en besättningsman från fartyget i vattnet. Danska räddningsledningen ber om bistånd med resurser från Sverige. Rescue Gad Rausing från Skillinge och Sjöfartsverkets Lifguard 003 från Ronneby larmas mot platsen. Fartyget lyckas själv bärga upp båda överbordgångna. En nerkyld och en med revbensfrakturer

Fiskefartyg med maskinhaveri

Publicerad: 2016-10-17, Text: RS Skillinge

Till sjöss hjälper man varandra - kl.11.30 går larmet om ett fiskefartyg med maskinhaveri som driver mot land strax

Tom pråm

Publicerad: 2016-09-01, Text: RS Skillinge

Larm 21.05 från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om observerad tom pråm utanför Vårhallarna norr om Simrishamn.

Vi går ut för att kontrollera om någon fallit överbord. Motbud när vi är vid Simrishamn då räddningscentralen fått kontakt med ägaren som förankrat pråmen till sjöss tidigare under dagen - för att städa bort resterna av ett fast fiskeredskap. Åter i Skillinge 22.00.

Ditt namn/era namn skrivs ut här