Nyheter

Sjunkande segelbåt

Publicerad: 2022-09-13, Text: RS Uddevalla

18.10 idag ljuder sökarna hos dagens jourbesättning. Larm från Sjö- och flygräddningscentralen ( JRCC ) om en 7 meters

Bränslestopp

Publicerad: 2022-09-04, Text: RS Uddevalla

Mindre styrpulpetbåt som fått bränslestopp. Vi hjälper medlemmen till uppragningsrampen vid stationen.

Grundstötning

Publicerad: 2022-08-27, Text: RS Uddevalla

Sex meters styrpulpetare hade fått grundkänning med inudrevet med följande motorstopp. Bogserades in till upptagningsramp

Övertagen bogsering

Publicerad: 2022-08-02, Text: RS Uddevalla

Tog över bogsering från RS Käringön av 34 fots segelbåt som tappat propellern eftersom dom fått prio 1 larm. Dom släppte

Drivande farkost

Publicerad: 2022-07-31, Text: RS Uddevalla

Larm från JRCC efter fullgjort medlemsuppdrag gällande personer i mindre farkost som drev ut från land inne vid Lindesnäs. Strax innan passage under Uddevallabron avbröts uppdraget av JRCC då de nödställda hade blivit undsatta av en privatperson.

Motorstopp

Publicerad: 2022-07-30, Text: RS Uddevalla

Medlem ringde jourtelefonen och meddelade att han fått motorstopp utanför Eriksberg. Vi bemannade Rescue

Tamp i propellern

Publicerad: 2022-07-24, Text: RS Uddevalla

Under dagen hör en medlem av sig då denne lyckats få en tamp runt propelleraxeln. Vi åker till platsen med Rescue

Kontroll av båt

Publicerad: 2022-07-21, Text: RS Uddevalla

Allmänheten ringer in om en båt som verkar driva utan utan besättning i Havstensfjorden. Vi åker till platsen och konstaterar att den troligtvis slitit sig från den intilliggande marinen

Bogsering

Publicerad: 2022-07-20, Text: RS Uddevalla

Under eftermiddagen hör RS Stenungsund av sig och ber oss ta över en bogsering av en medlems segelbåt som har

Två båtar med maskinhaveri

Publicerad: 2022-07-19, Text: RS Uddevalla

Medlem som fått motorstopp på sin segelbåt ringde och begärde assistans. Vi bemannade Rescue Thordénstiftelsen med tre

Försvunnen båt

Publicerad: 2022-07-17, Text: RS Uddevalla

Jourhavande skeppare blir uppringd av Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) som kopplar ihop honom med båtägare vars båt saknas från ankringsplatsen. Några minuter efter avgång med Rescue Thordénstiftelsen blir vi uppringda av båtägaren som återfunnit båten och åker iväg med dingen för att hämta upp den. Vi återgår till stationen.

Motorproblem

Publicerad: 2022-07-10, Text: RS Uddevalla

Segelbåt som inte får igång motorn. Vi bogserar denna till gästhamnen i Henån där medlemmen kan få hjälp och förhoppningsvis kan fortsätta sin tur.

Motorn startar inte

Publicerad: 2022-07-10, Text: RS Uddevalla

Snipa som inte får igång motorn. Medlemmen ligger för ankar vid en mindre ö. Vi bogserar dem till Ljungskile vilket är deras hemmahamn.

Motorproblem

Publicerad: 2022-07-04, Text: RS Uddevalla

En medlem har hört av sig till vår medlemscentral då dennes båt stannat utanför Henån. Rescue Thordenstiftelsen och 4 frivilliga sjöräddare åker till platsen och konstaterar att det kommit in luft i dieselsystemet i samband med att tanken blivit tom. Vi hjälper till att tanka och lufta systemet så att motorn startar och båtägaren själv kan lämna platsen utan ytterligare hjälp.

Förebyggande uppdrag

Publicerad: 2022-06-29, Text: RS Uddevalla

Medlem med gummibåt hör av sig då dennes elmotor slutat fungera. Vi bogserar till närmaste marina.

Startproblem

Publicerad: 2022-06-29, Text: RS Uddevalla

Styrpulpet som efter badet inte går att starta. Vi åker ut och efter en snabbkoll på maskineriet tar vi båten på

Sjunkande kabinbåt

Publicerad: 2022-06-18, Text: RS Uddevalla

Medlemscentralen ringer angående båt som ligger förtöjd med aktern mot den hårda vinden och tagit in vatten och håller på

Motorhaveri

Publicerad: 2022-06-05, Text: RS Uddevalla

Vattenskoter med motorproblem. Bogserad till brygga

Motorseglare fast i lera

Publicerad: 2022-06-04, Text: RS Uddevalla

Motorseglare som fastnat i leran då vattnet sjunkit undan under dagen. Kopplar upp och båten lossnar fint. Fungerar fint maskinellt efteråt och dom går mot natthamn.

Grundstött motorseglare

Publicerad: 2022-05-26, Text: RS Uddevalla

Uppringd av medlemscentralen angående grundstött motorseglare utanför Henån. Vi bemannade Rescue Thordénstiftelsen med

Kapsejsade kanotister

Publicerad: 2022-05-26, Text: RS Uddevalla

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen JRCC om fyra kanotister som kapsejsat och låg i vattnet. Vi bemannade Rescue

Grundstötning

Publicerad: 2022-05-20, Text: RS Uddevalla

Uppringd av jourskeppare på RS Käringön samt en minut senare av Sjö- och flygräddningscentralen JRCC att Rescue Mai Rassy

Motorproblem

Publicerad: 2022-05-16, Text: RS Uddevalla

Länsstyrelsens Buster har fått motorproblem medans dom gjorde undersökningar av havsbotten. Båten låg ankrad i väntan på

Brand i båtar

Publicerad: 2022-05-15, Text: RS Uddevalla

Larm från SOS via Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) om brand i två 35-40 fots motorbåtar. Båtarn låg i direkt

Motorhaveri

Publicerad: 2022-05-15, Text: RS Uddevalla

Styrpulpet som fått motorstopp bogserades till hemmahamn.

Drivande segelbåt

Publicerad: 2022-05-12, Text: RS Uddevalla

Blir kontaktad av Sjö- och flygräddningscentralen ang. segelbåt på drift vid Kalvön. Dom vill att vi kontrollerar båten.

Starthjälp

Publicerad: 2022-05-01, Text: RS Uddevalla

Medlem vars batteri dragits ur under dagens fiske. Assistans med starthjälp och även rengöring av batteripoler. Medlemmen kunde därefter själv ta sig till hemmahamn.

Varmgång i motor

Publicerad: 2021-10-17, Text: RS Uddevalla

Styrpulpet som tappat kylningen och gått varm. Ror in till närmaste ö där vi hämtar upp och bogserar till Sunningen vid

Medlem med motorhaveri

Publicerad: 2021-10-03, Text: RS Uddevalla

Medlem får motorhaveri (segelbåt) vid Dragsmarks varv. På grund av strömmarna, rejäl blåst och regn så är

Motorhaveri

Publicerad: 2021-09-25, Text: RS Uddevalla

Medlem ringer om att han fått motorhaveri strax utanför Rödön i Uddevalla, troligt elfel. Rescue Thordenstiftelsen

Ditt namn/era namn skrivs ut här