Assistans vid motorhaveri

Assisterat 43 fots motorbåt med maskinproblem. Bogsering in till Nynäshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här