Observation av drivande fritidsbåt

Observation av drivande båt Norr om Svedviksholmen, Nynäshamn. Rescue Marc Wallenberg avgår med fyra personer ombord, på uppdrag av Sjö- och flygräddningscentralen, att lokalisera båten för vidare bedömning av situationen. På platsen återfinns ingen drivande båt, men efter lite sökande påträffas en fiskande fritidsbåt vilken visar sig stämma väl överens med inringarens foto taget vid observationen. Ingen fara för liv denna gång. Rescue Marc Wallenberg med besättning återgår till kaj.

Ditt namn/era namn skrivs ut här