Motorbåt med maskinhaveri

Larm inkommer från Sjö- och flygräddningcentralen på tisdags eftermiddagen om motorbåt med maskinhaveri på Gräsö östra sida. På plats råder det relativt hög sjö och området är väldigt grunt. Rescue Olof Wallenius bemannas med fyra frivilliga sjöräddare som går mot platsen. Under gång får sjöräddarna besked om att ett frivilligt flygplan är i området och cirkulerar över platsen och vägleder räddningsbåten för att snabbare komma till platsen. Sjöräddarna kan sedan koppla motorbåten och dra den in till varv i Öregrund.

Ditt namn/era namn skrivs ut här