Nytt stationshus

Med stora mängder frivilligt arbete och med stöd och sponsring från lokala företagare byggs nu RS Nynäshamns nya stationshus nere i hamnen. Tre pontoner har sjösatts och kopplats samman till en plattform på 12 x 21 meter. Plattformen har förankrats och en landgång har satts på plats.

Idén till ett flytande stationshus växte fram sommaren 2015.
– Kommunen hade planer att utveckla verksamheten i hamnen och ville bygga på den plats där den nuvarande stationen ligger, berättar Lars-Göran Uthberg, stationens uppsyningsman, UM. 
– Vi kom snabbt fram till att det inte fanns någon annan mark med koppling till vattnet som passade. Ett flytande stationshus blev lösningen. 

Det är första gången som Sjöräddningssällskapet satsar på att bygga ett flytande stationshus.
Efter att beslutet om stationen fattats, drog arbetet igång med att bland annat ansöka om bygglov hos kommunen, att hitta en lämplig entreprenör, att sluta avtal med Stockholms hamnar.
– Budgeten är på 6,9 miljoner, men för att det ska gå ihop är vi beroende av att lägga in både eget arbete och av att få sponsring.
Att lägga ut bygget på helentreprenad blev för dyrt. Nu leds projektet av UM och Lars Gattberg tillsammans med sjöräddarna Mats Reimers och Kjell Ericsson. Arbetet med landgången som just kommit på plats har utförts av frivilliga sjöräddare som bland annat gjutit och armerat. 
– De har redan lagt ner 3-400 timmars arbete, säger Lars-Göran, och sex av våra sjöräddare kommer att jobba vidare under den byggare vi har. Vi får också ett enormt stöd av många företag i Nynäshamn som hjälper oss.

Göran Karlsson på GASK Arkitektkontor har gjort ritningarna och Petter Fagerlind har ställt upp som konstruktör. 
– Båda har gått in i detta med hjärta och gratis arbete, berättar Lars-Göran.
Skillnaden mot det befintliga stationshuset är överväldigande. Det består av två byggbodar utan vatten och avlopp. Nu får stationen ett hus med två våningar på tillsammans 250 kvadratmeter med samlingslokal, verkstad där båtarna kan underhållas, samlingslokal med möjlighet till utbildningar, torkrum för våta dräkter och kläder, duschar och toaletter och vilrum.

Målsättningen är att ytterväggar med dörrar, fönster och tak ska vara på plats till jul. Efter nyår börjar de invändiga arbetena. 
På senvåren 2017 beräknas huset vara färdig – och då blir det invigning. Då är det också tioårsjubileum. Våren 2007 började Nynäshamns Räddningsstation efter ett år av förberedelser, utbildning och övningar, gå skarpt och ta sina första räddningsuppdrag.  

Text: Lena Anderfelt 

Byggnation av nytt stationshus Sjöräddningen Nynäshamn
Janne och Kjelle förbereder fundamentet till den blivande landgången.
Byggnation av nytt stationshus Sjöräddningen Nynäshamn
Håkan och Kjelle har gjutit färdigt fundamentet till landgången
Byggnation av nytt stationshus Sjöräddningen Nynäshamn
Landgången lyfts på plats
Byggnation av nytt stationshus Sjöräddningen Nynäshamn
Landgången nästan på plats

Ditt namn/era namn skrivs ut här