Ambulanstransport

SOS larmar ut ett prio 2 larm på eftermiddagen.

Rescue Ilse Sanne bemannas med tre st frivilliga sjöräddare och inväntar ambulanssjuksköterskor från ambulansen i Örnsköldsvik. Avgår mot destinationen i Höga Kustens skärgård, där patienten tas ombord och återfärden till stationen påbörjas. Rescue Ilse Sanne slutför sitt uppdrag och patienten lastas över till vägambulans för vidare transport.

Ditt namn/era namn skrivs ut här