Nyheter

Larm om drivande båt

Publicerad: 2021-08-20, Text: RS Storsjön

Larm om drivande båt inkommer där läget beskrivs som osäkert. 12 minuter efter larmet avgår Rescue Stina Sore med 3 man ombord, för att assistera räddningstjänsten som är först framme vid den angivna positionen. Väl på plats kan räddningstjänsten snabbt lokalisera den båt som inringaren troligtvis observerat. Det kan också snabbt konstateras att de inte är i behov av hjälp. Vi genomför då ett kortare utökat sök, för att fastställa att det

Kantrad segelbåt

Publicerad: 2021-07-30, Text: RS Storsjön

Larm om kantrad segelbåt utanför Lugnvik. Uppgifter om att en person eventuellt släpas bakom båten. När vi ankom platsen hade båt och person nått land där Räddningstjänst tog emot. Därmed återgick vi till hamnen.

Sjunken fritidsbåt i Frösö småbåtshamn.

Publicerad: 2021-07-19, Text: RS Storsjön

Larm från SOS kl 20:18. Räddningstjänst önskar assistans med sjunken fritidsbåt i Frösö båthamn. Rescue Stina Sore med

Larm om person i vattnet

Publicerad: 2021-07-15, Text: RS Storsjön

Larm på peronsökarna från SOS om person i vattnet 08:24. Inringande person hade verkat förvirrad och otydlig - stor osäkerhet om allvaret i larmet. Sjöräddningssällskapet avgick 08:41 med Rescue Stina Sore och anslöt till räddningstjänst och polis utanför Göviken ca 08:45. Räddningstjänsten utförde ett första sök med båt och simmare, Sjöräddningssällskapet ombads avvakta. När polis och räddningstjänst bedömde att larmet saknade

Medlem med trasig startmotor

Publicerad: 2021-07-12, Text: RS Storsjön

Öppen sportbåt med trasig startmotor begärde bogseringsassistans till Frösö Båthamn från Östersunds Hamn. Båten kopplades

Strömbortfall i Vallsundet

Publicerad: 2021-07-08, Text: RS Storsjön

Uppringd av medlem som hade större strömbortfall och kunde inte få igång sin motor. Ingen akut fara förelåg, båten

Medlemsbogsering

Publicerad: 2021-07-06, Text: RS Storsjön

Medlem ringde och behövde hjälp till upptagningplats på grund av maskinhaveri. Vi bogserade till

Fritidsbåt med motorproblem

Publicerad: 2021-07-04, Text: RS Storsjön

Fritidsbåt med framdrivningsproblem kontaktar oss via Räddningstjänsten. Haveristen är medlem och önskar hjälp till

Fritidsbåt med vatteninträngning

Publicerad: 2021-07-03, Text: RS Storsjön

Larm gällande fritidsbåt med vatteninträngning och motorhaveri. När vi anländer har haveristen fått assistans av civil

Motorbortfall

Publicerad: 2021-06-02, Text: RS Storsjön

Motorbortfall troligen pga dåligt batteri

Stålbåt på drift

Publicerad: 2020-11-17, Text: RS Storsjön

Medlem ringde och sökte hjälp pga problem med framdrift. Medlemmen ombads kasta ankar för att förhindra att den 

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2020-08-22, Text: RS Storsjön

Medlem kontaktar oss angående havererad maskin och möjlighet till bogsering till upptagningsramp. Besättningen bogserar

Försvunnen vindsurfare

Publicerad: 2020-08-22, Text: RS Storsjön

Larm från SOS angående en vindsurfare som plötsligt inte längre syns till. Väl på plats ringer vindsurfaren SOS som misstänker att det är hen vi söker. Behöver ingen assistans. Går åter mot hemmakaj.

Kantrad roddbåt och två personer i vattnet

Publicerad: 2020-08-21, Text: RS Storsjön

Larm från SOS och assistans till kommunal räddningstjänst. Det gäller en kantrad roddbåt med två personer i vattnet. Då

Person i vattnet i Vallsundet

Publicerad: 2020-08-07, Text: RS Storsjön

Drunkningslarm från SOS klockan 02:52. Inringande angav person i vattnet som ropade på hjälp. Väl framme hade räddningstjänst redan konstaterat att det inte gällde ett drunkningstillbud utan en person som rodde omkring i en gummibåt. Räddningstjänsten gick tillbaka mot hamn och vi försåg personen med flytväst och bogserade in ekipaget till närmaste brygga. Personen lämnades vid god hälsa vid bryggan varvid vi återgick till hemmahamnen i

Kapsejsad kanot. Personer i vattnet.

