Larm om nödraket

23:32 väcktes besättningen om fyra sjöräddare på Olof Wallenius av ett larm. Båten bemannades kort där efter. En person hade larmat 112 eftersom de hade sett en nödraket i farvattnen väster om Sladdarön. Sjö och flygräddningcentralen definierade ett sökområde som söktes efter någon nödställd. Vid insatsen var det stjärnklart och svag vind så förutsättningarna att hitta eventuell nödställd var goda. Ingen människa eller spår av någon nödställd så straxt före 01 avbröts insatsen. 01:15 var vi åter förtöjda vid bryggan på Vässarö och redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här