Nödsignal

Samtal inkommer till jourtelefonen från person boende i Stenskär som har observerat en nödsignal i riktning mot Låggrundet. RS Öregrund bemannas på förlarm

medan inringare ringer 112. Kl 22:40 larmar Sjö- och flygräddningscentralen ut och Rescue Singö lämnar Vässarö. Rescue Olof Wallenius och Rescue Rigoletto lämnar Öregrund. Rescue Olof Wallenius är först på plats och påbörjar sök från Norru mot Låggrundet och kort därefter siktar man ljussignal i riktning mot Engelska grundet som man går på. Rescue Singö och Sjöfartsverkets räddningshelikopter söker runt Låggrundet och Norrskäret där man hittar några som tältar och efter en diskussion med dem kan man konstatera att det är de som har haft ficklampor som inringaren har observerat så ärendet avslutas.

Ditt namn/era namn skrivs ut här