Tamp i propellern

Haverist som fått ankartampen i propellern. Vi går dit och meckar, haveristen tar sig hem för egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här