Snipa med roder och propeller haveri

Snipa som slagit i roder och propeller vid backning, kopplar haveristen som är vid gott mod trots att dom fick vänta på grund av en sjuktransport som kom emellan, går mot Gålö och hemmahamnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här