Ankare som fastnat i botten.

Under den gångna veckan har vi haft två medlemsuppdrag där vi hjälpt till att backa ankare som fastnat i något då de legat på svaj i Östermarsfladen ONO om Nynäshamn. Troligen någon outmärkt sjökabel. Det står skyltat i inloppen till fladen att det rekommenderas säkerhetslina på ankare. Det vi gör i dessa situationer är att vi försöker "backa" ankaret. På bilden kan vi se en av våra frivillga som fäst en kätting runt ankaret vilken vi fäster i en lina. Tanken är sedan att föra ner denna kätting längs ankarlina, över eventuell kätting och sedan hamna så långt ned på ankaret som möjligt. Detta för att simulera att det sitter en säkerhetslina längst ut på ankarets rygg. Även om vi tycker det är roligt att hjälpa till vill jag slå ett slag för detta med säkerhetslina på ankaret.

Det lilla hålet längst ut på ankarlegget, ankarets rygg, är till för stt fästa en säkerhetslina

Ditt namn/era namn skrivs ut här