Nyheter

Påkörd i hamn

Publicerad: 2021-09-24, Text: RS Västerås

Medlem behöver hjälp till Västerås och torrsättning efter att hans båt blivit påkörd i hamn

Fast i utsatt läge

Publicerad: 2021-09-23, Text: RS Västerås

Precis när vi bestämt oss för att avbryta en övning i närheten av Sundbyholm blir vi uppropade från en segelbåt som fastnat i ett mycket utsatt läge i pålandsvind vid utsidan av vågbrytaren i Sundbyholms hamn. Vi assisterar så att segelbåten för egen maskin kan komma loss och ta sig in i skydd i hamnen.

Tamp i propellern

Publicerad: 2021-08-31, Text: RS Västerås

En sjöräddarkollega behöver assistans då han råkat få in en tamp i propellern. Vi bogserar en kort sträcka till Lövudden

Person i vattnet

Publicerad: 2021-08-30, Text: RS Västerås

Vi håller på och avslutar ett medlemsuppdrag när Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) larmar om en person i vattnet i södra ändan av Björnösundet. Vi åker med Rescue Odd Fellow, men blir återkallade när vi kommit halvvägs. Personen i vattnet har lyckats sätta sig i säkerhet.

Problem med ny motor

Publicerad: 2021-08-30, Text: RS Västerås

Medlem som behöver assistans med sin segelbåt in till sin båtplats, då hans helt nya utombordare plötsligt slutade att fungera.

Hård grundstötning slutade lyckligt

Publicerad: 2021-08-29, Text: RS Västerås

En halvtimme innan jourbyte och när den avgående besättningen precis avslutat båt- och utrustningsvård tjuter sökare och

Motorbåt med motorhaveri utanför Fullerö brygga

Publicerad: 2021-08-22, Text: RS Västerås

Rescue Hans Carlsson blev under övning uppropade på VHF av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om en haverist utanför Fullerö brygga. Rescue Hans Carlsson begav sig dit och assisterade den 5 meter långa motorbåten som fått motorhaveri. Efter bogsering till Kalvudden återgick vi till övningen.

20 fot segelbåt på grund

Publicerad: 2021-08-16, Text: RS Västerås

Haveristen kontaktar jourhavande skeppare och berättar att hans båt draggat under natten och nu låg på grund inne i en vik på norra Gräggen. Rescue Odd Fellow Mälaren bemannades för att assistera haveristen. Segelbåten kunde dras loss och bogseras ut på djupt vatten. Efter kontroll kunde haveristen fortsätta och Rescue Odd Fellow återvände till hemmahamn

Motorbåt på grund

Publicerad: 2021-08-12, Text: RS Västerås

Motorbåt som går på grund utanför Östra holmen, tappar därefter sin framdrift. Vi kopplar och drar till hemmahamn.

Trasig motor

Publicerad: 2021-08-12, Text: RS Västerås

Medlem ringer och ber om hjälp då hans motor gått sönder. Vi bogserar till hemmahamn

Bränslemätaren visade fel

Publicerad: 2021-08-10, Text: RS Västerås

Medlem ringer och ber om hjälp då han inte får sin motor att fungera. Det visar sig att bensinen är slut. Vi kopplar med Rescue Hans Carlsson och bogserar till hemmahamn. Rescue Odd Fellow assisterar den sista biten in till båtplatsen

Ankaret draggade

Publicerad: 2021-08-10, Text: RS Västerås

Ankaret släppte så båten drev in på grunt vatten. Vi hjälpte ut på djupare vatten.

Finsk segelbåt med motorhaveri

Publicerad: 2021-07-30, Text: RS Västerås

En medlem i finska sjöräddninssällskapet med motorhaveri ringde in och ville få hjälp ur hamn för att kunna segla hem till Finland. Rescue Odd Fellow bemannades och bogserade ut haveristen några hundra meteorit från hamnen.

