Frivilliga sjöräddare sedan 1907

Vi har 74 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar. Och 2 400 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Vårt arbete drivs framåt tack vare många ideella insatser. Men det kostar pengar varje år att utbilda de frivilliga, reparera båtar och tanka för att kunna gå ut på larm. Mycket av den dagliga driften täcks av medlemsavgifterna från 143 000 medlemmar. Tack för att du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss!

Ge en gåva Bli medlem

Hit går pengarna

Vi är en ideell förening med många frivilliga och en liten administration. Så har det varit sedan starten 1907. Det innebär att du kan vara säker på att din gåva verkligen går dit den ska – till att rädda liv. Sjöräddningssällskapet har ett 90-konto och kontrollerad därmed av Svensk Insamlingskontroll (SI)

Årsredovisning 2021

Vår historia

Efter några tuffa stormar i början på 1900-talet gjorde kustbor på västkusten uppror mot statens ointresse att handha sjöräddning och 1907 bildades Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Idag heter vi Sjöräddningssällskapet men i övrigt har ingenting förändrats.

Fakta och dokument

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Sjöräddningssällskapets verksamhet. På så sätt vårdar vi givarnas förtroende och kan säkra tillförlitligheten i vårt arbete.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vår medlems- och givarservice och till vårt huvudkontor. Vill du komma i kontakt med någon av våra räddningsstationer finns alla våra stationer listade längst ned på hemsidan.

Sjöräddningssällskapets styrelse 2019

Styrelse och valberedning

Styrelsen möts fyra gånger per år och består av en ordförande och sexton ledamöter, en representant från de frivilliga sjöräddarna samt Sjöräddningssällskapets VD.

Årsbok 2022

Här beskrivs verksamheten under året som gått. Du får träffa sjöräddare som berättar varför de ger av sin fritid för att alla ska kunna känna sig trygga på sjön. Gör dig redo för skön soffläsning!

Ditt namn/era namn skrivs ut här