Motorhaveri nära hemmahamn

Uppringd av medlem med motorhaveri vid Nötbolandet. Rescue Ilse Sanne bemannades med fyra frivilliga sjöräddare och bogserade till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här