Övning att släcka bränder.

Många befarar att årets sommar ska bli lika torr som fjolårets och att skogsbränderna ska bli lika många. I söndags övade vi att släcka dem.

Ett 20-tal av stationens sjöräddare deltog i brandövningen.  Thomas Snäll från Södertörns brandförsvar gav en ingående beskrivning av hur en skogsbrand uppstår och kan utvecklas, bland annat om olika förlopp och vilka faktorer som påverkar brandens utveckling, om risker och taktiska bedömningar vid bekämpning av bränder. 

Efter teorin hade vi praktiska övningar som leddes av Jesper Kjellerås från Nynas ABs brandförsvar, tillika sjöräddare. Vi åkte ut till Stegholmen med våra två båtar och testade vår egen utrustning. Uppgiften var att släcka en tänkt ”brand” med de pumpar och den slang som finns ombord. Det var svettigt att släpa slangar uppför sluttningen…

Vi övade också att släcka brand med kolsyresläckare och att använda brandfilt för att släcka en brinnande person, dvs en docka som satts i brand.

Nu är vi bättre förberedda att hjälpa Södertörns brandförsvar om de behöver vår hjälp med brand på öar i skärgården.

Thomas Snäll höll en uppskattad teoretisk genomgång av skogsbränder och hur de bekämpas. Foto: Jesper Kjellerås

Ditt namn/era namn skrivs ut här