Slut på bensin i lungt vatten

Klocka 9 ringer jourtelefonen, en medlem som har fått slut på bensin på väg från Ulvön. Då det är nästan vindstilla och strålande väder bedöms läget inte som kritiskt. Två frivilliga bemannar Rescue Yvone Bratt och går mot medlemmen. På väg ut börjar det blåsa upp fort och 5 minuter innan vi är framme får vi rapport om att båten blåst upp på ett grund, tack vare smidigheten i våra mindre enheter går det att manöverera fram mellan grynnorna och kopplat båten till våran och kan dra den lös från grundet. När vi kommit ut på djupt vatten kopplar vi om och drar honom till närmsta sjömack för att bunkra och fortsätta sin färd. Rescue Yvone Bratt åter går till sin hemmahamn och färdigställs för nästa uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här