Personer i vattnet

Larm kl. 12:15 från Sjö- och flygräddningscentralen om två personer som hamnat i vattnet efter att deras båt kapsejsat. Rescue Olof Wallenius lämnar kaj kl. 12:21 med fyra sjöräddare ombord och går mot platsen. När räddningsbåten anländer har personerna tagit sig iland själva. Sjöräddarna bistår med att hjälpa landenheterna att komma rätt och sedan görs försök tillsammans med Kustbevakningens båt 428 att få upp båten som sjunkit. Då denna ligger helt på botten tas bara det som ligger och flyter på ytan upp. Sjöräddarna återgår till hemmahamn åter förtöjda kl. 14:00. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här