Grundstötning

Daycruiser gått på grund. Vi drar haveristen flott och kontrollerar skador. Endast lättare skador på drev/propeller. Vi följer efter när de går för egen maskin till hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här