Motorhaveri segelbåt

Igår på långfredagen 15/4 Kl 20:10 får sjöräddarna i Öregrund årets första larm. Segelbåt med 3 mans besättning utanför Skutskär har svårigheter att ta sig framåt då motorn havererat och segling inte är ett alternativ. Då våra kollegor på RS Gävle står utan operativa enheter landar uppdraget på Rescue Olof Wallenius med 5 mans besättning. 

Efter en lång framkörning påträffas haveristen och vi kan påbörja bogsering till Furuviks gästhamn. Lite tagna av nattens väder kan de äntligen gå till sängs i skyddad hamn. 

Vi vänder hemåt och får också inta nattvila vid kl 02:00

 

Besättning: 

Hannu Telvik

Fredrik Jakobsson 

Per Brantefors

Niclas Bergström

Jari Aalto

Ditt namn/era namn skrivs ut här