Kontroll av verksamheten och insamlade medel

20211026, v 4

Ladda ner som PDF här

Sjöräddningssällskapet är en insamlingsorganisation, en frivilligorganisation och en medlemsorganisation. Detta ställer stora krav på att vi är tydliga och transparenta i vår hantering av de insamlade medlen, samt att vi har tydliga system för extern kontroll. Här följer de viktigaste kontrollsystemen.

Stadgar, organisation och revision 

Sjöräddningssällskapet styrs av sina stadgar, som beslutas av årsmötet. Mer om vår organisation finns att läsa här.

Årsredovisning ska upprättas varje år. Räkenskaper och förvaltningsberättelse granskas av föreningens revisorer, som väljs av årsmötet.

Kvalitetskod och effektrapport, Giva Sverige 

Sjöräddningssällskapet är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för ett tryggt givande. Det innebär att vi rapporterar enligt Giva Sveriges kvalitetskod, som ställer ett antal krav på föreningens ändamål, styrning och internkontroll, bland annat. Mer om Giva Sveriges kvalitetskod finns att läsa här. Vi publicerar också varje år en effektrapport som beskriver vilken nytta Sjöräddningssällskapet gör, enligt Giva Sveriges riktlinjer. Mer om effektrapportering enligt Giva Sverige finns att läsa här.

Svensk insamlingskontroll (SI) 

Svensk insamlingskontroll (SI) är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling. Detta förutsatt att de uppfyller SI:s regler. SI gör årliga kontroller av alla med 90-konto och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet. Sjöräddningssällskapet har sedan 1944 haft samma 90-konto, 90 05 00-0. Mer om Svensk Insamlingskontroll finns att läsa här.

Visselblåsare - så gör du 

Som ett resultat av Sjöräddningssällskapets arbete med Giva Sveriges kvalitetskod, finns möjlighet att kontakta en extern granskare för att rapportera ekonomiska oegentligheter, en så kallad visselblåsarfunktion. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att kontakta visselblåsarfunktionen. Dock måste du uppge kontaktuppgifter, men dessa får inte föras vidare till Sjöräddningssällskapet. Du kontaktar visselblåsarfunktionen på något av följande sätt:

Brev

Werks Advokater 
Att: Vendela Lindström 
Östra Hamngatan 41-43 
411 10 Göteborg

Tel

+ 46 (0)10-20 22 200

Mejl

vendela.lindstrom@werks.se

När en anmälan gjorts kommer en inledande undersökning att göras. Därefter fattas beslut om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom två veckor efter att anmälan gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.