Ambulanstransport

Klockan 08:26 idag den 1 maj, inkom ett prio 2 larm från SOS Alarm om assistans med en ambulanstransport från Höga Kustens skärgård.  Rescue Ilse Sanne bemannades med tre frivilliga sjöräddare tillsammans med två från ambulanssjukvården och avgick mot angiven destination. Efter att patienten lastats ombord, återgick Rescue Ilse Sanne till hemmahamn där patienten lastades över till ambulansen för vidare transport till sjukhus.

Därefter återställdes sjöräddningsbåten i väntan på nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här