Noll omkomna till sjöss

Ingen ska omkomma till sjöss. Antingen genom att vi lyckas rädda den nödställde på plats eller genom långsiktigt förebyggande sjösäkerhetsarbete.

Våra ändamål

Första ändamål

Främja intresset för sjöräddning

Sjöräddningssällskapet är att vara en allmännyttig ideell förening. Vi har till uppgift att främja intresset för sjöräddning. Kunskap förebygger olyckor. Att sprida sjösäkerhets­information är därför ett av våra ändamål. Det gör vi genom att vara tydliga, synliga och att bjuda på vår kunskap.

Sjöräddningsbåt på väg mot öppet hav

Andra ändamålet

Föreslå förbättringar

Genom goda relationer kan vi föreslå förbättringar och påverka sådant
som kan hjälpa tredje man. Vi övar och samarbetar därför med alla organisationer inom sjöräddning, för att vi ska kunna utföra vårt gemensamma uppdrag så bra som möjligt.

Sjöräddare hjälper nödställda till räddningsbåt

Tredje ändamålet

Lämna kaj inom 15 minuter

Tack vare våra välutbildade sjöräddare och våra många stationer kan vi idag rycka ut inom 15 minuter efter larm och delta i cirka 90 procent
av all sjöräddning i Sverige.

Sjöräddare spanar i kikare

Fjärde ändamålet

Annan humunitär hjälpverksamhet

Vi deltar dessutom i annan hjälp­verksamhet till sjöss och andra ställen där vi kan göra en insats. Vår humanitära grund gör att vi kan hjälpa samhället i fler situationer än vid sjöräddning.

Sjöräddare får instruktioner på utbildning

Fyra larmtyper

Våra larm har fyra olika klasser. Utbildningar och övningar förbereder oss för dessa.

Räddningstjänstuppdrag

När det är fara för liv

Räddningstjänstuppdrag är ett uppdrag där det föreligger akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande. Insatsen koordineras av Sjö- och flygräddningscentralen och bakom insatsen kan till exempel vara drunkning, allvarliga grundstötningar eller sjunkande båtar.

Räddningsbåt vid sjunkande båt

Förebyggande utryckning

När läget inte är akut - men kan bli det

Förebyggande utryckning erbjuder vi våra medlemmar och är en insats som utförs utan att läget behöver vara akut. Oväntade väderomslag, lättare grundstötningar och motor- och propellerhaveri är vanliga orsaker till en förebyggande utryckning. Vi kallar dem förebyggande då siatuationen hade kunnat förvärras utan hjälp. 

Medlem får hjälp av sjöräddare

Sjuktransport

Hjälp att snabbt få vård

Sjuktransport utför vi tillsammans med ambulanssjukvården i aktuell region och hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Hjälpen kan handla om transport till fastlandet eller att få vårdpersonal med medicinsk utrystning snabbt till olyckplatsen. 

Sjöräddare hjälper patient till svävare

Miljöräddning

Begränsar oljeutsläpp

Sjöräddningsällskapet kan utföra miljöräddning genom att placera länsor kring ett drivsmedelsutsläpp och därmed utförföra ett slags "första förband" på vattendraget. Uppdraget utförs på uppdrag av Kustbevakningen som har huvudansvaret för miljöräddning.  

Miljöräddningssläp utanför Kalmar slott