Slut på Bränsle

Kl. 16:41 inkommer samtal till jourskepparen från observatör i land vid tallparken Öregrund som ser en båt ligga och driva. Då man har sett personer ombord uteslut vi fara för liv men kl. 16:50 lämnar vi kaj med två frivilliga sjöräddare med Rescue Rigoletto. Väl på plats möts vi personer ombord på en 5m motorbåt som har fått haveri och försöker ta sig i land. Vi erbjuder hjälp med att assistera in till Öregrunds hamn vilket de gärna tar emot hjälp om. Kl. 17:01 kopplat och drar in mot Öregrund. Lämnar av kl. 17:17 och går till vår kajplats åter kl. 17:20. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här