Herrelös båt

Samtal till jourtelefonen kl 09:40 av en privatperson norr om Öregrunds varvet som hittat en herrelös båt i strandkanten. Jourhavande räddningsskeppare gör bedömning att i ett första skede skicka ut Rescue Rigoletto från Öregrund medan privatpersonen ombeds ringa in till 112. Kl 09:50 är Rigoletto framme vid fyndplatsen och kan rapportera in till JRCC (Sjö- och Flygräddningscentralen) hur båten ser ut, bedömningen görs att det kan saknas någon person och en stor sökinsats dras igång med Rescue Rigoletto, Rescue Olof Wallenius, Brandbåten Flamman, Sjöräddningshelikopter, Kustbevaknings flyg och Öregrunds räddningstjänst.

Rigoletto påbörjar strandsök upp till Öregrund och hittar strax där på ytligare en snurrbåt och i samråd med JRCC görs bedömningen att denna båt troligen har slitit sig, men söket fortsätter då allt tyder på att en olycka kan ha skett i den första båten.

Kl. 11:20 ägare till den första båten är identifierad och befinner sig i säkerhet iland. Någon eller några personer verkar olovandes ha använt sig av båten. Det är oklart om någon befinner sig i nöd. För att utröna detta fortsätter sjöräddningsinsatsen.
Kl 12:30 Sjöräddningsinsatsen avslutas. Området är mycket väl avsökt från ytan, luften och i strandlinjen utan att någon eller några nödställda personer påträffats. Ingen person är anmäld saknad. Båten förefaller ha använts olovligen av någon eller några personer.

Nu under kvällen fick Sjöräddarna i Öregrund information om att den andra båten som hittades också hade blivit olovligt använd...

Besättning på Rigoletto: Bobby Lodin, Fredrik Jansson
Besättning på Olof Wallenius: Malin Eriksson, Philip Magnusson, Johannes Kollig, Valdemar Eriksson

Ditt namn/era namn skrivs ut här