Vatteninträngning

Jourtelefonen ringer på söndagseftermiddagen, En medlem har kraftig vatteninträngning på sin 5,5 meters motorbåt. Rescue Ilse Sanne lämnar kaj omgående och anländer till den sjunkande båten en stund senare och påbörjar länspumpning. Vi lyckas pumpa ur vattnet och kan senare lämna över båten till dess ägaren som sedan tar upp båten på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här