Övning utanför Öregrunds skärgård

~ ÖVNING ÖVNING ~

En övning kommer under måndagskvällen 12/9 hållas för sjöräddningssällskapet station i Öregrund, Uppsala brandförsvar station i Öregrund och sjöfartsverkets lotsbåt från svartklubben.
Övningen kommer att utspela sig i skärgården utanför Öregrund.
Ett antal objekt kommer placeras ut som ingår i övningen.

Vid frågor om övningen kontakta
Fredrik Jansson
Stationsansvarig 031-761 42 09
rs.oregrund@ssrs.se

Ditt namn/era namn skrivs ut här