Saknade kanotister i Hässlösundet

Publicerad: 2021-07-26, Text: RS Västerås

Förälder kontaktade jourhavande skeppare och anmälde sina två paddlande barn som försvunna efter att de varit borta längre än avtalat. Efter kontakt med Sjö- och flygräddningscentralen togs beslut om att genomföra eftersök. Rescue Odd Fellow som just avklarat ett medlemsuppdrag på Tidö Lindö begav sig till Hässlösundet och påbörjade eftersök. Straxt innan eftersök av sundet var klart kontaktade föräldern oss och meddelade att barnen hade

Startbekymmer

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Västerås

Båt vill ej starta vi hjälper till med booster. Följer även båt till Sundbyholm.

Krock med brygga

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Västerås

Man som provkörde sin uppblåsta jolle. Körde mot nocken på bryggan. När han skulle svänga så hände inget och han brakade in i nocken på bryggan. Där skadade han bäcken och höften. Ambulans följde med oss ut. Även räddningstjänsten medföljde. Vi tillsamman med övriga fick in patienten på spineboard för transport till sjukhus.

Startbekymmer

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Västerås

Båt vill inte starta. Vi bogserar till hemmahamn

Rök från motorn

Publicerad: 2021-07-25, Text: RS Västerås

Motorbåt som det ryker om motorn och man vågar inte köra vidare. Vi bogserar till varv.

Starthjälp

Publicerad: 2021-07-24, Text: RS Västerås

Vi ger starthjälp till en behövande.

Tradig impeller

Publicerad: 2021-07-21, Text: RS Västerås

Trasig impeller. Vi bogserar till hemmahamn.

Motorproblem

Publicerad: 2021-07-20, Text: RS Västerås

Motorbåt med problem med framdrivning vi bogserar till hemmahamn.

Tappat proppellerbladen

Publicerad: 2021-07-19, Text: RS Västerås

Motorbåt som tappat propellerbladen. Vi bogserar till hemmahamn.

Motorbåt på grund

Publicerad: 2021-07-18, Text: RS Västerås

Motorbåt kör på någon sten och motorn fått en smäll så att ingen framdrivning finns. Vi bogserar till Västerås för upptagning då den även tar in vatten.

Badleksak långt ut, ev med en person på.

Publicerad: 2021-07-17, Text: RS Västerås

Observation av uppblåsbar badleksak ut mot farleden, ev en person på. Påbörjar sök i vindriktning. Räddningstjönsten

Bavaria motorbåt utan styrförmåga

Publicerad: 2021-07-11, Text: RS Västerås

Larm inkom via Medlemscentralen gällande 11 meters motorbåt som tappat styrförmåga och drev SV Fagerön i gropig sjö. Rescue Odd Fellow bemannades och gick ut till haveristen. Båten bogserades till lugnt läge och sedan vidare till hemmahamn.

Nauticat med trasig propelleraxel

Publicerad: 2021-07-08, Text: RS Västerås

Klockan 22:38 inkom larm om segelbåt med maskinhaveri. Haveristen hade ankrat utanför sin hemmahamn efter att ha konstaterat att propelleraxeln var trasig. Rescue Hans Carlsson bemannades och bogserade in haveristen till sin båtplats.

10 meter stålkryssare med motorhaveri

Publicerad: 2021-07-08, Text: RS Västerås

RS Västerås larmades via Medlemscentralen om en 10 meter lång stålkryssare med motorhaveri. Rescue Odd Fellow Mälaren befann sig i närheten under övning och gick till haveristen. Motor kontrollerades och beslut togs att bogsera haveristen till sin båtplats.

Drivande motorbåt i farled

Publicerad: 2021-07-05, Text: RS Västerås

Medlem ringde jourelefonen och meddelade att deras motorbåt fått motorhaveri och drev i farleden in mot Köping. Rescue Hans Carlsson bemannades och assisterade haveristen. Efter kontroll bogserades haveristen till sin hemmahamn.

Trasig motor

Publicerad: 2021-07-04, Text: RS Västerås

Medlem med trasig motor hör av sig till jourtelefonen och behöver hjälp med bogsering. Vi assisterar till hemmahamn.

Reglageproblem

Publicerad: 2021-07-04, Text: RS Västerås

Samtal kommer från medlemscentralen om en medlem som behöver assistans. Gas- och växelreglage har tappat kontakten med motorn. Vi bogserar till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här