Publicerad: 2020-07-26, Text: RS Storsjön

Larm från SOS. Vid ankomst så har räddningstjänsten precis plockat upp en person ur vattnet och påbörjat transport till

Vindsurfare med problem

Publicerad: 2020-07-23, Text: RS Storsjön

Larm från SOS gällande vindsurfare med passagerare som har problem. När vi kommer fram så konstateras att det är två

Medlem med bränsleproblem.

Publicerad: 2020-06-20, Text: RS Storsjön

Jourskepparen blir uppringd av haverist med bränsleproblem. 3 mans besättning bemannar Rescue Stina Sore och går till haveristen som befinner sig endast några minuter från sjöräddningsstationen. Väl på plats kopplar vi upp för bogsering och drar haverist åter till sjösättningsrampen. De tre besättningsmännen assisterar sedan vid upptagningen och kan därefter återgå till hemmahamn.

Fritidsbåt slår mot klippor

Publicerad: 2020-06-20, Text: RS Storsjön

Larm från SOS kl 03.58 angående 5 meters fritidsbåt som fått maskinfel och drivit i land och slår hårt mot klipporna. En

Havererad motorbåt tar in vatten.

Publicerad: 2020-06-13, Text: RS Storsjön

Larm från SOS gällande båt med motorhaveri som också tar in vatten. Då vi redan var ute på patrullering kunde vi snabbt ta oss till haveristen. Vi påbörjar omedelbart länsning samtidigt som bogsering påbörjas mot land. Ingen uppenbar läckagekälla kan lokaliseras. Väl åter vid närmaste brygga stannar vi kvar med fortsatt länsning tills det att ägaren kan ta upp båten med trailer. Läckaget kunde senare härledas till sprucken bälg.

Vi behöver bli fler!

Publicerad: 2020-05-01, Text: Jonas Sundquist

.

.

Drivande båt

Publicerad: 2019-09-01, Text: RS Storsjön

Drivande båt nord om Genvalla. Räddningstjänsten drog upp båten på land. Mycket starka vindar 20 min tidigare, troligt

Assistans av vattenskoter med motorhaveri

Publicerad: 2019-08-17, Text: RS Storsjön

SOS Alarm larmar om drivande vattenskoter med problem. Tre frivilliga sjöräddare bemannar Rescue Stina Sore och efter en

Åtta tons plåtbåt på grund

Publicerad: 2019-08-03, Text: RS Storsjön

Person på land ringer jourskepparen angående besökande nio meters stålbåt som gått på grund vid deras brygga. Hög

Drivande båt

Publicerad: 2019-08-01, Text: RS Storsjön

Drivande båt observeras från land. Samtidigt som vi hittar haveristen, som nu ankrat, kommer en kompis till haveristen och denne påbörjar nu bogsering. Haveristen avböjer hjälp från oss.

Motorhaveri

Publicerad: 2019-08-01, Text: RS Storsjön

Motorhaveri med efterföljande bogsering från Vallsundet till Frösö båthamn.

Segelbåt på grund

Publicerad: 2019-07-29, Text: RS Storsjön

Segelbåt på grund utanför Tivsrs på Norderön. Rescue Stina Sore med tremans besättning tar loss båten utan problem. dock

Bogsering av mindre båt.

Publicerad: 2019-07-25, Text: RS Storsjön

Runt midnatt blir vi uppringd av en person på land som ser en mindre båt, med 4 personer ombord som verkar ha

Motorbortfall

Publicerad: 2019-07-17, Text: RS Storsjön

Motorbortfall på 7-meters motorbåt vid Kycklingholmen. Troligen kamrev som gått av. Bogserar till hamn. Allt och alla ok.

Brusten styrslang

Publicerad: 2019-07-12, Text: RS Storsjön

Kl 15.15 ringer en medlem till stationens jourtelefon och ber om assistans då haveristen tappat styrförmågan och inte för

Ditt namn/era namn skrivs ut här