Person i Vatten

Kl 14:11 på tisdags eftermiddagen inkommer samtal på jourtelefonen från privat personer som observerat en segeljolle som slagit runt och person som befinner sig vattnet. Då läget är oklart beslutar Räddningsledaren på Sjö och flygräddningcentralen i samråd med räddningsskepparen på Rescue Olof Wallenius att starta räddningstjänst då det kan föreliga fara för personens liv. Strax där på lämnar Rescue Olof Wallenius Öregrunds hamn med fyra frivilliga sjöräddare och går söder ut, samtidigt lämnar Rescue Singö Grisslehamn och går norr ut. När Rescue Olof Wallenius kommer på plats har privat personerna fått upp personen i vattnet som trots omständigheterna mår bra. Besättningen på Rescue Olof Wallenius tar över personen och fixar så segeljolle hamnar på rätt köl så personen kan fortsätta själv in till hamn. Åter förtöjda kl. 15:20

Ditt namn/era namn skrivs ut här