Motorhaveri Ulvön

Uppringd av medlem med motorhaveri. Ilse Sanne med tre frivilliga avgår inom kort.Haveristen bogserades till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här